Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

11 Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів

11.1 дугогасних реакторів в нейтралі трансформаторів необхідно виконувати лише з допомогою роз'єднувачів. Використання масляних та інших вимикачів замість роз'єднувачів недопустиме, оскільки вимкнення дугогасних реакторів за наявності замикання на землю призводить до збільшення струму через місце пошкодження та руйнування ізоляції в ньому. В результаті замикання на землю може розвинутись у міжфазне коротке замикання.
11.2 Вмикання або вимикання трансформаторів, до яких увімкнуто дугогасні реактори, допускається виконувати лише при вимкнутому роз'єднувачі в колі трансформатор - реактор [крім випадків спрацювання захисту трансформаторів від багатофазних КЗ ( 8.1)].
11.3 Перемикання відгалужень дугогасного реактора зі ступінчастим регулюванням індуктивності може провадитись лише після вимкнення реактора.
11.4 Вимірювання ємнісних струмів замикання на землю, напруг несиметрії та зміщення нейтралі з метою настроювання дугогасних реакторів для компенсації ємнісного струму повинні провадитись за програмами, складеними і затвердженими в установленому порядку
11.5 Не допускається:
- вмикати або вимикати дугогасні реактори за наявності замикання на землю;
- об'єднувати нейтралі окремо працюючих трансформаторів, до яких увімкнуто дугогасні реактори;
- захищати плавкими запобіжниками приєднання трансформаторів, у нейтраль яких увімкнуто дугогасні реактори. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети