Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

2. Запитання та відповіді до розділу 2 ПКЕЕ "Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі"

Запитання 8. В п. 2.4. необхідно розробити угоду між електропередавальними організаціями у випадку, зазначеному в цьому пункті.
Доцільно розглянути можливість узгодження всіх питань щодо видачі технічних умов електропередавальними організаціями у віданні яких перебувають магістральні, міждержавні, локальні електромережі в єдиному Договорі на приєднання, який укладається між споживачем та електропередавальною організацією до мереж якої приєднується споживач;
Відповідь. Для випадку, зазначеного у пункті 2.4 якщо і потрібно розробити якісь типові угоди чи рекомендації, то це не відноситься до норм, які регулюються Правилами користування електричною енергією.
Обленерго, як найбільш зацікавленій стороні є сенс самій підготувати проект такого договору та ініціювати його підписання із НЕК „Укренерго", іншими ліцензіатами, розташованими на території області, наприклад, залізницями. Що стосується доцільності вносити у договір про приєднання між Електропередавальною організацією і споживачем питання розмежування Повноважень між електропередавальними організаціями щодо видачі технічних умов, то визначити всі особливості розмежувань по всій Україні в типовому договорі не вбачається можливим, а для конкретних договорів про приєднання ця інформація є зайвою.
Запитання 9. До п.2.23. абзац 4. Необхідним є роз'яснення, що “фізична зношеність і моральна застарілість мереж; не може бути приводом для будівництва нових або реконструкції існуючих електромереж: рахунок коштів замовника, але за умови, що їхня пропускна здатність при існуючому навантаженні електромережі дозволяє підключити нове навантаження". В протилежному випадку така реконструкція впускається, і це передбачено абзацом 5 цього ж пункту.
Відповідь. Фізична зношеність та моральна застарілість мереж енергопостачальника не може бути приводом для будівництва нових або реконструкції діючих електроустановок замовника у разі, якщо дозволена потужність нових електроустановок споживача не веде до перевантаження існуючих мереж енергопостачальника у частині номінальних навантажень ділянки електромережі. При затвердженні для енергокомпанії тарифів на передачу електричної енергії також затверджуються інвестиційні програми, у передбачаються кошти на відновлення електромереж згідно з планами, зробленими компанією.
У разі необхідності збільшення пропускної здатності електромереж енергопостачальника фізична зношеність та моральна застарілість окремих елементів мережі також не є приводом для включення їх до технічних умов замовника, якщо їх заміна із збільшенням пропускної здатності не є необхідною саме для цього замовника.
Іншою, не вирішеною на сьогодні проблемою, є безоплатна передача на баланс енергокомпанії побудованих споживачем елементів електромереж (лінії, трансформатори тощо) на заміну відповідних елементів, що належали Обленерго.
Запитання 10. До п.2.1 Хто видає припис на приведення електроустановок споживача та розрахункових засобів обліку в належний технічний стан - Представник постачальника чи Держенергонагляд?
Відповідь. В залежності від стану відносин постачальника та споживача можуть бути декілька варіантів :
А) споживач та постачальник мають діючий договір про постачання електричної енергії (зміна форми власності споживача). Постачальник електричної енергії відповідно до договору складає акт про порушення споживачем умов договору про постачання електричної енергії у частині відповідності електроустановок споживача та розрахункових приладів обліку вимогам чинних нормативних документів Мінпаливенерго та Держстандарту України, в якому вимагає усунення існуючої невідповідності встановлює термін виконання цих робіт. Невиконання вимог в установлені терміни є підставою для відключення споживача або розриву договору на постачання електричної енергії;
Б) у разі зміни власника електроустановок, зміни споживача, відповідно до розділу 6 ПКЕЕ повинен бути укладений новий договір про постачання електричної енергії, для укладання якого споживач повинен надати цілий ряд документів, у тому числі і акт-допуску електроустановки на підключення до електричної мережі. У цьому випадку припис про приведення приладів обліку у належний стан може бути виданий як Держенергонаглядом, так і електропередавальною організацією. Оскільки розрахункові засоби обліку є необхідною умовою здійснення операцій з продажу електричної енергії, перед укладанням договору з новим власником об‘єкта постачальник е/е повинен перевірити стан цих розрахункових приладів обліку і має право не укладати договір та не підключати споживача, доки рахунковий облік не буде приведений у відповідність вимогам нормативних документів.
Запитання 11. До п.2.26. Чи необхідно виконання даного пункту для “малих споживачів " типу магазин, кафе,
Відповідь. Враховуючи, що пунктом передбачено надання проектної, виконавчої та технічної документації в необхідному обсязі, при приєднанні “малих споживачів" цей перелік може бути скорочений до необхідного мінімуму.
Запитання 12. П. 2.20., останній абзац.
Не зрозуміло, як можна умови приєднання, пов'язані з виконанням умов договору про приєднання зазначати у договорі про приєднання? (Умови приєднання електроустановок для тимчасового електропостачання струмоприймачів, яке планується використати для спорудження (реконструкції) об'єкта, в тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов 'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника (споживача) до електричної мережі, можуть бути за згодою сторін зазначені у договорі про приєднання електроустановок замовника (споживача) до електричної мережі).
Відповідь. Договір про приєднання, передбачений новою редакцією ПКЕЕ, на сьогодні є юридичною рамкою для оформлення відносин енергопостачальника та замовника в процесі приєднання електроустановок нового споживача до електромереж постачальника. В окремих випадках, коли технічні умови буде виконувати сам замовник, договір про приєднання може бути розширений і включати всі необхідні моменти у тому числі тимчасове використання електроенергії для будівництва (для чого отримуються технічні умови на тимчасове використання електроенергії та укладається окремо тимчасовий договір про постачання електричної енергії).
Оскільки договір на приєднання, передбачений новою редакцією ШСЕЕ, на сьогодні є юридичною рамкою для оформлення відносин енергопостачальника та замовника в процесі приєднання нових електроустановок замовника до електричних мереж енергопостачальника, то останній абзац цього пункту стосується лише того випадку, коли умови приєднання тимчасового електропостачання замовника обумовлюються як складова договору на приєднання в графі 4 „Умови тимчасового електропостачання на період будівництва". Якщо ж ці умови обумовлені окремим „Договором" і окремими ТУ, то в графі 4 договору на постачання робиться тільки посилання на ці документи
Запитання 13. До п. 2.25. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі здійснюється власником мереж (електро­передавальною організацією або основним споживачем) у відповідності до договору про приєднання, з повідомленням постачальника електричної і енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого відбувається підключення.
З цього виходить, що підключення до мереж основним споживачем, згідно договору на приєднання, проводиться без договору про постачання електроенергії?
Відповідь. Незалежно від того до чиїх мереж приєднується новий споживач, електропередавальної організації чи основного споживача, повинні бути виконані умов п.2.28, якими передбачено, що обов'язковою умовою підключення є укладений договір про постачання електроенергії із постачальником електроенергії. Відповідно до норм нової редакції ПКЕЕ всі нові договори про постачання електроенергії укладаються лише із постачальниками електроенергії за регульованим або нерегульованим тарифом. Основні споживачі не мають права постачати електричну енергію!
Запитання 14. Яким документом функції енергонагляду надано енергопередавальним організаціям (основним споживачам)?
Відповідь. На сьогодні ніяким. Питання розмежування функцій, а точніше визначення функцій Держенергонагляду в ринкових умовах знаходиться в процесі становлення.
Запитання 15. Який склад державної комісії, яка видає акти-­допуску на підключення електроустановок заявника", у т.ч. і електроустановок, які використовуються населенням.
Відповідь. В пункті 2.26, напевно, мається на увазі про акт допуску в
експлуатацію споживачів електричної енергії. Питання не врегульоване.
Відповідно до пункту 9. Постанови КМУ №665 від 07.08.2002 року ,напевно допуск установок вище 1000 В відноситься до компетенції Держенергонагляду. У відповідності до пункту 13. (абзац 6.) допуск електроустановок нижче 1000 В, напевно, відноситься до компетенції енергопостачальної компанії, а до компетенції Держенергонагляду нагляд за відповідністю, нормативним документам, вищезгаданих актів-допусків.

Запитання 16. Що таке наряд-допуск для фізичних осіб на виконання проектних будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт (п.2.18).

Відповідь. У пункті є помилка. Слово "або" необхідно замінити на “та”, тому що мова йде про наряд-допуск, передбачений Правилами безпечної експлуатації електроустановок, і передбачає дозвіл виконувати роботи під напругою для персоналу, який має відповідну кваліфікацію.
Запитання 17. Чи поширюється вимога п.2.2 на приєднання споживачем електроустановок до власної мережі в межах потужності, дозволеної до використання.
Відповідь. На приєднання електроустановок споживачів-субабонентів пункт 2.2 розповсюджується. На приєднання власних струмоприймачів в межах дозволеної до використання потужності - ні.

Запитання 18. Чому при тимчасовому електропостачанні для цілей виконання будівельно-монтажних, налагоджувальних та інших робіт (п.2.20) термін «електроустановка» замінений на термін «струмоприймач».
Відповідь. Термін „струмоприймач" вживається в даному випадку тому, що при проведенні будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт здійснюється тимчасове електропостачання лише окремих струмоприймачів (зварювальні апарати, бетономішалки, комп'ютери, холодильні установки, тощо).
Запитання 19. Споживач має технічні умови на потужність 45 кВт. При проведенні заміру потужності, її фактична величина склала 76 кВт. Які наступні дії енергокомпанії ?
Відповідь. Встановлення відповідного обмежуючого обладнання, якщо таке обладнання не було передбачено технічними умовами при підключенні цього споживача. Якщо споживач наполягає на отриманні необхідного йому обсягу електроенергії при використанні такого рівня потужності, то споживачу видаються нові технічні умови на підсилення мережі.
Запитання 20. Реконструированные ЭУ - Это реконструкция внутренней сети или реконструкция схемы питания?
Відповідь. Внутрішня мережа та схема зовнішнього електропостачання є електроустановками. Тому поняття "реконструкція", як покращення параметрів, стосується обох випадків.
Запитання 21. Необхідне чітке роз'яснення, чи обов'язкові справки-дозволи інспекції Держнаглядохоронпраці та Держенергонагляду при підключенні нових та реформованих споживачів до електромережі.
Відповідь. Відповідно до Правил прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0.38 до 110(154) кВ, 8БА.3.1.-001-99 прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електромереж загального призначення здійснюється відповідно до акта державної приймальної комісії (для об'єктів державної власності) або державної технічної комісії (для об'єктів недержавної власності).

До складу державної приймальної комісії входять:

 1. організації-замовника (забудовника);
 2. організації, що здійснює підприємницьку діяльність з передачі
  електричної енергії;
 3. генерального підрядника (будівельно-монтажної організації);
 4. виконкому місцевої Ради народних депутатів, на території якої
  розташовано об'єкт;
 5. генерального проектувальника;
 6. органу державного енергонагляду Міненерго України;
 7. органу державної інспекції з енергозбереження;
 8. органу державного архітектурно-будівельного контролю;
 9. органу державного санітарного-епідеміологічного нагляду;
 10. органу державного пожежного нагляду;

- органу державного нагляду за охороною праці України;
- органу державної екологічної інспекції;
- профспілкової організації замовника або організації, що буде здійснювати експлуатацію об'єкта;
- банку, що здійснює фінансування.
До складу державної технічної комісії входять:
- органу державного архітектурно-будівельного контролю (голова комісії)
-організації-замовника (забудовника);
- експлуатаційної організації
-організації, що здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії;
-організації, що виконала будівництво (генпідрядника);
- генерального проектувальника;
- органу державного енергонагляду Міненерго України;
- органу державної інспекції з енергозбереження;
- органу державного санітарного-епідеміологічного нагляду;
- органу державного пожежного нагляду;
- органу державного нагляду за охороною праці;
- органу державної екологічної інспекції;
- профспілкової організації замовника або організації, що буде здійснювати експлуатацію об'єкта;
-банку, що здійснює фінансування.
При необхідності в роботі комісії можуть брати участь представники інших зацікавлених організацій.
Як видно із складу державних комісій, акт підписується також представниками Держенергонагляду та Держнаглядохоронпраці і додаткових від цих організацій не потрібно. 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети