Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Дугогасні реактори - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

5 Дугогасні реактори, їх призначення та технічні характеристики

5.1 Дугогасний реактор являє собою котушку індуктивності, призначену для компенсації ємнісного струму замикання на землю та обмеження перенапруг при повторних запалюваннях дуги.
За способом регулювання індуктивності (струму компенсації) ДГР, що застосовуються в електричних мережах, поділяються на кілька видів:
- зі ступінчастим регулюванням індуктивності перемиканням відгалужень обмоток без напруги (ступінчасті);
- з плавним регулюванням індуктивності зміною зазора в магнітній системі (плавнорегульовані);
- з плавним регулюванням індуктивності поздовжнім, поперечним або поздовжньо-поперечним підмагнічуванням (керовані) та ін.
5.2 В енергосистемах України * найбільше застосовуються:
*) Тепер - енергетичні компанії. (Ред.)

- ДГР зі ступінчастим регулюванням індуктивності (ЗРОМ - уземлюючі реактори однофазні масляні та РЗДСОМ - реактори уземлюючі дугогасні ступінчасті однофазні масляні);
- ДГР з плавним регулюванням індуктивності зміною зазора магнітопроводу (РЗДПОМ - реактори уземлюючі дугогасні плавнорегупьовані однофазні масляні, КДР - котушки дугогасні регульовані та ін.).
Основні технічні характеристики ДГР наведено в додатку А (таблиці А.1-А.З).
5.3 Для компенсації ємнісного струму замикання на землю з мережах з компенсованою нейтраллю рекомендується застосовувати ДГР з плавним регулюванням індуктивності і автоматичним настроюванням, також допускається застосовувати ДГР зі ступінчастою зміною індуктивності.
5.4 Дугогасні реактори настроюються на струм компенсації, що дорівнює ємнісному струму замикання на землю (резонансне настроювання). Допускається настроювання ДГР з перекомпенсацією, при якій індуктивна складова струму замикання на землю не перевищує 5 А, а ступінь розстроювання компенсації - 5 %, за умови, що напруга несиметрії даної ділянки мережі не перевищує 0,75 % Uф.
У мережах 6-10 кВ з ємнісним струмом замикання на землю, меншим ніж 10 А, ступінь розстроювання компенсації не нормується. В мережах 35 кВ при ємнісному струмі менше ніж 15 А допускається ступінь розстроювання до 10 %.
За наявності в мережах 6-10 кВ дугогасних реакторів зі ступінчастим регулюванням індуктивності і великою різницею струмів компенсації суміжних відгалужень допускається настроювання з індуктивною складовою струму замикання на землю не більше 1C А. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети