Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

6.1. Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі організовується відповідно до вимог Інструкції, нормативних документів та міждержавних договорів для визначення кількості електроенергії, яка була передана у мережу іншої держави або надійшла у мережу України і оформлюється актом про переміщення електроенергії через митний кордон України (додаток 10).

6.2. Для визначення обсягу електроенергії, яка перетинає державний кордон, розрахункові лічильники повинні встановлюватись:

6.2.1. На лініях усіх класів напруги, що відходять в інші держави.

6.2.2. На обхідному вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальному вимикачі (ШРВ).

6.3. Вимірювальні трансформатори струму та напруги, лічильники електроенергії на міждержавних лінях п/ст 220 кВ і вище експлуатуються персоналом Оператора (відповідна електроенергетична система) та знаходяться на її балансі. Їх ремонт та періодична повірка здійснюється персоналом відповідної електроенергетичної системи, а заміна і перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін.

6.4. Вимірювальні трансформатори струму та напруги на міждержавних лініях п/ст 110 кВ і нижче експлуатуються персоналом відповідної ДАЕК і знаходяться на її балансі. Лічильники електроенергії експлуатуються персоналом відповідної ДАЕК та відповідної електроенергетичної системи і знаходяться на балансі НЕК "Укренерго". Їх ремонт та періодична повірка здійснюється персоналом відповідної електроенергетичної системи, а заміна і перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін.

6.5. Оператор забезпечує роботу лічильників, вимірювальних трансформаторів з відповідним класом точності, а також надає зацікавленим Сторонам паспорти-протоколи вимірювальних комплексів, в яких повинні бути зазначені виміри навантажень струмових ланцюгів та ланцюгів напруги, і втрат напруги від трансформаторів напруги до лічильників.

6.6. Планові заміни та перевірки лічильників розрахункового обліку виконуються згідно з графіками. Графіки складаються відповідними електроенергетичними системами, узгоджуються з зацікавленими сторонами і затверджуються НЕК "Укренерго". При виявленні відхилень від норм провадиться заміна лічильників. Роботи виконує персонал Оператора у присутності представників всіх зацікавлених Сторін, для чого надсилається виклик її представникам. При відсутності офіційної відповіді на виклик протягом терміну зазначеного в міждержавних договорах Оператор має право самостійно провести перевірку (заміну) лічильників з подальшим поданням протоколу перевірки (заміни) зацікавленим Сторонам. Лічильники та ланцюги зв'язку до трансформаторів струму та напруги пломбуються відповідними Сторонами.

6.7. При виконанні ремонтно-налагоджувальних робіт у ланцюгах обліку виконавець діє згідно з встановленим у п. 6.6 порядком.

6.8. При живленні приєднання через ОВ або ШРВ персонал ДАЕК повинен телефонограмою повідомити відповідній електроенергетичній системі, із зазначенням часу переходу на ОВ (ШРВ), початкове показання лічильника ОВ (ШРВ). При відновленні нормальної схеми живлення приєднання знов повідомляється час переходу на нормальну схему та кінцеві показання лічильника ОВ (ШРВ). Ця інформація передається відповідною електроенергетичною системою усім зацікавленим Сторонам.

6.9. Облік електроенергії здійснюється відповідно з періодом інтеграції, який визначає Енергоринок (тимчасово - як вказано в п. 2.12), або відповідно з міждержавними договорами.

6.10. Загальна кількість відпущеної та отриманої електроенергії приведеної до кордону підтверджується двосторонніми актами в терміни, які зазначені в міждержавних договорах.

6.11. Класи точності розрахункових електролічильників, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатка 7 та міждержавних договорів. 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети