Содержание материала

8. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

8.1. Пожежна безпека перукарень регламентується ГОСТ
12.1.004-85 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования, будівельними нормами і правилами СНиП 11-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений, СНиП 11-90-81 Производственные здания промышленных предприятий та правилами
пожежної безпеки в Україні.
8.2. Пожежна безпека підприємства забезпечується:
- системою попередження пожежі (комплексом організаційних заходів та технічних засобів, направлених на попередження виникнення пожежі);
- системою пожежного захисту (комплексом організаційних заходів та технічних засобів, направлених на попередження дії на працюючих небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальної шкоди від неї).
8.3. Основними причинами виникнення пожежі в перукарнях можуть бути:
- порушення правил пожежної безпеки, інструкцій щодо експлуатації техногологічного обладнання;
- несправність технологічного обладнання;
- необережне поводження з відкритим вогнем, паління в неустановлених місцях;
- несправність електроустановок, електропроводки,
вентиляційних систем та опалювальних приладів;
- загазованість виробничих приміщень пожежонебезпечними парами;
- самозагоряння горючих речовин і матеріалів;
- розряди статичної та атмосферної електрики (грозові розряди тощо).
8.4. Для кожної перукарні на основі цих Правил розроблюють інструкції з пожежної безпеки, які передбачають:
- спеціальні заходи для окремих процесів, невиконання яких може призвести до пожежі,
- порядок та місце зберігання пожежонебезпечних речовин та матеріалів,
- місця, де забороняється паління та використання відкритого вогню, а також місця де дозволяється паління,
- порядок утримання засобів пожежотушіння, пожежного зв'язку та сигналізації, їх знаходження, порядок подачі звукових сигналів та телефон пожежної охорони. Необхідно вказати осіб, які відповідають за утримання та справність засобів пожежотушіння та сигналізації,
- способи використання первинних засобів пожежотушіння,
- поведінку та обов'язки працівників перукарні на випадок виникнення пожежі.
Дотримання правил пожежної безпеки є обов'язком кожного працівника перукарні.
8.5. У приміщеннях перукарень забороняється зберігання легкозаймистих речовин біля опалювальних приладів.
8.6. Не дозволяється користуватися електроплиткою для обігрівання приміщення.
8.7. Відлучаючись від робочого місця, перукар повинен вимкнути освітлення та електричні прилади.
8.8. Забороняється використовувати як абажури тканину, папір та інші горючі матеріали без спеціальних каркасів, що не дозволяють торкатися до електролампи та абажура.
8.9. Забороняється складати на батареї опалення вату, білизну та інші матеріали.
8.10. При перших ознаках пожежі - задимленні, запаху горілого, необхідно викликати пожежну команду по телефону або заходами пожежної сигналізації та вжити заходів щодо ліквідації пожежі зусиллями персоналу.

8.11. При появі запаху газу необхідно викликати аварійну службу, вжити заходів щодо провітрювання приміщення. При цьому забороняється палити, вмикати та вимикати електроприлади, користуватися відкритим вогнем.
8.12. Штори, занавіски та усі м'які меблі необхідно просякнути вогнезахисним складом.
8.13. Кожне приміщення перукарні необхідно забезпечити вогнегасниками, пожежним інвентарем та інструментом.
Усі засоби пожежогасіння повинні знаходитись на місцях, що добре видно, захаращувати доступ до них заборонено.
Використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарчих, виробничих та інших цілей, не зв'язаних з пожежогасінням, категорично забороняється.
Увесь пожежний інвентар та засоби пожежогасіння періодично перевіряються та випробовуються з занесенням результатів перевірки та випробувань до журналу.