Содержание материала

9. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЦИСТЕРН І БОЧОК ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ

9.1. Загальні вимоги

9.1.1. Залізничні цистерни повинні бути розраховані відповідно до діючих норм проектування.
9.1.2. Цистерни і бочки для зріджених газів, за винятком кріогенних рідин, повинні бути розраховані на тиск, який може виникнути в них при температурі 50 °С.
Цистерни для зрідженого кисню та інших кріогенних рідин мають бути розраховані на тиск, при якому мусить здійснюватись їх випорожнення.
Розрахунок цистерн повинен бути виконаний з урахуванням напруг, викликаних динамічним навантаженням при їх транспортуванні.
9.1.3. Цистерни з віддачею газу, які наповнюються рідким аміаком з температурою, що не перевищує в момент закінчення наповнення мінус 25 °С, можуть бути при наявності ізоляції розраховані на тиск 0,4 МПа (4 кгс/см2).
9.1.4. З метою попередження нагрівання газу вище розрахункової температури цистерни для зріджених газів на розсуд проектної організації можуть мати термоізоляцію або тіньовий захист.
Термоізоляційний кожух цистерни для кріогенних рідин повинен бути забезпечений розривною запобіжною мембраною.
9.1.5. У залізничній цистерні в верхній її частині повинні бути влаштовані люк діаметром не менше 450 мм і поміст біля люка з металевими сходами з обох боків цистерни, обладнаними поручнями.
На залізничних цистернах для зрідженого кисню, азоту та інших кріогенних рідин обладнання помосту біля люка не обов’язкове.
9.1.6. У кожній автоцистерні повинен бути влаштований люк овальної форми з розмірами по осях не менше 400х450 мм або круглий люк діаметром не менше 450 мм. Для автоцистерни місткістю до 3000 л люк овальної форми дозволяється виконувати з розмірами по осях не менше 300х400 мм, а круглої форми–діаметром не менше 400 мм.
У цистерн місткістю до 1000 л допускається влаштування оглядових люків овальної форми з розміром меншої осі не менше 80 мм або круглої форми діаметром не менше 80 мм.
9.1.7. На цистерни і бочки підприємство-виготовлювач повинно наносити тавруванням такі паспортні дані:
1) назву підприємства-виготовлювача або його товарний знак;
2) заводський номер цистерни (бочки);
3) рік виготовлення і дату опосвідчення;
4) місткість (для цистерни – м3; для бочок – л);
5) масу цистерни в порожньому стані без ходової частини (т) і масу бочки (кг);
6) величину робочого і пробного тиску;
7) клеймо ВТК підприємства-виготовлювача;
8) дату проведеного і наступного опосвідчення.
На цистернах клейма мають бути нанесені по колу фланця для люка, а на бочках – на днищах, де розташована арматура.
9.1.8. Для бочок з товщиною стінки до 6 мм включно паспортні дані можуть бути нанесені на металевій пластинці, припаяній або привареній до днища в місці, де розташована арматура.
На цистернах з ізоляцією на основі вакууму всі клейма, які відносяться до посудини, повинні бути нанесені також на фланці горловини люка вакуумної оболонки, причому маса цистерни указується з урахуванням маси ізоляції з оболонкою.
9.1.9. На цистернах і бочках, призначених для перевезення зріджених газів, які викликають корозію, місця таврування після нанесення паспортних даних повинні бути покриті антикорозійним безколірним лаком.
9.1.10*. На рамах цистерн повинна бути прикріплена металева табличка з паспортними даними:
1) назва підприємства-виготовлювача або товарний знак;
2) заводський номер;
3) рік виготовлення;
4) маса цистерни з ходовою частиною в порожньому стані (т);
5) реєстраційний номер цистерни (вибивається власником цистерни після її реєстрації в ЕТЦ);
6) дата наступного опосвідчення.
9.1.11. Фарбування цистерн і бочок, а також нанесення смуг і написів на них повинні здійснюватись відповідно до стандартів, технічних умов на виготовлення нових цистерн або НД міністерства транспорту, для бочок – підприємством-виготовлювачем, а для цистерн і бочок, які знаходяться в експлуатації, – підприємством-наповнювачем.
Фарбування залізничних пропан-бутанових і пентанових цистерн, які знаходяться в експлуатації, і нанесення смуг і написів на них здійснюються власником цистерн.
9.1.12. Цистерни повинні бути оснащені:
1) вентилями з сифонними трубками для зливання і заливання середовища;
2) вентилем для випускання парів із верхньої частини цистерни;
3) пружинним запобіжним клапаном;
4) штуцером для приєднання манометра;
5) покажчиком рівня рідини.
9.1.13. Запобіжний клапан, установлений на цистерні, повинен сполучатися з газовою фазою цистерни і мати ковпак з отворами для випускання газу в разі відкривання клапана. Площа отворів у ковпаку повинна бути не менше полуторної площі робочого перерізу запобіжного клапана.
9.1.14. Кожний наливний і спускний вентиль цистерни і бочки для зрідженого газу повинен бути обладнаний заглушкою.
9.1.15. На кожній бочці, крім бочок для хлору і фосгену, мають бути встановлені на одному із днищ вентилі для наповнення і зливання середовища. При встановленні вентиля на увігнутому днищі бочки він повинен закриватися ковпаком, а при встановленні на випуклому днищі, крім ковпака, обов’язкове обладнання обхоплювальної стрічки.
У бочок для хлору і фосгену повинні бути наливний і зливний вентилі, обладнані сифонами.
9.1.16. Бокові штуцери вентилів для зливання і наливання горючих газів повинні мати ліву різьбу.
9.1.17. Цистерни, призначені для перевезення вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007, повинні мати на сифонних трубках для зливання швидкісний клапан, що виключає вихід речовини в разі розриву трубопроводу.
9.1.18. Пропускна здатність запобіжних клапанів, які встановлюються на цистернах для зрідженого кисню, азоту та інших кріогенних рідин, повинна визначатись за сумою розрахункової випаровуваності рідини і максимальної продуктивності пристрою для створення тиску в цистерні при її випорожненні.
Під розрахунковою випаровуваністю розуміється кількість рідкого кисню, азоту (кріогенної рідини) в кілограмах, яка може випаруватися протягом години під дією тепла, одержуваного цистерною з навколишнього середовища при температурі зовнішнього повітря 50 °С.
За максимальну продуктивність пристрою для створення тиску в цистерні при її випорожненні приймається кількість газу в кілограмах, яка може бути введена в цистерну протягом години при роботі з повним навантаженням випарника або іншого джерела тиску.
9.1.19. Підприємства-наповнювачі і наповнювальні станції повинні вести журнал наповнення за встановленою адміністрацією формою, в якому, зокрема, повинні бути вказані:
1) дата наповнення;
2) назва підприємства – виготовлювача цистерн і бочок;
3) заводський і реєстраційний номери для цистерн і заводський номер для бочок;
4) підпис особи, яка здійснювала наповнення.
При наповненні на одному підприємстві або на одній наповнювальній станції цистерн і бочок різними газами адміністрація цих підприємств повинна вести за кожним газом окремий журнал наповнення.
9.1.20. Цистерни і бочки можна заповнювати тільки тим газом, для перевезення і зберігання якого вони призначені.
9.1.21. Перед наповненням цистерн і бочок газами відповідальною особою, призначеною адміністрацією, має бути проведений ретельний огляд зовнішньої поверхні, виявлені справність і герметичність арматури, перевірено наявність залишкового тиску і відповідність газу, який міститься в них, призначенню цистерни або бочки. Результати огляду цистерн і бочок і висновки про можливість їх наповнення повинні бути записані в журналі.
9.1.22. Забороняється наповнювати газом несправні цистерни або бочки, якщо:
1) закінчився строк назначеного опосвідчення;
2) відсутня або несправна арматура і контрольно-вимірювальні прилади;
3) відсутні належні пофарбування або написи;
4) в цистернах або бочках знаходиться не той газ, для якого вони призначені.
Споживач, випорожнюючи цистерни, бочки, зобов’язаний залишати в них надлишковий тиск газу не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Для зріджених газів, пружність парів яких у зимовий період може бути нижчою за 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), залишковий тиск встановлюється виробничою інструкцією підприємства-наповнювача.
9.1.23. Наповнення та випорожнення цистерн і бочок газами повинно проводитися за інструкцією, узгодженою з органами Держнаглядохоронпраці України.
Наповнення цистерн і бочок зрідженими газами мусить відповідати нормам, указаним у табл. 16.
Для газів, не вказаних у даній таблиці, норма наповнення встановлюється виробничими інструкціями підприємств-виготовлювачів виходячи з того, щоб при наповненні зрідженими газами, в яких критична температура вище 50°С, в цистернах і бочках був достатній об’єм газової подушки, а при наповненні зрідженими газами, в яких критична температура нижче 50 °С, – тиск у цистернах і бочках при температурі 50 °С не перевищував установленого для них розрахункового тиску.
Під час зберігання і транспортування наповнені бочки повинні бути захищені від впливу сонячних променів і від місцевого нагрівання.
9.1.24. Величина наповнення цистерн і бочок зрідженими газами повинна визначатись зважуванням або іншим надійним способом контролю.
9.1.25. Якщо під час наповнення цистерн або бочок буде виявлено пропускання газу, наповнення повинно бути припинено, газ із цистерни або бочки видалено; наповнення може бути поновлене тільки після усунення пошкоджень.
9.1.26. Після наповнення цистерн або бочок газом на бокові штуцери вентилів повинні бути встановлені заглушки, а арматура цистерн – закрита запобіжним ковпаком, який має бути опломбований.
9.1.27. Транспортування цистерн і бочок повинно здійснюватись згідно з правилами відповідних транспортних міністерств.
Таблиця 16

Назва газу

Маса газу на 1 л місткості цистерни або бочки, кг, не більше

Місткість цистерни або бочки на 1 кг газу, л, не менше

Азот

0,770

1,30

Аміак

0,570

1,76

Бутан

0,488

2,05

Бутилен

0,526

1,90

Пропан

0,425

2,35

Пропилен

0,445

2,25

Фосген, хлор

1,250

0,80

Кисень

1,080

0,93