Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Опитувальний лист - Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Оглавление
Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями
Подготовка и выдача технических условий
Выполнение технических условий
Допуск на подключение электроустановки
Подключение электроустановки к электрической сети
Опросное письмо
Технические условия присоединения
Учет заключенных договоров
Опитувальний лист
Технічні умови приєднання до електричних мереж
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Акт допуску на підключення до електричної мережі

 

 


Додаток 1

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(типова форма)

        1. Найменування, місцезнаходження, телефон замовника: ___________________________________

________________________________________________________________________________________.

       2. Найменування, місцезнаходження, телефон проектної організації: __________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

        3. Назва, місцезнаходження та функціональне призначення об'єкта: __________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

        4. Нове будівництво, реконструкція, модернізація, збільшення потужності.

                                                                                (зайве закреслити)

        5. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника:

________________________________________________________________________________________.

  6. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів замовника за надійністю електропостачання (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії): 

№ 

Струмоприймач (назва) 

Належність (за прогнозом) до екологічної або аварійної броні 

Категорія за ПУЕ 

Розрахункове навантаження 

         
         

        7. Рік початку будівництва (реконструкції, модернізації): 

____________________. 

            Рік уведення об'єкта в експлуатацію: 

____________________, 

Графік уведення в дію потужностей за роками: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

        8. Режим роботи електроустановок: _____________________________________________________.

        9. Орієнтовна схема підключення: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

        10. Потужність будівельних електромеханізмів _____________ кВт, категорія ________________.

Проектувальна організація: 

Замовник: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

М. П. 

М. П. 

________________

              (підпис) 

__________________

       (прізвище, ініціали) 

_______________

(підпис) 

__________________

(прізвище, ініціали) 

       

Додаток 2

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Опитувальний лист для населення

(типова форма)

        1. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановки замовника:

_____________________________________________________________________________ кВт,

у тому числі необхідна потужність електротермічного обладнання: ___________________ кВт.

        2. Напруга приєднання: _____________________________________________________ кВ.

       3. Відомості щодо необхідної замовнику категорії надійності електропостачання об'єкта та електротермічного обладнання: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

        4. Орієнтовна схема підключення: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

    Замовник:

__________________________

__________________________

__________________________

 

 ________________

(підпис) 

____________________________

(прізвище, ініціали) 

 


 
« Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям   Правила техники безопасности в библиотеках »
электрические сети