Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

Додаток 3

Перелік
нормативних документів, що використовувалися в Інструкції

1. ГОСТ 8.002-86. Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений.

2. ГОСТ 8.259-77. Счетчики электрической активной и реактивной энергии индукционные. Методы и средства поверки.

3. ГОСТ 8.437-81. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

4. ГОСТ 6570-75. Счетчики активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.

5. ГОСТ 7746-89. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

6. ГОСТ 1983-89. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

7. ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока, электронные. Общие технические условия.

8. ДСТУ 2408-94. Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення.

9. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку (Київ, 1997 р., НКРЕ України).

10. Технические требования к системам коммерческого учета электроэнергии (утверждены 27.03.97 г. НТС Минэнерго и НКРЭ Украины).

11. Правила устройства электроустановок (Минэнерго СССР, 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986 г.).

12. ГКД 34.09.103-96. Расчет отчетных технико-экономических показателей электростанций о тепловой экономичности оборудования; Методические указания (Киев, ЛьвовОРГРЭС и ДонОРГРЭС, 1996 г.).

13. Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и передаче (РД 34.11.325-90, М.: СПО ОРГРЭС, 1991 г.).

14. Правила користування електричною енергією (НКРЕ України, Київ. - 1996 р.).

15. Методика по визначенню втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередачі (затверджена заступником Міністра енергетики України, Головним Державним інспектором України з енергонагляду В.А. Дарчуком 18.02.98 р.).

16. Закон України "О метрологии и метрологической деятельности" від 11.02.98 N 113/98-ВР. 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети