Содержание материала

Таблиця 7
Кольорові метали і сплави

Марка сталі, визначення стандарту або технічних умов

Технічні
вимоги

Робочі умови

Види випробувань і вимоги

Примітка

температура стінки, оС

тиск середовища, МПа (кгс/см2)
не більше

1

2

3

4

5

6

1. Листи та плити

М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р ГОСТ 859

ГОСТ 495
ГОСТ 859

від мінус 270 до 360

не обмежено

ГОСТ 495

пп. 1, 2

Л63, Л68, ЛС59-1, ЛО62-1 ГОСТ 15527

ГОСТ 931

від мінус 70 до 250

ГОСТ 931

п. 3

ЛЖМц 59-1-1
ГОСТ 15527

ОСТ 48-24

від мінус 270 до 250

не обмежено

ОСТ 48-24

-

НП2
ГОСТ 492

ГОСТ 6235

від мінус 70 до 360

2,5 (25)

ГОСТ 6235

пп.1,4,5

НМЖМц 28-2, 5-1, 5 ГОСТ 492

ГОСТ 5063

від мінус 70 до 360

2,5 (25)

ГОСТ 5063

п. 1

Бр Б2
ГОСТ 18175

ГОСТ 1789

від мінус 270 до 250

4 (40)

ГОСТ 1789

п. 6

А5, А6, АДО, АД1, АМц, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784

ГОСТ 21631

від мінус 270 до 150

6 (60)

ГОСТ 21631

АДО, АД1, А5, А6, АМц ГОСТ 4784

ГОСТ 17232

від мінус 70 до 150

6 (60)

ГОСТ 17232

п. 8

АМг3, АМг5, АМг6 ГОСТ 4784

ГОСТ 17232

від мінус 210 до 150

6 (60)

ГОСТ 17232

п. 8

ВТ1-0
ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ОТ4-1
ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 196 до 350

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ВТ5-1
ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 253 до 500

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ОТ4
ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 196 до 400

не обмежено

ГОСТ 22178

ОТ4
ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ВТ1-0
ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 250

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

ОТ4-1
ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 350

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

ОТ4
ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 400

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

ВТ5-1
ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 500

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

2. Труби

Л68, ЛО70-1,
ЛОМш 70-1-0, 05
ЛА Мш 77-2-0, 05
ГОСТ 15527

ГОСТ 21646

від мінус 196 до 250

не обмежено

ГОСТ 21646

п. 12

Л63, Л68, ЛС59-1 ЛЖМц 59-1
ГОСТ 15527

ГОСТ 494

від мінус 253 до 250

не обмежено

ГОСТ 494

пп. 13, 14, 15

МНЖ 5-1
ГОСТ 492

ГОСТ 17217

від мінус 196 до 200

не обмежено

ГОСТ 17217

п. 16

МНЖМц 30-1-1
ГОСТ 492

ГОСТ 10092

від 0 до 250

не обмежено

ГОСТ 10092

п. 1

АДО, АД1, АМц
ГОСТ 4784

ГОСТ 18475

від мінус 270 до 150

6 (60)

ГОСТ 18475

п. 17

АМг2, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784

ГОСТ 18482

від мінус 270 до 150

6 (60)

ГОСТ 18482

-

ВТ1-0, ОТ-4
ГОСТ 19807

ГОСТ 22897

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 22897

п. 18

ОТ4-1
ГОСТ 19807

-

від мінус 196 до 350

не обмежено

АМТУ
386-4-65

-

М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р ГОСТ 859

ГОСТ 617

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 617

п. 1, 11

3. Прутки та литво

НМЖМг 28-2, 5-1, 5 ГОСТ 492

ГОСТ 1525

від мінус 70 до 250

2,5 (25)

ГОСТ 1525

пп.
1, 19

ЛЦ23А6ЖЗМц2 (ЛАЖМц 66-6-3-2) ГОСТ 17711

ГОСТ 17711

від мінус 70 до 250

не обмежено

ГОСТ 17711

-

АДО, АМг2, АМц
ГОСТ 4784

ГОСТ 21488

від мінус 70 до 150

6 (60)

ГОСТ 21488

Примітки:
1. Випробування на розтягання проводити у м’якому стані.
2. Випробування на вигин листів із розкисленої міді проводять за вимогою споживача, обговореного в замовленні.
3. Випробування на розтягання проводити у м’якому стані марок Л6З, Л68, ЛС59-1, а марки ЛО62-1 – в гарячекатаному.
4. За вимогою споживача проводять випробування на глибину витиснення м’яких смуг товщиною 1 і 1,2 мм.
5. За вимогою споживача проводять випробування на вигин.
6. Випробування на розтягання, витиснення, загин, а також після дисперсійного тверднення проводити у м’якому стані (після гартування).
7. Механічні властивості листів без термічної обробки та відпалених (крім сплавів марок АМг3, АМг5, АМг6) підприємство-виготовлювач не контролює, вони забезпечуються технологією виготовлення (п. 4.6 ГОСТ 21631).
8. Механічні властивості забезпечуються технологією виготовлення і перевіряються за вимогою споживача (п. 4.4 ГОСТ 17232).
9. На плитах із сплавів марок ОТ4-1, ОТ-4 товщиною від 60 до 150 мм показник відносного подовження не контролюється.
10. Випробування на вигин проводять тільки для сплаву марки ВТ1-0.
11. За узгодженням сторін на підприємстві-виготовлювачі проводять випробування гідравлічним тиском понад 70 кгс/см2.
12. Випробування на розтягання латуні марки Л68 проводити у м’якому стані.
13. Випробування на розтягання труб марок Л63, Л68 проводити у м’якому стані, труби марок ЛС69-1, ЛЖМц 59-1-1 випробовуються пресованими.
14. За вимогою споживача витягнуті і холоднокатані труби з товщиною стінки 3 мм і менше підлягають випробуванню на сплющування.
15. За узгодженням виготовлювача із споживачем труби марок Л63, Л68 виготовляють із підвищеною пластичністю.
16. Випробування на розтягання проводити у відпаленому стані.
17. Механічні властивості відпалених труб виготовлювач не контролює.
18. За вимогою споживача проводиться випробування на роздачу.