Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

7 Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів

7.1 Для вмикання дугогасних реакторів повинні використовуватись силові трансформатори зі схемою з'єднання обмоток «зірка з виведеною нейтралью - трикутник».
У мережах 35 кВ можуть використовуватись трьохобмоткові трансформатори 110/35/10(6) кВ з обмоткою 10(6) кВ, з'єднаною в трикутник.
У мережах 6-10 кВ допускається використання ненавантажених трансформаторів або трансформаторів власних потреб (ТВП) підстанції

з обмоткою 0.4(0.23) кВ, з'єднаною в трикутник. При цьому ТВП повинні перевірятись на тривале допустиме навантаження:
тривале допустиме навантаження

Перелік трансформаторів, рекомендованих для вмикання дугогасних реакторів, наведено в додатку В (таблиця В.1).
7.2 Використання трансформаторів броньового типу і груп однофазних трансформаторів зі схемою з'єднання обмоток «зірка - зірка» для вмикання дугогасних реакторів недопустиме.
7.3 При експлуатації силових трансформаторів і ввімкнених до них дугогасних реакторів необхідно керуватись такими співвідношеннями:
- потужність дугогасного реактора повинна складати не більше 55 % потужності трансформатора, якщо навантаження трансформатора дорівнює його номінальній потужності;
- потужність дугогасного реактора може бути більшою від потужності трансформатора на 40 %, якщо трансформатор використовується тільки як пристрій для вмикання дугогасного реактора;
- трансформатор може нести навантаження, яке не перевищує 55 % його номінальної потужності, якщо потужність дугогасного реактора дорівнює потужності трансформатора. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети