Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

6 Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів

6.1 Дугогасні реактори повинні встановлюватись на живильних підстанціях, зв'язаних із компенсованою електричною мережею не менше
ніж двома лініями електропередачі. Встановлення реакторів на тупикових підстанціях недопустиме, так як обрив провода на живильній лінії (неповнофазний режим живлення трансформатора з ДГР) може призвести до неповнофазної компенсації ємнісних провідностей фаз мережі індуктивними провідностями ДГР. При цьому напруга зміщення нейтралі може досягти небезпечних величин.
6.2 Вибір підстанції для встановлення дугогасних реакторів необхідно провадити з урахуванням конфігурації мережі, можливого поділу мережі на частини, можливих аварійних режимів і впливу на лінії зв'язку. Реактори необхідно розміщувати так, щоб після поділу Мережі в кожній її частині зберігалась можливість настроювання компенсації ємнісного струму, наближеної до резонансної.
6.3 Потужність дугогасних реакторів повинна вибиратись за величиною повного ємнісного струму замикання на землю електричної мережі з урахуванням її розвитку на найближчі 10 років. За відсутності інформації про розвиток мережі потужність ДГР вибирається за величиною повного ємнісного струму, збільшеного на 25 %.

6.4 Розрахункова величина потужності дугогасного реактора визначається за формулою:

величина потужності дугогасного реактора

6.5 Для визначення величини повного ємнісного струму замикання на землю можуть використовуватись:
а) розрахункові значення ємнісного струму повітряної лінії електропередачі, які обчислюються за наближеними формулами:

  1. для одноланцюгових ліній електропередачі


Для ліній 6-10 кВ і ліній 35 кВ без тросів приймається коефіцієнт 2,7, для ліній 35 кВ на дерев'яних опорах з тросами - 3,3, на меіалевих опорах з тросами - 3,0;
2) для дволанцюгових ліній електропередачі


Якщо середньогеометрична відстань між проводами дволанцюгової лінії дорівнює 5 м, то коефіцієнти збільшення ємнісного струму дволанцюгової лінії відносно одноланцюгової приймаються: при горизонтальному розташуванні проводів - 1,2; при розташуванні проводів прямою або оберненою «ялинкою» - 1,3; при вертикальному розташуванні проводів - від 1,35 до 1,4.
Під час вимкнення та уземлення одного із ланцюгів лінії наведені вище коефіцієнти збільшуються за рахунок збільшення ємнісного струму залишеного в роботі ланцюга і відповідно дорівнюють 1,25; 1,4 і 1 5 - 1,6.
Ємність підстанційного обладнання може збільшувати ємкісний струм повітряних і кабельних мереж 6-10 кВ - на 10 %, повітряних мереж
35 кВ - на 12 %. Збільшення ємнісного струму кабельних мереж 35 кВ за рахунок ємності обладнання підстанції не враховується;

3) для ділянок повітряних мереж 35 кВ значення ємнісного струму рекомендується визначати за експериментальною формулою, запропонованою НІЦ «Донбасенерготехнологія»:

Формула враховує матеріал опор, наявність тросових ділянок і кількість розподільних пристроїв (підстанцій), ввімкнутих лініями електропередачі даної ділянки мережі. Роздільно працюючі системи шин однієї підстанції враховуються як окремі розподільні пристрої;
б) значення питомих ємнісних струмів повітряних і питомих ємнісних струмів замикання на землю кабельних ліній електропередачі
(додаток Б , таблиці Б.1 - Б.4);

в) виміряні інтегральні характеристики ємнісних струмів замикання на землю (розділ 9).
6.6 При застосуванні дугогасних реакторів зі ступінчастим регулюванням струмів компенсації кількість і потужність реакторів вибирається з урахуванням можливої зміни ємнісного струму мережі з тим, щоб ступені регулювання струму давали можливість встановлювати настроювання, наближене до резонансного з боку перекомпенсації при всіх можливих змінах схеми мережі з урахуванням її розвитку.
При значенні ємнісного струму замикання на землю більше ніж 50 А рекомендується застосовувати не менше двох паралельно працюючих ДГР - базисного нерегульованого і підстроювального регульованого.
6.7 За наявності в мережі паралельно працюючих базисного нерегульованого і підстроювального регульованого ДГР необхідно керуватися співвідношенням:


6.8 Діапазон регулювання, який характеризується відношенням граничних струмів ДГР, повинен вибиратись з урахуванням можливих в експлуатації змін ємності мережі відносно землі. Важливою експлуатаційною вимогою до регульованих ДГР є їх забезпечення автоматичним дистанційним настроюванням, у тому числі і в режимі однофазного замикання на землю. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети