Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

5. Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче з перетіканнями електроенергії між постачальниками електроенергії

5.1. Облік електроенергії на підстанціях рівня напруги 110 кВ та нижче організовується для визначення кількості електроенергії, яка надійшла на її шини та була передана у мережу іншого Постачальника електроенергії, а також власного споживання підстанції відповідно до вимог Інструкції та нормативних документів.

5.2. Для визначення обсягу електроенергії, яку надає Енергоринок Постачальникам електричної енергії, розрахункові лічильники повинні встановлюватись:

5.2.1. На лініях усіх класів напруги, що відходять до інших Постачальників.

5.2.2. На обхідному вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальному вимикачі (ШРВ).

5.3. Вимірювальні трансформатори струму і напруги, лічильники електроенергії експлуатуються персоналом відповідної ДАЕК і знаходяться на її балансі. Їх ремонт та періодична повірка здійснюється персоналом ДАЕК (Оператора), а заміна та перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін.

5.4. Оператор забезпечує роботу лічильників, вимірювальних трансформаторів з відповідним класом точності, а також надає зацікавленим Сторонам паспорти-протоколи вимірювальних комплексів, в яких повинні бути зазначені виміри навантажень струмових ланцюгів та ланцюгів напруги, і втрат напруги від трансформаторів напруги до лічильників.

5.5. Планові заміни та перевірки лічильників розрахункового обліку виконуються згідно з графіками. Графіки складаються відповідною ДАЕК, узгоджуються з зацікавленими сторонами, затверджуються відповідною електроенергетичною системою та надсилаються зацікавленим Сторонам. При виявленні відхилень від норм провадиться заміна приладів обліку. Роботи виконує персонал ДАЕК (Оператора) у присутності представників всіх зацікавлених Сторін, для чого надсилається виклик її представникам. При відсутності офіційної відповіді на виклик протягом 2-х діб Оператор має право самостійно провести перевірку (заміну) лічильників з подальшим поданням протоколу, перевірки (заміни) зацікавленим Сторонам. Лічильники та ланцюги зв'язку до трансформаторів струму та напруги пломбуються відповідними Сторонами.

5.6. При виконанні ремонтно-налагоджувальних робіт у ланцюгах обліку виконавець діє згідно з встановленим у п. 5.5 порядком.

5.7. При живленні приєднання через ОВ або ШРВ персонал ДАЕК повинен телефонограмою повідомити відповідній електроенергетичній системі, із зазначенням часу переходу на ОВ (ШРВ), початкове показання лічильника ОВ (ШРВ). При відновленні нормальної схеми живлення приєднання знов повідомляється час переходу на нормальну схему та кінцеві показання лічильника ОВ (ШРВ). Ця інформація передається відповідним підрозділом ДАЕК усім зацікавленим Сторонам.

5.9. Облік електроенергії здійснюється відповідно з періодом інтеграції, який визначає Енергоринок (тимчасово - як вказано в п. 2.12).

5.10. Загальна кількість відпущеної та отриманої електроенергії між суміжними Постачальниками підтверджується двосторонніми актами до третього робочого дня наступного місяця.

5.11. Класи точності розрахункових електролічильників і електролічильників технічного обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатка 7. 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети