Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску - Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Оглавление
Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями
Подготовка и выдача технических условий
Выполнение технических условий
Допуск на подключение электроустановки
Подключение электроустановки к электрической сети
Опросное письмо
Технические условия присоединения
Учет заключенных договоров
Опитувальний лист
Технічні умови приєднання до електричних мереж
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Акт допуску на підключення до електричної мережі

 

 

 

Заява

про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі

_______________________________________________________________________________

(найменування або П. І. Б. фізичної особи - власника електроустановки)

        Прошу провести первинний (повторний) технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки:

_________________________________________________________________________________

                                                                      (назва електроустановки та її місцезнаходження)

___________________________, ____________________________, ________________________

   (потужність електроустановки,  рівень напруги в точці приєднання,  категорія надійності електропостачання)

        * Відповідальною особою за електрогосподарство призначений наказом

від "___" ____________ 20__ року № _____

_________________________________________________________________________________

                                                                       (П. І. Б., посада, освіта, спеціальність)

        * Електроустановка прийнята від будівельно-монтажної організації замовником згідно з

___________________________________ "___" ____________ 20__ року за № ______.

              (назва та реквізити документа)

       * Для обслуговування електроустановки залучається атестований персонал,

договір від "___" ____________ 20__ року № _____. 

        До заяви додається така документація: 

        * - список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені Замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори; 

       * - протокол від "___" ____________ 20__ року № _______ перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

   * - приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією та замовником; 

        * - документація залежно від типу електрообладнання, яке допускається до підключення згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань" на _______ аркушах (додається); 

       - технічні умови від "___" ____________ 20__ року № _______; 

       - проект електроустановки;

- довідка організації, яка видала технічні умови щодо їх виконання та рішення цієї організації  що до відповідності проекту технічним умовам;

- акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповіда-льності сторін;

       - однолінійна схема електропостачання.

        * М. П.

______________

(підпис) 

_________________________

(П. І. Б.) 

 

Примітка. Позначення "*" не стосується фізичних осіб - власників індивідуального житла, електроустановки яких приєднуються до мереж напругою 0,4 кВ. 
« Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям   Правила техники безопасности в библиотеках »
электрические сети