Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

Додаток 9

Приклад обчислення
небалансу електроенергії для електростанції

Визначити припустимий небаланс електроенергії для електростанції, надходження електроенергії на шини якої фіксується двома лічильниками (1 та 2), а відпуск - чотирма (3 - 6).

Показання всіх лічильників (кількість електроенергії за звітний період), сполучення класів точності лічильників, трансформаторів струму (ТС), трансформаторів напруги (ТН) та відповідні їм похибки, що обчислені по формулі (2) додатка 8, наведені в таблиці:

Номер лічильника

Сполучення класів точності

W,
тис. кВт.г.

d, %

d

Лічильник

ТС

ТН

1

0,5

0,5

0,5

5840

±0,866

0,78

2

1,0

0,5

0,5

1620

±1,225

0,22

3

1,0

0,5

0,5

3350

±1,225

0,47

4

1,0

0,5

0,5

1100

±1,225

0,16

5

1,0

0,5

0,5

1940

±1,225

0,27

6

1,0

0,5

0,5

750

±1,225

0,1

Втрати електроенергії в трансформаторах, що отримані в результаті окремого обчислення, складають 110 тис. кВт.г.

Рішення: сумарне надходження електроенергії на шини електростанції складе

Wп = 5840 + 1620 = 7460 тис. кВт.г.

Сумарний відпуск:

Wо = 3350 + 1100 + 1940 + 750 = 7140 тис. кВт.г.

Фактичний небаланс:

НБф = (7460 - 7140 - 110) / 7460 х 100 = 2,815 %, або 210 тис. кВт.г.

Частка електроенергії d, що пройшла через кожний лічильник, визначена по (3) додатку 8 та наведена в таблиці.

Припустимий небаланс електроенергії на цій електростанції в відповідності з (1) додатка 8:

що відповідає діапазону припустимого небалансу від 75 тис. кВт.г. надлишку електроенергії до 75 тис. кВт.г. нестачі.

Фактичний небаланс більше припустимого на 210 - 75 = 135 тис. кВт.г. (1,8 % сумарного надходження), що свідчить або про наявність на електростанції неврахованого споживання, або неприпустимих фактичних похибок засобів обліку електроенергії. 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети