Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Укладення договорів - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

6. Запитання та відповіді до розділу 6 ПКЕЕ “Укладення договорів”

Запитання 62. ППЭЭ не описано, какой договор следует заключать между потребителем и электропередающей организацией при передаче электроэнергии сетями потребителя обратно в сети электропередающей организации. Исходя из этого остается открытым вопрос расчетов за использование технологических электрических сетей основного потребителя перетоков реактивной электроэнергии.
Відповідь. У разі використання елетропостачальною організацією електромереж споживача можна застосувати два варіанти. Перший: це укладання додатку до договору про постачання електроенергії із цим споживачем, у якому зазначаються умови використання мереж споживача та умови оплати за ці послуги. Другий: це укладання між споживачем то електропостачальником договору про спільне використання технологічних мереж споживача для передачі обсягів електроенергії із мереж постачальника мережами споживача в мережі постачальника.
Розрахунок витрат споживача здійснюється відповідно до норм Правил, описаних у п.п. 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 ПКЕЕ.

Запитання 63. ППЭЭ не описано, какой договор необходимо заключать потребителю с владельцем электросетей в случае, когда электроснабжение потребителя осуществляется непосредственно от шин электростанций?
Відповідь. Споживачі, які безпосередньо приєднані до шин електростанцій, а точніше ТЕЦ, укладають або 1 договір про постачання електроенергії із постачальником за регульованим тарифом, або 2 договори: договір про постачання електричної енергії Із постачальником за регульованим тарифом (який призупинений у частині постачання визначених обсягів електричної енергії) та договір купівлі-продажу електричної енергії із постачальником електроенергії за нерегульованим тарифом, яким може бути ТЕЦ, або інший виробник електроенергії, який відповідно до своїх технічних параметрів має право і може продавати електроенергію власного виробітку споживачам.
Запитання 64. В п. 6.18. не определен порядок или механизм согласования электропоставляющей организацией «Договора про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача»? Можно ли считать данный договор действительным, если он не согласован электропоставляющей организацией или не предоставлен на согласование электропоставляющей организации?
Предлагаем также п.6.18 дополнить условием необходимости согласования поставщиком электрической энергии «Договора про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача» в части определения объемов потребления электроэнергии субпотребителем, А именно:
порядок и время съема показаний приборов учета субпотребителя;
- порядок согласования основным потребителем объемов потребленной субпотребителем электроэнергии по итогам расчетного периода.
Відповідь. Порядок узгодження договору про спільне використання технологічних мереж споживача між основним споживачем та субспоживачем може передбачати, що цей договір узгоджується в момент укладання договору про постачання електроенергії між енергопостачальником та субспоживачем. У разі відсутності у субспоживача договору про спільне використання електричних мереж основного споживача, прямий договір про постачання електричної енергії не вступає в силу або не підписується енергопостачальником. В окремих випадках укладання договору про постачання між енергопостачальником та субспоживачем, який з тих чи інших причин не сплачує за передачу електроенергії основному споживачу (незначні обсяги споживання від обсягів основного споживача, у якого практично відсутні електричні мережі для передачі електроенергії, а витрати незначні), субспоживач повинен надати відповідну довідку, підписану основним споживачем.
Запитання 65. В переліку документів, які має надати Споживач для підготовки договору про постачання електричної енергії п. 6.2 ПКЕЕ вказано надати копію "акта-допуску електроустановки на підключення до електричної мережі "видану Держенергонаглядом та Держнаглядохоронпраці), Пунктом 6.1. ПКЕЕ передбачено що постачальник електричної енергії за регульованим тарифом зобов'язаний надати проект договору про постачання електричної енергії протягом 7 робочих днів для споживачів із приєднаною потужністю 150 кВт та протягом 14 днів для споживачів із приєднаною потужністю більше 150кВт від дати прийняття від споживача документів, зазначених у пункті 6,2". Виходячи із вищенаведеного може виникнути ситуація коли Споживач надасть всі документи згідно переліку, а постачальник не зможе вчасно надати проект договору про постачання ее у зв’язку із невиконанням виданих технічних умов або невідповідністю засобів комерційного обліку . Пропозиція: Споживач зобов'язаний надати довідку про виконання технічних умов у повному обсязі ( видається організацією, яка видала технічні умови) та акт допуску обстеження приладів обліку або їх перевірки (видає Постачальник електричної енергії).
Відповідь. Виконання технічних умов підтверджується отриманням акту державної приймальної (технічної комісії), до складу якої обов'язково входить і представник енергопостачальника, а також виконанням договору про приєднання споживача до електричних мереж, про що сторони договору повинні скласти відповідний акт. Наявність цих двох актів і буде свідчити про виконання споживачем технічних умов та відповідності засобів комерційного обліку умовам передбаченим в договорі про приєднання.
Запитання 66. При укладенні договору про постачання електричної енергії із Споживачем - Субспоживачем ПКЕЕ не передбачено надання постачальнику копії договору про спільне використання технологічних мереж Основного Споживача та договору про технічне забезпечення електропостачання Споживача, а тільки передбачено узгодження, п.6.18 “Договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача узгоджується з постачальником електричної енергії у частині дотримання показників якості електричної енергії, режимів споживання та застосування обмеження постачання електричної енергії у разі заборгованості субспоживача за електричну енергію". В свою чергу п.8.3 передбачає вимкнення Споживача "після закінчення терміну дії, розірвання або неукладення між суб'єктами господарювання договорів, наявність яких передбачена цими Правилами". Пропозиція: Споживач зобов‘язаний надати завірену копію укладеного договору, а в текстовій частині договору в особливих умовах вказати що Споживач-Субспоживач зобов’язаний повідомити Постачальника не пізніше ніж за 10 днів про внесення змін в укладені договори або припинення їх дії.
Відповідь. Дана пропозиція є цілком слушна і потрібна для впровадження. Крім того, необхідно встановити штрафні санкції сторін перед постачальником за порушення зобов'язань, щодо такого повідомлення, встановити, що зміни до договору про спільне використання технологічних мереж набирають чинності після погодження з постачальником.
Також доцільно розробити та затвердити в компанії положення про порядок укладання договорів із субспоживачами, яке має бути розроблене на основі нових Правил. У цьому положенні доцільно передбачити якусь
пам'ятку для субспоживачів, у якій зазначити, що прямі договори про постачання електричної енергії можуть вступити в силу лише після укладання субспоживачем та основним споживачем договору про спільне використання електричних мереж основного споживача (споживачем і
ліцензіатом з передачі договору про технічне забезпечення електропостачання споживача), а для підтвердження цього субспоживач (споживач) надає необхідні документи, які можуть включати і копію відповідного договору. Що стосується внесення в договір особливих умов, то енергопостачальна компанія може розробити свій бланк договору про постачання електричної енергії максимально використовуючи типовий договір.
Запитання 67. Відсутнє будь-яке роз'яснення внесення змін в існуючі договори (внесення нового об'єкта, ліквідація діючого об'єкта, перехід на розрахунки за тарифами диференційованими за періодами часу, зміна схеми електропостачання тощо).
Відповідь. Сторони можуть вимагати одна від одної внесення змін у чинні договори у випадках, якщо змінюються істотні умови договору, змінено чинне законодавство. Зміни також можуть вноситися за взаємною згодою Сторін. Якщо згоди сторін не досягнуто, то зацікавлена сторона має право звернутись до Господарського суду з позовом у порядку ст.. 11 Господарського процесуального кодексу України.
Тобто внесення змін до будь-якого договору здійснюється відповідно норм цивільного законодавства і не потребує додаткових типових форм, оскільки передбачити всі можливі варіанти внесення змін практично можливо, а якась загальна форма додаткової угоди не несе змісту, специфічного для електроенергетики.
Запитання 68. Згідно з п.6.3. ПКЕЕ договір про постачання електричної енергії повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього договору, В текстовій частині договору а також в запропонованих додатках відсутні такі істотні умови договору: значення показників якості електричної енергії (ПЯЕ) що також передбачено п 6.19. ПКЕЕ; інші умови (години максимальних навантажень енергосистеми; умови, за яких проводиться розвантаження енергосистеми; час і тривалість ремонтних робіт тощо). Чи не приведе в подальшому визнання зі сторони споживача укладеного договору недійсним ?
Відповідь. У Договорі повинна бути досягнута згода, щодо істотних умов, встановлених для такого типу договорів законодавством. В іншому випадку, такий договір може бути визнано неукладеним. Якщо в типовій формі Договорів не передбачено узгодження таких істотних умов, їх потрібно передбачити енергопостачальником самостійно. Крім того, відповідно до ст. 153 Цивільного кодексу України, дія якого поширюється на договірні відносини з постачання електроенергії, істотними можуть бути і інші умови не передбачені законодавством, але сторони їх визнали як істотні. Тобто, після підписання договору, Споживач не буде мати правових підстав визнати такі умови договору недійсними, крім випадку, якщо такі умови будуть прямо суперечити чинному законодавству. У типовому договорі про постачання електричної енергії у п.2.1.2 визначено, що постачальник електроенергії зобов'язується постачати електричну енергію із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами. У разі необхідності контролю окремих показників якості зі сторони споживача чи енергопостачальника він може внести відповідно до чинного цивільного законодавства та п.6.19 Правил доповнення до договору, у якому передбачити необхідні додаткові умови та можливості щодо їх виконання. Після узгодження в установленому порядку запропонованих змін обома сторонами, вони вступають в силу. До того часу діє договір, який був підписаний раніше. Що стосується зазначення у додатках до договору інших умов (години максимальних навантажень енергосистеми; умови, за яких проводиться розвантаження енергосистеми; час і тривалість ремонтних робіт тощо), то немає ніяких перешкод для їх зазначення, або посилання на відповідні нормативні документи і обопільного зобов’язання їх дотримуватися.
Запитання 69. До п. 6.6, абз.3 У разі відшкодування основному споживачу постачальником електричної енергії витрат основного споживача на передачу електроенергії для субспоживача, цей субспоживач складає із основним споживачем договір про технічне забезпечення електропостачання.
Типовий договір про технічне забезпечення передбачає оплату основному споживачу вартості послуг з передачі електроенергії субспоживачем. А в цьому пункті передбачається проведення оплати постачальником електроенергії?
Відповідь. Типовий договір про технічне забезпечення, який складається між субспоживачем та основним споживачем, чи споживачем і власником мереж, який має ліцензію на передачу електричної енергії але не має ліцензії на постачання електричної енергії, не передбачає оплати за передачу електроенергії. Він укладається у тих випадках, коли постачальник електричної енергії постачає електричну енергію споживачу, приєднаному до мереж іншої електропередавальної організації (мереж НЕК "Укренерго", мереж ліцензіатів - передавачів) або до мереж основного споживача При цьому витрати на передачу електричної енергії аж до мереж споживача (субспоживача) мають бути враховані у роздрібних тарифах постачальника.
Запитання 70. До п. 6.18. Договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача узгоджується з постачальником електричної енергії у частині дотримання показників якості електричної енергії, режимів споживання та застосування обмеження постачання електричної енергії у разі заборгованості субспоживача за електричну енергію.
Яким чином проводиться узгодження?
Яка роль енергопостачальної організації при узгодженні "Договору" між основним споживачем та субспоживачем за умови, що юридична не передбачено наявність третьої сторони у двосторонньому договорі (п.6.18)? Можливий або 2- або 3-сторонній договір.
Відповідь. Норма цього пункту стосується основних споживачів, які при укладанні договору про постачання електричної енергії для власного споживання та при укладанні договору про спільне використання електричних мереж повинні узгодити зазначені умови в обох договорах. Тобто основний споживач та постачальник електричної енергії у договорі про постачання електричної енергії у відповідному розділі зазначають ці умови. Основний споживач при укладанні договору із субспоживачем повинен їх дотримуватись.
Запитання 71. З якою метою в п.б.3.7, вимагається зазначення договірних величин споживання електроенергії та електричної потужності, які вже зазначені у П..6.3.1?.
Відповідь. Ці пункти частково дублюються, у пункті 6.3.7 іде повтор. 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети