Содержание материала

6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННI РОБIТ ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

6.1. Електробезпека

6.1.1. Електропостачання перукарень по ступені забезпечення надійності належить до 2 - 3 категорії з обладнанням електроживлення з напругою 380/220 В .
6.1.2. Улаштування, експлуатацію і ремонт електротехнічних установок та мереж, переносних електроапаратів та єлектроінструментів необхідно здійснювати згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок та ГОСТ
12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования.
6.1.3. До роботи з електроапаратурою та електроінструментом допускаються особи, які пройшли інструктаж та навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкції у відповідності до посади.
6.1.4. Електроапаратура та електроінструмент повинні відповідати слідуючим основним вимогам.
6.1.4.1. Електроінструмент з металевим корпусом на напругу вищою за 36 В обладнується спеціальним зажимом для приєднання заземлюючого провода з розпізнавальним знаком "З" або "Земля".
6.1.4.2. Електроінструмент, що має на штепсельному з'єднанні додатковий заземлюючий контакт підключається до відповідних розеток.
6.1.5. Контролювати зберігання та справність
електроінструменту та переносних електричних освітлювачів
повинна особа, яка має спеціальне уповноваження.
6.1.6. Перевірка стану ізоляції проводів, заземлюючої жили електроінструменту, переносних електричних світильників, а також ізоляції понижуючих трансформаторів та перетворювачів частоти провадиться мегаомметром не менше, ніж 1 раз на місяць, особою з кваліфікаційною групою не нижчою за третю.
6.1.7. Електроінструмент, переносні електросвітильники та інші електроприлади перевіряються зовнішнім оглядом, звертається увага на справність заземлення та ізоляції проводів, відсутність оголених струмопровідних частин та відповідність інструмента до умов роботи.
6.1.8. Зіткнення проводів з вологими та масляними речами забороняється.
При виявленні будь-яких несправностей робота з
електроінструментом або переносними електричними світильниками
негайно припиняється.
6.1.9. При припиненні подачі струму під час роботи з електроінструментом або під час перерви електроінструмент необхідно відключати від електромережі.
6.1.10. Особам, які користуються електроінструментом, забороняється:
- передавати електроінструмент іншим особам;
- розбирати електроінструмент і провадити ремонт;
- триматися за провід електроінструмента або торкатися до ріжучої його частини.
6.1.11. Для забезпечення безпеки осіб, що експлуатують
електроустановки (сушуари) необхідно:
- навчати основам безпеки всіх працюючих;
- на робочих місцях мати інструкцію по експлуатації електроустановок;
- підтримувати в справному стані опір ізоляції
електропроводів, а також здійснювати надійне приєднання
електроінструменту до захисного заземлення. Випробування проводять у терміни, встановлені Правилами технічної експлуатації;
- установлювати сушуари так, щоб клієнт не міг доторкнутися до всіх оточуючих металевих деталей, в тому числі до труб системи опалення, каналізації тощо, які мають зв'язок із землею;
- під ногами повинні знаходитись ізолюючі підставки;
- здійснювати контроль за станом та параметрами захисного заземлення в терміни, встановлені Правилами технічної експлуатації;
- назначити осіб, які відповідають за експлуатацію сушуарів.
6.1.12. Для розміщення ввідно-розподільчого пристрою необхідно обладнати ізольоване приміщення - електрощитову або закритий електрощит. Усі приміщення обладнують автоматичною пожежною сигналізацією.