Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Технічні умови приєднання до електричних мереж - Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Оглавление
Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями
Подготовка и выдача технических условий
Выполнение технических условий
Допуск на подключение электроустановки
Подключение электроустановки к электрической сети
Опросное письмо
Технические условия присоединения
Учет заключенных договоров
Опитувальний лист
Технічні умови приєднання до електричних мереж
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Акт допуску на підключення до електричної мережі

 

 

 

 

Додаток 3

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)

(типова форма)

Додаток ________

до договору про приєднання до електричних мереж

від "___" ____________ року

№ ___________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

_________________________________________________________________________________

                                                              (назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Призначення об'єкта ______________________________________________________________.

Прогнозований рік завершення будівництва: __________________________________________.

2. Величини розрахункового максимального навантаження _________ кВт,

у тому числі: 

I категорія

у тому числі для:

електронагрівальних установок

екологічної броні

аварійної броні

технологічної броні 

_______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності),

______ кВт,

______ кВт,

______ кВт; 

II категорія

у тому числі для:

електронагрівальних установок

екологічної броні

аварійної броні

технологічної броні 

______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності),

______ кВт,

______ кВт,

______ кВт; 

III категорія

у тому числі для:

електронагрівальних установок 

______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності). 

3. Джерело електропостачання ______________________________________________________.

                                                                                              (ТП, власник ТП, блок-станція)

4. Точка приєднання ______________________________________, опора № ________________.

                                                                     (диспетчерська назва ЛЕП)

Напруга в точці приєднання: _____________________ В.

5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки

замовника: ____________________ А.

Розрахунок виконано: ______________________________________________________________

                                                              (назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунок)

______________________________________________________________________ (додається).

6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

7. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

7.1. Вимоги до електромереж основного живлення: _____________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: ______________________________

_________________________________________________________________________________.

7.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності _____________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.5. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.6.* Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.7. Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо: ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.8. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.9. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки: _______________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

7.10. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

8. Додаткові вимоги та умови:

8.1.* Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

8.2. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж ____________________________________

_________________________________________________________________________________.

8.2.1.* Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

8.3.* Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

8.4. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: _____________________

_________________________________________________________________________________.

9. До початку будівництва проект погодити з __________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Головний інженер _________________   ____________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________

____________

  • Заповнюються за згодою замовника.

Додаток 4

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення

(типова форма)

Додаток _____

до договору про приєднання до електричних мереж

"___" ____________ року

№ _____________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

_________________________________________________________________________________.

                                       (назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника

_________________________________________________________________________________.

                                            (назва населеного пункту, вулиці, № ділянки у кварталі індивідуальної забудови)

2. Величини прогнозованого навантаження потужністю _______ кВт,

у тому числі для: 

стаціонарної електричної плити

електричного підігріву води

опалення приміщень 

______ кВт,

______ кВт,

______ кВт. 

3. Напруга ___________ В.

                              (220, 380)

4. Джерело електропостачання: _____________________________________________________.

                                                                                                         (ТП, власник ТП, блок-станція)

_______________________________________________________, опора № _________________.

                                          (диспетчерська назва ЛЕП)

5. Точка підключення: _____________________________________________________________.

                                                                    (відповідно до межі експлуатаційної відповідальності)

6. Вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

7. Розрахунковий облік електричної енергії: ___________________________________________

_________________________________________________________________________________.

         (вимоги до влаштування обліку - розташування, тип засобу обліку, монтаж дооблікового автомата тощо)

8. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної потужності:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

(тип дооблікових та післяоблікових автоматів з зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв, пристрій захисного вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в 3-провідному виконанні тощо)

9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення: ___________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

                      (протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти прихованих робіт,

                                                                                   сертифікат на опори тощо)

10. Інші вимоги, передбачені законодавством України: __________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

11. Акт допуску на підключення оформити в __________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Головний інженер (інженер РЕМ) 

________________

            (підпис)

______________________________

                     (прізвище та ініціали) 

Виконавець __________

                                       (посада)

________________

            (підпис) 

______________________________

                     (прізвище та ініціали) 

Контактний телефон виконавця:

________________

   

Додаток 5

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії

(типова форма)

Додаток __________

до договору про приєднання до електричних мереж

"___" ____________ року

№ _______

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

___________________________________________________________________________________

                                                                                  (назва об'єкта)

Розрахункові значення:

Струм короткого замикання в точці підключення                              ________ А;

Нормально допустимий струм обладнання електроустановки         ________ А;

Максимальний ударний струм несинхронного включення              ________ А.

Розрахунки виконано: _______________________________________________________________

                                                                 (назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунки)

_______________________________________________________________________ (додаються).

1. Місцезнаходження об'єкта, його назва:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,

у тому числі:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Точка приєднання _____________________________________________, опора № __________

                                                                       (диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

4. Вимоги до точки приєднання:

4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення: _____________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім трьохполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в Об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до Об'єднаної енергетичної системи України та електрогенераційної установки: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України: _________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Компенсація реактивної потужності _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Для приєднання електроустановки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:

7.1. Лінії основного приєднання: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7.2. Лінії резервного приєднання: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання: _______________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7.4. Установлення автоматики відокремлення для переводу електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності: _________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки: _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Телемеханізація: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

10. Організація зв'язку: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

11. Організація змін в інформаційно-обчислювальному комплексі: _________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

12. Плани траси ЛЕП 0,4 - 10 кВ і місце розташування ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та _________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

13. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності: ___________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

14. До початку будівництва проект погодити з: __________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

15. Оформити допуск на підключення об'єкта під напругу відповідно до законодавства:

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):

16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: _____________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

17. Примітки:

        1. Для електроустановки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 7.1, 15.1.

        2. Для електроустановки, що призначена для паралельної роботи з Об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти 4.4 та 4.5.

Головний інженер __________________   ___________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________ 

Додаток 6

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Начальнику ­___________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держенергонагляду України або електропередавальної організації)

"___" ____________ 20__ року  
« Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям   Правила техники безопасности в библиотеках »
электрические сети