Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Організація експлуатації приладів обліку електроенергії - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

Оглавление
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії
Облік електроенергії на електростанціях
Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище
Облік електроенергії на підстанціях 110 кВ і нижче
Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі
Облік реактивної електроенергії, автоматизація обліку, зняття показань
Організація експлуатації приладів обліку електроенергії
Елементи витрат електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій
Елементи витрат електроенергії на господарські потреби
Перелік нормативних документів, що використовувалися в Інструкції
Припустимі класи точності розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів
Визначення припустимого небалансу і межі припустимої похибки
Приклад обчислення небалансу електроенергії для електростанції

Розрахунковий облік електроенергії

10.1. Повірені лічильники та пристрої обліку повинні мати на кріпленні кожухів пломбу з тавром Держстандарту України, а також пломби зацікавлених Сторін на кришці блоку контактних затискачів лічильника.

10.2. Порушення пломби на лічильнику та пристрої обліку позбавляє чинності його показання.

10.3. Персонал електростанції, підстанції несе відповідальність за збереження лічильників, установлених пломб і за відповідність ланцюгів обліку електроенергії встановленим вимогам.

10.4. Періодичність державної повірки повинна відповідати вимогам нормативних документів (додаток 3).

10.5. Результати державної повірки лічильника, пристрою обліку і в цілому системи обліку оформлюються в відповідності з вимогами нормативних документів.

10.6. Перевірку розрахункового лічильника необхідно проводити на місці його встановлення у присутності представників зацікавлених Сторін.

10.7. Роботи по проведенню перевірки лічильників на енергооб'єкті виконуються з дотриманням всіх вимог Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок.

10.8. Перевірку лічильника та пристрою обліку треба виконувати на електростанціях та підстанціях по графікам:

10.8.1. Для електростанції з генераторами 50 МВт та більше і приєднань 110 кВ та вище один раз на рік.

10.8.2. Для електростанції з генераторами менше 50 МВт і приєднань 35 кВ та нижче один раз у два роки.

10.8.3. Безпосередньо після його встановлення, проведення ремонтних робіт в ланцюгах трансформаторів струму та напруги і при підвищеному небалансі.

10.9. Результати перевірки лічильника оформлюються актом (додаток 11), який надається всім зацікавленим Сторонам.

10.10. Перевірка навантаження ланцюгів трансформаторів струму та напруги, падіння напруги в ланцюгах трансформатора напруги потрібно проводити не менше одного разу на два роки.

10.11. Якщо похибка лічильника при перевірці не перевищує припустиму похибку, встановлену на даний тип лічильника нормативною документацією, то лічильник залишається в роботі. В іншому випадку лічильник треба замінити. Припустимі похибки містять основну та додаткові похибки, які зумовлені режимами роботи мережі.

10.12. Роботи по експлуатації лічильників і організації розрахункового обліку електроенергії повинен проводити персонал відповідного Оператора.

Технічний облік електроенергії

10.13. Лічильники технічного обліку повинні бути на балансі Виробників, Постачальників електроенергії і НЕК "Укренерго", згідно належності енергооб'єктів.

10.14. Лічильники технічного обліку повинні проходити відомчу повірку відповідно з вимогами нормативних документів.

10.15. Повірені лічильники повинні мати на кріпленні кожуху лічильника пломби з тавром відомчої метрологічної служби.

10.16. Лічильники технічного обліку повинні обслуговуватися персоналом енергооб'єкта, на якому вони встановлені, або персоналом відповідного Оператора.

10.17. Періодичність повірок лічильника технічного обліку встановлюється в відповідності з вимогами та нормативних документів.

10.18. Перевірку лічильника та пристрою обліку треба виконувати на електростанціях та підстанціях по графіках:

10.18.1. На електростанції з генераторами 50 МВт та більше і приєднань 110 кВ та вище один раз на два роки.

10.18.2. На електростанції з генераторами менше 50 МВт і приєднань 35 кВ та нижче відповідно строку міжповірочного інтервалу.

10.18.3. Безпосередньо після його встановлення, проведення ремонтних робіт в ланцюгах трансформаторів струму та напруги і при підвищеному небалансі.

10.19. Результати перевірки лічильника оформлюються актом (додаток 11), який надається всім зацікавленим Сторонам.

10.20. Перевірку навантаження ланцюгів трансформаторів струму та напруги, падіння напруги в ланцюгах трансформатора напруги потрібно проводити не менше одного разу на два роки.

10.21. Якщо похибка лічильника при перевірці не перевищує припустиму похибку, встановлену на даний тип лічильника нормативною документацією, то лічильник залишається в роботі. В іншому випадку лічильник треба замінити. Припустимі похибки містять основну та додаткові похибки, які зумовлені режимами роботи мережі.

10.22. Втрати електроенергії в магістральних лініях визначаються згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач, що враховуються при фінансових розрахунках за електроенергію розрахунковим шляхом.

10.23. Роботи по експлуатації лічильників технічного обліку повинен проводити персонал відповідної електростанції, підстанції.

Паспорт-протокол вимірювального комплексу

Акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції

Акт складання балансу електроенергії на підстанції

Акт про переміщення електроенергії через митний кордон України 
« Інструкція по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу недоврахованої електроенергії   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів »
электрические сети