Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Основні характеристики електричних мереж - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

4 Основні характеристики електричних мереж із компенсованою нейтраллю

4.1 Під час роботи електричної мережі з вимкнутими ДГР і за відсутності замикання на землю на нейтралі мережі виникає напруга несиметрії, яку зумовлено несиметрією ємностей фаз відносно землі:

напруга несиметрії

4.3 Індуктивний струм дугогасного реактора для компенсації ємнісного струму замикання на землю визначається за формулою:

4.4. Ступінь розстроювання компенсації - це відношення реактивної складової струму замикання на землю до ємнісного струму мережі :

Ступінь розстроювання компенсації
Величини V і к визначаються встановленими настройками компенсації.
4.5 При ввімкнутому ДГР на нейтралі мережі виникає напруга зміщення нейтралі, зумовлена наявністю в мережі напруги несиметрії:

напруга зміщення нейтралі

Для повітряних мереж з нормальним станом ізоляції коефіцієнт заспокоєння дорівнює від
2 до 6 %. При забрудненні і зволоженні ізоляції коефіцієнт може збільшуватись до 10 %.
Для кабельних мереж коефіцієнт дорівнює від 2 до 4 %, а для кабелів із застарілою ізоляцією може досягати 6 %.
4.6 Електрична мережа з увімкнутим ДГР характеризується також ступенем зміщення нейтралі, величина якого:

4.7 Під час замикання на землю в мережі із увімкнутим ДГР через місце пошкодження протікає струм замикання:
в землі або оболонках кабелів, Ом.

4.8 У випадку однофазної несиметрії, зумовленої зменшеною ємністю однієї фази (наприклад, фази В):
- ступінь однофазної несиметрії (у відносних одиницях) розраховують за формулою:

ступінь однофазної несиметрії


4.9 У мережах з компенсацією ємнісного струму ступінь несиметрії фазних напруг не повинен перевищувати 0,75 % фазної напруги. За відсутності в мережі замикання на землю напруга зміщення нетралі допускається не вище 15 % фазної напруги протягом тривалого періоду і не вище ЗО % - протягом 1 год.
Під час замикання на землю в мережі напруга зміщення нейтралі допускається 100 % фазної напруги протягом часу пошуку місця замикання на землю, обмеженого умовами 3.5.
4.10 Вимірювання ємнісних струмів, напруг несиметрії та зміщення нейтралі з метою .настроювання компенсації ємнісного струму повинні провадитись під час введення дугогасних реакторів в роботу та при значних змінах схеми мережі, але не менше 1 разу в 6 років.
Вимірювання струмів ДГР і струмів замикання на землю при різних настроюваннях виконуються за необхідності.
4.11 У мережах 6-35 кВ з ізольованою нейтраллю розрахунки ємнісних струмів замикання на землю повинні провадитись під час введення даної мережі в експлуатацію, а також при змінах схеми мережі. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети