Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

Додаток 8

Визначення
припустимого небалансу і межі припустимої похибки

1. Припустимий небаланс треба визначати по формулі, %:

де dni (doi) середньоквадратична похибка, %, i-го вимірювального комплексу, який відповідає класам точності трансформаторів напруги і струму, та лічильника, який рахує електроенергію, що надійшла (відпущена), які входять в цей комплекс; dni (doi) - частка електроенергії, що надійшла (відпущена) через i-ий вимірювальний комплекс; k - кількість вимірювальних комплексів, що рахують електроенергію, яка надійшла на шини об'єкта; m - кількість вимірювальних комплексів, що рахують відпущену електроенергію (в тому числі на власні потреби електростанції).

Середньоквадратичну похибку i-го вимірювального комплексу дозволяється визначати по формулі, %:

де dсі - похибка лічильника (за даними державної повірки), %; dтсі (dтні) - похибка трансформатора струму (трансформатора напруги), що відповідає класу точності (за паспортними даними або по даних повірки), %.

Частку електроенергії, що пройшла через i-й вимірювальний комплекс, треба визначати по формулі:

де Wi - кількість електроенергії, що пройшла через i-й вимірювальний комплекс за звітний період; Wåп(о) - підсумкова кількість електроенергії, що надійшла (відпущена) на шини об'єкта за звітний період.

Приклад обчислення припустимого небалансу по (1) наведено в додатку 9.

2. Межа припустимої відносної похибки i-го вимірювального комплексу визначається по формулі, %:

де dтс, dтн - межі припустимих значень відносної похибки для вимірювальних трансформаторів струму (ГОСТ 7746-89) та напруги (ГОСТ 1983-89), %; dл - межа припустимих по ПУЕ втрат напруги в лініях приєднання лічильників до трансформаторів напруги, %; dлк - межа припустимої основної похибки лічильника, %; dq - сумарна похибка, викликана кутовими похибками ТС і ТН; dлкj - похибки лічильників, які враховують робочі умови застосування. 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети