Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

Додаток Г (рекомендований)
Коротківідомості про регулятори автоматичного настроювання компенсації ємнісного струму замикання на землю

Авторегулятори РАНК і АРК (розробник - Інститут електродинаміки НАН України) працюють за принципом вимірювання фазових кутів між напругою на дугогасному реакторі (напруга сигналу) і заданою опорною напругою. Напруга сигналу знімається з вторинної обмотки трансформатора напруги НОМ-10(6) кВ, увімкнутого паралельно до ДГР

мережі контур нульової послідовності змінює точку резонансного настроювання. При цьому змінюється фаза напруги сигналу і кут між опорною та сигнальною напругами. У колі фазочутливого випрямляча кут буде відрізнятися від 90°, і на виході з'являється напруга, величина і полярність якої визначається знаком і ступенем розстроювання контура. Ця напруга через лінійний підсилювач і пристрій захисту від перешкод діє на органи керування, які видають команду на виконавчі органи. При досягненні настроювання реактора в резонанс напруга на виході фазочутливого випрямляча дорівнює 0. Виконавчі органи від'єднуються і процес настроювання закінчено.
У регуляторах автоматичного настроювання компенсації УАРК-101 (розробник - Донецький Інститут прикладної математики і механіки НАН України) як основний вузол використовують лінійний вимірник різниці ємнісного струму мережі та індуктивного струму реактора, який здійснює вимірювання цієї різниці до виникнення замикання на землю.
Вимірювання ємнісного та індуктивного струмів дає можливість звільнитися від проблеми виникнення нестійких режимів при автоматичному настроюванні ДГР в умовах високої добротності контуру мережа - ДГР. Крім того, наявність в УАРК-101 лінійного вимірника дає можливість використовувати регулятор і для настроювання реакторів зі ступінчастим регулюванням індуктивності.
Авторегулятори УАРК-201 (розробник - Донецький Інститут прикладної математики і механіки НАН України) в поєднанні з плавнорегульованим дугогасним пристроєм дає можливість компенсувати як ємнісну, так і активну складові струму замикання на землю в кабельних і повітряних мережах напругою 6 кВ під час однофазних замикань на землю. Як плавнорегульований дугогасний пристрій використовується пристрій типу УДТМ (ТАДТМ), електричну схему якого наведено на рисунку Г.1, а технічні характеристики — в таблиці Г.1. Плавне регулювання індуктивності УДТМ (ТАДТМ) здійснюється за принципом широтно-імпульсної модуляції струму через низьковольтну котушку УДТМ (ТАДТМ) з допомогою зміни кутів відмикання тиристорів.
Регулятор автоматичного настроювання компенсації ЭРК-1.0 (розробник - МП «Ирис», м. Київ) забезпечує:
- настроювання індуктивності плавнорегульованого ДГР в резонанс по екстремуму напруги нейтралі при відсутності замикання на землю і змінах конфігурації мережі;
- автоматичне розпізнаванння ситуації однофазного замикання на землю з визначенням пошкодженої фази та регулюванням індуктивності ДГР до досягнення мінімуму амплітуди напруги пошкодженої фази.
Для роботи регуляторів автоматичного настроювання компенсації РАНК, АРК і УАРК-101 необхідне створення штучного зміщення нейтралі (штучної жорсткої несиметрії) шляхом вмикання до однієї із фаз мережі високовольтних конденсаторів. Для роботи регуляторів УАРК-201 і ЭРК-1.0 штучне зміщення нейтралі не потрібне.
Розроблено та освоєно промислове виробництво панелей автоматичного настроювання компенсації ПРОТАР і КАСКАД, які також не потребують штучного зміщення нейтралі.
схема дугогасного пристрою

УДК 621.3.014.7
Ключові слова: електрична мережа, компенсована нейтраль, ємнісний струм, дугогасні реактори, напруга несиметрії, напруга зміщення нейтралі, ступінь несиметрії, ступінь розстроювання, ступінь зміщення, настроювання, експлуатація. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети