Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

Додаток 1

Елементи витрат
електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій

1. Небаланс електроенергії з-за похибок приладів обліку НБф (п. 3 листа Міненерго України від 07.03.96 N 21/1-21-9) враховується як витрата на власні потреби.

2. Витрати електроенергії на невеликі по обсягу ремонтні роботи, що виконуються епізодично в процесі експлуатації на електростанціях, враховуються як витрати на власні потреби електростанцій.

3. В витрати на власні потреби електростанції входить електроенергія, що споживається нею з енергосистеми і враховується лічильниками трансформаторів власних потреб.

4. В елементи витрат електроенергії на власні потреби теплової електростанції входять витрати на наступні об'єкти та види робіт:

механізми, що обслуговують розвантажувальні пристрої та склади палива, які належать електростанції;

механізми подачі та дроблення палива;

помел вугілля та пневматична подача пилу;

тягодуйні установки, димососи рециркуляції, вентилятори млинові та первинного повітря, бустерні та живильні насоси, насоси рециркуляції середовища прямоточних котлів, механізми золоуловлювання, золо- та шлаковилучення;

хімічне очищення та знесолення води, дренажні насоси, насоси технічного та пожежного водопостачання;

електродвигуни установок для очищення забрудненої води та димових газів, насосів освітленої води;

компресори і повітродувки системи очищення котлів та пневмоінструменту;

магнітні сепаратори і електродвигуни інших механізмів котельної установки;

втрати в трансформаторах власних потреб, які живлять механізми котлів і турбоагрегатів (лічильники, встановлені на стороні НН трансформаторів);

механізми центрального пилузаводу;

циркуляційні насоси та вентилятори градирень (при загальному водопостачанні з розташованими поруч підприємствами обчислюється частка витрат електроенергії електростанції);

насоси конденсатні та водяних ежекторів турбін, дренажні насоси регенеративних підігрівачів, насоси установок по очищенню основного конденсату турбін, насоси підживлення водосховищ та циркуляційних систем, живильні і бустерні насоси, механізми по очищенню гідроохолоджувачів, валоповоротні прилади, масляні насоси систем змащення і регулювання та ущільнювачів генераторів, дренажні насоси та для перекачування;

екологічні механізми;

механізми, що обслуговують ВРУ;

втрати в підвищувальних трансформаторах;

втрати в шунтуючих реакторах;

витрати електроенергії при роботі генератора в режимі СК і на його допоміжне устаткування;

інше технологічне допоміжне устаткування турбіни;

мережні насоси і насоси, що підживлюють та підкачують, теплової мережі, які встановлені на території станції;

конденсатні насоси підігрівачів мережної води, конденсатні та живильні насоси пароперетворювачів;

конденсатні насоси конденсаторів при роботі на погіршеному вакуумі;

інші електродвигуни, що обслуговують теплофікаційну установку;

пікові водогрійні котли, що служать для додаткового підігріву води після основних мережних підігрівачів турбоагрегатів;

електродвигуни мазутного господарства (пропорційно кількості мазуту, що був спалений піковими водогрійними котлами);

насоси устаткування по приготуванню і хімічній очистці води, що підживлює, для тепломережі і відновлення неповернення конденсату тепловими споживачами;

привід механізмів відкачування каналізаційних вод і їх очисних споруд;

охолодження генераторів і трансформаторів, компресори повітряних вимикачів, двигуни-генератори акумуляторних батарей та інші електродвигуни електроцеху, вимірювальної та ремонтної майстерень;

освітлення приміщень, електроінструмент, опалення та вентиляція, підйомні пристосування для ремонту обладнання.

5. В елементи витрат електроенергії на власні потреби гідроелектростанції входять витрати на наступні об'єкти та види робіт:

механізми, що обслуговують греблю, водоскидувачі, промивні пристрої, водозбирач ГЕС, водовипуски та інші;

освітлення і опалення приміщень споруд ГЕС, а також деривація і підігрів пазів затвору;

механізми, що обслуговують напірний басейн (аванкамери), промивні пристрої;

механізми, що обслуговують грати і пази затворів напірного фронту;

освітлення напірного басейну та опалення приміщень, що відносяться до споруд напірного басейну (аванкамери);

обігрів грат і затворів напірного фронту;

електродвигуни, що працюють в системі регулювання, в системі відкачки води з пересічного тракту гідроагрегатів та дренажних від будинку ГЕС;

електродвигуни масляного і пневматичного господарств ГЕС, системи пожежотушіння генераторів та будинку ГЕС;

механізми на відкриття-закриття затворів напірних трубопроводів та підйомних механізмів (кранів, ліфтів, лебідок та інші);

втрати в блочних трансформаторах і ТВП;

електрозварку, електроінструменти, механізми та верстати майстерень по ремонту гідромеханічного та електротехнічного обладнання;

освітлення, опалення та вентиляція всіх без винятку приміщень будинку ГЕС, а також приміщень розподільних пристроїв і освітлення його території.

5.1. Споживання активної енергії при роботі гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора треба відносити на рахунок енергопостачальних організацій.

6. В елементи витрат електроенергії на власні потреби атомної електростанції входять витрати на наступні об'єкти та види робіт:

6.1. Ядерна установка, що виробляє пар:

головні циркуляційні насоси та їхні допоміжні механізми;

насоси, що підживлюють, 1 контуру;

насоси води, що продуває, парогенераторів;

насоси чистого та брудного конденсату;

нагрівачі компенсаторів обсягу;

насоси промконтуру і контуру розхолодження;

насоси трапних вод;

насоси організованих проточок;

приводи СУЗ;

насоси борної кислоти;

насоси спринклерної системи;

насоси подачі води для потреб санітарного корпусу;

насоси технічної води машзалу і СВО;

насоси пожежного водопостачання;

механізми санітарного корпусу;

механізми сховища рідких відходів (СРВ);

механізми вузлів приймання, складів і сховищ свіжого палива;

механізми басейнів дотримування (шахт) і басейнів перевантаження для збереження відпрацьованих та аварійних ТВС;

механізми систем опалення, вентиляції і кондиціонування виробничих приміщень реакторного відділення, включаючи санкорпус, склади і сховища свіжого та відпрацьованого палива, сховища рідких і сухих відходів, приміщення СВО, газоочищення, борного вузла, баків запасу борної кислоти та ін.;

освітлення виробничих приміщень реакторного відділення, включаючи санкорпус, склади і сховища свіжого та відпрацьованого палива, сховища рідких і сухих відходів, приміщення СВО, газоочищення, борного вузла, баків запасу борної кислоти та ін.;

інше технологічне допоміжне обладнання ядерної установки.

6.2. Витрати електроенергії в турбінній установці на:

живильні і бустерні насоси;

циркуляційні насоси;

насоси підживлення водосховищ і циркуляційних систем;

вентилятори градирень;

насоси основного конденсату;

насоси водяних ежекторів турбін;

зливні насоси регенеративних підігрівачів і сепараторів-пароперегрівачів;

насоси установок по очищенню основного конденсату турбін;

насоси дренажних баків;

масляні насоси систем змащення і регулювання;

масляні насоси ущільнення генераторів;

валоповоротні пристрої;

насоси газоохолоджувачів і водоохолоджувачів генераторів;

механізми компресорних станцій;

охолодження трансформаторів власних потреб;

механізми, які обслуговують ВРУ;

механізми електролізних;

перетворюючі двигун-генератори;

втрати в трансформаторах власних потреб;

втрати в блочних трансформаторах;

насоси і механізми установок по хімічному очищенню і хімічному знесоленню води, в тому числі насоси подачі сирої води з машзалу на ХВО (пропорційно додатку води, що відновлює внутрішньостанційні втрати теплоносіїв);

механізми систем опалення, вентиляції і кондиціонування виробничих приміщень турбінного відділення, електроцеху і хімцеху, в тому числі компресорну станцію та електролізну;

освітлення виробничих приміщень турбінного відділення, електроцеху і хімцеху, в тому числі компресорної станції та електролізної;

інше технологічне допоміжне обладнання турбінної установки;

частина витрат електроенергії на механізми пуско-резервної котельної, пропорційно частці тепла, що передане в теплову схему енергоблоків електростанції, від загального виробництва тепла котельної.

6.3. Витрати електроенергії на механізми, що забезпечують відпуск тепла:

мережні насоси і насоси, що підкачують і підживлюють тепломережі, які встановлені на території станції;

конденсатні насоси підігрівачів мережної води;

насоси проміжного контуру тепломережі і насоси підживлення цього контуру;

конденсатні насоси і насоси, що підживлюють, пароперетворювачів;

насоси живлення генераторів чистого пару;

насоси проміжного контуру генераторів чистого пару і насоси підживлення цього контуру;

насоси і механізми установок по хімічному очищенню і хімічному знесоленню води, в тому числі насоси подачі сирої води з машзалу на ХВО (пропорційно додатку води, що відновлює неповернення конденсату від теплових споживачів і втрати мережної води);

інше технологічне обладнання, що забезпечує відпуск тепла.

7. В елементи витрат на власні потреби підстанцій, що визначені у відповідності з "Инструкцией по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35 - 500 кВ" (СПО Союзтехэнерго, 1981), входять:

охолодження трансформаторів та автотрансформаторів;

обігрів, освітлення та вентиляція приміщень (ВПУ, РЕМ, ВВБ, акумуляторна, компресорна, насосна пожежотушіння, будинок допоміжних пристроїв синхронних компенсаторів, прохідна);

освітлення території;

живлення зарядно-підзарядних пристроїв акумуляторних батарей;

живлення оперативних ланцюгів та ланцюгів управління (на підстанціях з перемінним оперативним струмом);

обігрів осередків КРУЗ (з апаратурою релейного захисту та автоматики, лічильниками або вимикачами) та релейних шафів зовнішнього встановлення;

обігрів приводів та баків масляних вимикачів;

обігрів приводів відокремлювачів та короткозамикачів;

обігрів приводів та маслобаків пристроїв, що перемикають РПН;

обігрів електродвигунових приводів розмикачів;

обігрів електролічильників в неопалюваних приміщеннях;

обігрів агрегатних шафів та шафів управління повітряних вимикачів;

живлення компресорів;

обігрів повітрязбірників;

живлення допоміжних пристроїв синхронних компенсаторів (масляні, циркуляційні та дренажні насоси, засувки, автоматика);

електроживлення апаратури зв'язку телемеханіки;

невеликі по обсягу ремонтні роботи, що виконуються в процесі експлуатації;

інші (живлення дренажних насосних, пристроїв РПН, дистиляторів, малих верстатів та пристосувань й т. і.).

8. До витрат електроенергії на власні потреби підстанцій відносяться також витрати електроенергії на приймачі електроенергії, наявність яких обумовлено специфікою експлуатації обладнання підстанцій: кондиціонування приміщення щиту управління (жарка кліматична зона), обігрів доріжок до обладнання на відкритій частині підстанції (в районах з сильними снігопадами) й т. і. 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети