Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

12. Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії (для юридичних осіб)

Запитання 115. Вп.8.1,2 «Договору про постачання електричної енергії» в приложении «Дані про відпуск електроенергії субспоживачам" определяется перечень субпотребителей первого уровня или всех субпотребителей, которым поставка электроэнергии осуществляется сетями основного потребителя? Считаем необходимым для каждого потребителя, сетями которого передается электроэнергия субпотребителям в «Договора про постачання електричної енергії» указывать только тех субпотребителей, которые непосредственно подключены к его сетям.
Відповідь. У цьому пункті мова йде про послідовне приєднання одні до одних декількох субспоживачів, як показано на схемі. При ньому постачальник електричної енергії укладає договір про постачання електричної енергії із кожним субспоживачем.

схема - Електро­передавальна організація - споживач - субспоживач електричної енергії

У договорі із основним споживачем енергопостачальник зазначає обсяги постачання електроенергії основному споживачу та обсяги передачі електроенергії мережами споживача 1-му і 3-му субспоживачам. У договорі про постачання електроенергії з 1-м субспоживачем енергопостачальник зазначає обсяги постачання 1-му субспоживачу та обсяги передачі електроенергії 2 і 4-му субспоживачам. У договорі про постачання електроенергії із 2-м та 4-м субспоживачами енергопостачальник визначаються обсяги постачання електроенергії 2-му та 4-му субспоживачам.
Субспоживачі повинні забезпечити оплату витрат інших споживачів на передачу електроенергії від електропередавальної організації до їхніх мереж. У разі наявності схеми, яка показана на малюнку вище 1-й і 3-й субспоживач | оплачують основному споживачу витрати на передачу електроенергії для себе. При цьому 1-й субспоживач оплачує також передачу електроенергії для 2-го та 4-го субспоживачів за цінами, які визначаються відповідно до нормативних актів.
Другий та четвертий субспоживач укладають договори про спільне використання мереж з 1-м субспоживачем і оплачують останньому вартість передачі електроенергії його мережами і частину вартості передачі електроенергії мережами. основного споживача, яка визначається у відсотковому відношенні обсягів передачі електроенергії для кожного із них.
Запитання 116. Чи необхідно переукладати діючі договори взірця 2000-2002 чи вносити в них зміни ?
Відповідь. Постановою НКРЕ України від 22.08.2002р. № 928 внесено зміни та доповнення до Правил користування електричною енергією, затв. Постановою НКРЕ від 31.07.1996р. № 28. Фактично прийняті нові правила, у яких з деяких питань в порівнянні зі зміненими викладені протилежні по змісту норми, а також запроваджено новації (перетікання реактивної електроенергії та ін.), викладено нові типові форми договорів, доповнено їх істотні умови та ін. Тому слід визнати за необхідне переукладання по можливості договорів зі споживачами.
Однак, нині діючі договори на постачання електроенергії є чинними і продовжують діяти на умовах у них зазначених, однією з яких являється регулювання договірних відносин відповідно до положень чинного законодавства.
Крім того, самою постановою НКРЕ України від 22.08.2002р. № 928 встановлено лише вимогу про укладення прямих договорів про постачання електричної енергії між енергопостачальниками та субспоживачами протягом 6 місяців від дня набрання чинності цією постановою, і не встановлено обов'язок по переукладенню діючих договорів.
Запитання 117. Чи можна вносити зміни в текстову частину договору?
Відповідь. Можна вносити зміни в текстову частину договору. Дане право сторін передбачено цивільним законодавством України. Такі зміни вносяться шляхом укладання угод, обміном листами та інше. Однак, слід враховувати, що такі зміни по своєму змісту повинні відповідати і не суперечити Правилам користування електроенергією, ЗУ „Про електроенергетику" та іншому чинному законодавству України.
Запитання 118. У зв'язку з тим, що два примірники проекту договору підписуються Постачальником та направляються на підпис споживачу, виникає проблема самовільного внесення змін споживачем в запропонований підписаний зі сторони Постачальника проект договору, а також
контролю підпису особи, що підписала договір зі сторони Споживача.
Перспектива визнання договору недійсним у випадку підписання договору невідповідальною особою.
Відповідь. Всі ці проблеми регулюються цивільним законодавством щодо питань укладання, переукладання, внесення змін до договорів тощо.
Пунктом 6.1. Правил користування електроенергією не передбачено обов’язку направляти підписаний з боку енергопостачальника проект договору. Таким чином, викладений у питанні обов'язок енергопостачальника є помилковим. Отже, енергопостачальник зобов'язаний надати проект договору про постачання електроенергії (а не підписувати його одразу при надісланні для підпису Споживачем) протягом 7 робочих днів для споживачів з потужністю 150 Квт та протягом 14 днів з потужністю більше 150 КВт від дати прийняття від споживача документів, зазначених у пункті 6.2, Правил. Підписувати енергопостачальник буде договір після повернення Споживачем проекту договору з свого боку, після чого один примірник договору повертається
Серед документів, перелічених у п.6.2. Правил, які має право вимагати енергопостачальник міститься і копія довіреності на право укладати договори. З урахуванням викладеного, енергопостачальник має право на підставі Цивільного кодексу України, ЗУ „Про підприємства в Україні", ЗУ : „Про підприємництво", ЗУ „Про господарські товариства" та п.6.2. Правил, вимагати копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір з боку Споживача (накази, протоколи зборів, довіреності, витяги з Статутів та Положень про повноваження особи в частині укладення господарських договорів, довіреності).
Виконуючі дані положення, енергопостачальник зможе уникнути ситуації щодо підписання договору не уповноваженою особою та самовільного внесення змін в договору Споживачем без погодження з енергопостачальником.
Запитання 119. Яким днем вважати розрахунок споживача за спожиту електроенергію, день перерахування коштів із рахунка споживача, чи день надходження коштів на рахунок енергопостачальної компанії?
Відповідь. В роз'ясненні Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань" від 29.04.1994 p. № 02-5/293 зазначено, що моментом виконання грошового зобов'язання є дата списання коштів з рахунку платника.
Запитання 120. Запитання до додатку №5 "Порядок розрахунку Доплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії" чи можемо ми використовувати договір, чи це повинен бути додаток до договору на постачання?
Відповідь. Передбачений новими Правилами користування електричною
енергією додаток ""Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії" можна застосовувати додаток до договору про постачання електричної енергії, до договору про спільне використання технологічних електричних мереж споживача, або бо будь-якого іншого договору, яким встановлюються правовідносини сторін при оплаті передачі електричної енергії мережами основного споживача дні субспоживачів чи в мережі електропостачальника.
Запитання 121. Як бути коли між споживачем і обленерго немає
договору на постачання?
Відповідь. Відповідно до Правил такий договір необхідно укласти.
Запитання 122. Виникає питання внесення в додаток до договору постачання електричної енергії ("Обсяги постачання електричної т споживачу та субспоживачу "), який укладається раз на рік у випадку поступового укладення договорів із субспоживачами.
Відповідь. Положенням правил, встановлено строк за яким сторони зобов'язані переглядати укладений додаток. Проте, за погодженням сторін даний додаток може змінюватись у більш коротші строки, єдиною умовою у даному випадку є згода сторін.
Враховуючи, що у цьому додатку зазначаються очікувані обсяги споживання електричної енергії і їх прогноз досить легко зробити, а договірні величини уточнюються безпосередньо перед розрахунковим періодом, немає потреби уточнювати цей додаток протягом року при поступовому переході субспоживачів на прямі договори, а укласти із споживачем додаткову угоду про переведення субспоживачів протягом необхідного періоду на прямі договори та про врегулювання всіх інших питань, пов'язаних із цим. До цієї угоди скласти графік переходу, визначити конкретні терміни та ув'язати їх із укладанням основним споживачем та субспоживачами договорів про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача.
Запитання 123. Додаток 13. Потребує додаткового опрацювання і врегулювання положення щодо підписання додатку №13 Держенергонаглядом, оскільки з проекту додатку вбачається, що поряд із сторонами: елетропостачальною організацією і споживачем, Держенергонагляд також виступає як сторона, хоча договір про постачання електричної енергії і додаток до нього є двохсторонніми. Пропонуємо участь і підпис Держенергонагляду при складанні даного Акту, оформляти одним із формулювань "затверджено", "Погоджено" або оформляти даний документ не як додаток до договору.
Відповідь. Вже передбачено, що цей документ не буде додатком до договору, а просто типовий бланк акту, який може використовуватися будь-яким контролюючим, який має на те повноваження.
Запитання 124. Яка повинна бути пріоритетність укладення договорів із субспоживачем? Чи спочатку повинен бути укладений договір на постачання, а потім "утрясати" договір про спільне використання технологічних електромереж? Чи може спочатку хай вирішиться питання можливостей передачі електроенергії, а потім укладати договір на постачання?

Відповідь. В самому тексті типового договору на спільне використання технологічних мереж основного споживача (п. 1.2.), затвердженого постановою НКРЕ від 22.08.2002 р. № 928, зазначено, що основний споживач забезпечує передачу електричної енергії після укладення цього договору та договору про постачання електричної енергії, який укладається між субспоживачем та постачальником електричної енергії.
На сьогодні всі субспоживачі підключені до якихось електромереж, отримують електроенергію, відповідно сплачують за неї. ЦІ відносини оформлені якимось договорами, які передбачалися попередніми Правилами, чи відповідно до цивільного законодавства. Тому тут необхідно підходити таким чином. Спочатку звернутися до основних споживачів та субспоживачів щодо укладення між ними договору про спільне використання технологічних мереж споживача відповідно до норм нових Правил, потім доповнити договір про постачання електроенергії із основним споживачем необхідними умовами, які стосуються передачі електроенергії субспоживачам, паралельно надати проект договору про постачання електроенергії субспоживачу. Після укладання субспоживачем вищезазначеного договору про спільне використання технологічних мереж споживача та внесення змін до договору між енергопостачальником та основним споживачем, вступає в силу договір про постачання електроенергії субспоживачу. 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети