Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

10 Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів

10.1 В електричних мережах, що призначені для роботи з компенсацією ємнісного струму замикання на землю, ступінь асиметрії фазних напруг за 4.9 не повинен перевищувати допустимої величини 0,75 % Uф.
Якщо ступінь несиметрії перевищує зазначену величину, зниження її досягається вирівнюванням ємностей фаз відносно землі:
- транспозицією проводів повітряних ліній електропередачі;
- перенесенням конденсаторів високочастотного зв'язку з однієї фази на іншу;
- підбором ємностей конденсаторів для захисту обертових машин (генераторів, синхронних компенсаторів, електродвигунів) від грозових перенапруг.
Увімкнення нових ліній електропередачі до мережі, що знаходиться в експлуатації, необхідно виконувати за найменшим результуючим ступенем несиметрії.
10.2 Для вирівнювання ємностей фаз мережі транспозицією проводів ліній електропередачі необхідно:

- розрахувати, на якій відстані від початку лінії електропередачі потрібно виконати транспозицію проводів. Якщо для вирівнювання ємностей фаз необхідно поміняти місцями проводи фаз А і В, то


На рисунку 8 наведено приклади транспозиції фазних проводів повітряних ліній електропередачі.

10.3 Вирівнювання ємностей фаз мережі увімкненням (наприклад, до фази А) або вимкненням від неї конденсаторів високочастотного зв'язку відповідно збільшує або зменшує в напрямку вектора фазної напруги цієї фази напругу несиметрії на величину:

транспозиция

Послідовність зміни напруги несиметрії при перенесенні конденсаторів з фази А на фазу В наведено на рисунку 9.

10.5 Під час вмикання нових ліній електропередачі до мережі, що експлуатується (розвиток мережі), найвигіднішим приєднанням фаз нових ліній до фаз діючої мережі є таке, при якому результуючій ступінь несиметрії має найменшу величину із трьох можливих приєднань. Порядок визначення найвигіднішого приєднання фаз нової лінії до діючої мережі наведено на рисунку 10.


Ступінь результуючої несиметрії мережі складається з несиметрії ділянок мережі і ліній, що вмикаються:

Вектор результуючого ступеня несиметрії мережі з увімкнутими новими лініями має модуль 2,1 % і кут 71° відносно напрямку вектора напруги фази А. Тому перед введенням компенсації ємнісного струму необхідно виконати вирівнювання ємностей фаз відносно землі і знизити ступінь несиметрії до величини, меншої ніж 0,75 %, чи такої, що дорівнювала б 0,75 %.

10.6 Настроювання дугогасних реакторів зі ступінчастим регулюванням індуктивності для можливих конфігурацій електричної мереж:; провадиться за результатами вимірювань ємнісних струмів і напруг зміщення нейтралі Uoмережі та її ділянок (розділ 9) відповідно до 54.

10.7 У діючих компенсованих мережах з реакторами зі ступінчастим регулюванням індуктивності в умовах аварійного виникнення несиметрії ємностей фаз мережі (наприклад, обрив провода або вимкнення однієї фази лінії та ін.) за неможливості настроювання ДГР в резонанс або з перекомпенсацією, яка задовольняє 5.4, як виняток допускається настроювання ДГР з недокомпенсацією, якщо це не призводить до появи напруги зміщення нейтралі, що перевищує 0,7 Uф, а ступінь розстроювання не перевищує 5 %. При цьому для конкретних конфігурацій мережі

Якщо в мережі для випадку 10.7 лінії такої довжини відсутні, то настроювання дугогасних реакторів з недокомпенсацією не викликає небезпеки.
10.9 У повітряних мережах напругою 35 кВ з великим ступенем несиметрії під час увімкнення ДГР замість симетрування мережі доцільно використовувати пристрій подавления напруги зміщення нейтралі УПНН-201 (розробник - МВП «Рекон» при СКТБ Інституту прикладної математики і механіки, м. Донецьк). Пристрій УПНН-201 вмикається послідовно з дугогасним реактором і трансформатором струму, через який уземлюеться реактор. У нормальному режимі роботи мережі (без

10.10 При виборі відгалужень дугогасних реакторів зі ступенчатим регулюванням індуктивності необхідно враховувати зниження струму реактора (відносно паспортного значення Iрн) внаслідок впливу опору трансформаторів, в нейтралі яких увімкнуто реактори.


Дійсний струм компенсації розраховується за формулою:

10.11 Для настроювання дугогасних реакторів з плавним регулюванням індуктивності застосовуються ручне (на місці), дистанційне (зі щита керування) та автоматичне керування.
Пристрій ручного керування, як правило, монтується в окремій шафі, яку встановлено на сітчастій огорожі трансформатора з ДГР у відкритому розподільному пристрої або на окремій конструкції в закритому приміщенні.
Пристрої дистанційного та автоматичного керування монтуються на одній або кількох панелях на щиті керування.
Для керування двигуном дугогасного реактора використовуються кнопки, ключі керування та реверсивні пускачі.
При місцевому керуванні резонансне настроювання компенсації здійснюється за спеціальним покажчиком, розташованим безпосередньо на реакторі, який відградуйовано за попередньо виконаним розрахунком ємнісних струмів електричної мережі або її ділянок. При дистанційному керуванні резонансне настроювання здійснюється з допомогою спеціального індикатора, ввімкнутого до сигнальної катушки ДГР або обмотки 3Uo трансформатора напруги. За умови настроювання дугогасного реактора в резонанс стрілка індикатора відхиляється на максимальну кількість поділок.
Настроювання ДГР з допомогою спеціального індикатора є найбільш точним, але потребує виїзду на підстанцію чергового персоналу при змінах конфігурації електричної мережі. Настроювання в резонанс дугогасних реакторів повинне провадитись під час кожного відвідування підстанції черговим персоналом, але не рідше ніж один раз на місяць.
Найбільш ефективним є автоматичне настроювання ДГР, яке перед іншими настроюваннями має ряд переваг:
- черговий персонал звільняється від виїзду на підстанції під час аварійних та режимних перемикань;
- підвищується оперативність настроювання системи компенсації;
- настроювання провадиться без вимкнення дугогасних реакторів від мережі.
10.12 Якщо в якомусь із можливих режимів експлуатації електричної мережі дугогасний реактор опиниться увімкнутим до шин підстанції, від якої відходить лише одна лінія, то на час існування такого режиму питання про залишення реактора в робочому стані вирішується згідно з місцевими умовами виходячи з вимог забезпечення безпеки персоналу.
10.13 Експлуатація дугогасних реакторів, їх поточний і капітальний ремонти повинні виконуватись відповідно до інструкції заводу-виробника та чинних норм випробувань електрообладнання. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети