Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Акт допуску на підключення до електричної мережі - Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями

Оглавление
Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями
Подготовка и выдача технических условий
Выполнение технических условий
Допуск на подключение электроустановки
Подключение электроустановки к электрической сети
Опросное письмо
Технические условия присоединения
Учет заключенных договоров
Опитувальний лист
Технічні умови приєднання до електричних мереж
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Акт допуску на підключення до електричної мережі

 

 

 

Додаток 8

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки

        "___" ____________ 20__ року

  ________________________________________________________________________________

                                                                                  (місце складення акта) 

Електроустановка належить _________________________________________________________

   (найменування підприємства та П.І.Б. його керівника або П.І.Б. власника - фізичної особи, контактні телефони)

розташована ______________________________________________________________________

Цей акт складено __________________________________________________________________

                                                (представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)

у присутності представника споживача в особі _________________________________________

                                                                                                                                         (П. І. Б., посада)

про те, що після монтажу та наладки проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання ________________________________________________________________

                                                                                                                 (наводиться перелік обладнання)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Надана така технічна документація:

        1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року № ______, видані

_________________________________________________________________________________,

                                                             (назва організації, яка видала технічні умови)

продовжені _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Проектна документація розроблена ________________________________________________

                                                                                                              (назва організації, яка розробила проект)

Рішення за проектом: ______________________________________________________________

                                        (суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)

від "___" ____________ 20__ року № ______.

 (документ, який засвідчує узгодження проектної документації)

     3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії від "___" ____________ 20__ р. № _____.

Монтаж здійснено _________________________________________________________________

                                                                                                     (найменування організації, ліцензія)

Випробування, наладка проведені ____________________________________________________

                                                                                                     (найменування організації, ліцензія)

        4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. № ______.

        5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Під час огляду встановлено:

        1. Відповідальним за електрогосподарство призначений згідно з наказом від "___" ____________ 20_ року № __________________________________________________________,

                                                                                                    (П. І. Б. відповідальної особи)

який має _________ групу з електробезпеки.

        2. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.

        3. Електроустановка забезпечена приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.

        4. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.

       5. Обладнання іноземного виробництва сертифіковане на території України (навести перелік, який включає назву обладнання, назву країни-виробника, номер сертифіката відповідності обладнання діючим в Україні стандартам): _____________________________________________________________________

      6. За результатами комплексного випробування устаткування, дефектів електроустановки та недоліків у роботі електроустановки не виявлено.

        7. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).

        8. Засоби обліку електричної енергії (таблиця додається).

Висновок про допуск на підключення електроустановки

        На підставі наданої технічної документації та огляду електроустановки

_________________________________________________________________________________

                                                                                (назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)

можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Примітка. Документація, пов'язана з прийняттям об'єкта в цілому та/або його частин, має зберігатися у замовника та/або організації, яка здійснює експлуатацію об'єкта, протягом усього терміну експлуатації.

Акт допуску складено на _____ аркушах в _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа

організації, що проводила огляд:           

   __________________           ______________________________            _________________

                 (посада)                                                        (П. І. Б.)                                                            (підпис) 

Під час огляду присутній: 

Представник споживача             

__________________________________            _________________

                        (П. І. Б.)                                                                        (підпис) 

Додаток 9

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки

(для населення)

 "___" ____________ 20__ року

 _________________________________________________________________________________

                                                                                   (місце складення акта)

Електроустановка належить ________________________________________________________,

                                                                                             (П. І. Б. фізичної особи, контактні телефони)

розташована _____________________________________________________________________.

                                                                                                        (місцезнаходження електроустановки)

Цей акт складено__________________________________________________________________

                                                          (представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)

у присутності замовника___________________________________________________________.

                                                                                                                         (П. І. Б.)

про те, що після монтажу проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання ________________________________________________________________

                                                                                         (наводиться перелік обладнання)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Надана така технічна документація:

        1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року № ______, видані

_________________________________________________________________________________,

                                                                           (найменування організації, яка видала технічні умови)

продовжені _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 2. Проектна документація розроблена _______________________________________________

                                                                                                    (найменування організації, яка розробила проект)

Рішення за проектом ______________________________________________________________

                                        (суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)

від "___" ____________ 20__ року № _______.

      (документ, який засвідчує погодження проектної документації)

3. Монтаж здійснено ______________________________________________________________.

                                                                                                      (найменування організації, ліцензія)

Випробування, наладка проведені ___________________________________________________.

                                                                                                      (найменування організації, ліцензія)

        4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. № __________.

        5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Під час обстеження встановлено:

        1. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.

        2. Електроустановка забезпечена проектною документацією.

        3. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.

        4. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).

        5. Засоби обліку електричної енергії:

        - лічильник: тип __________, номер _____________, клас точності _____, номінальний струм ______ А, покази _______________ кВт·год., рік повірки _________________;

        - трансформатори струму: номер _________________, тип _______________, клас точності ____, Ктс __________, рік останньої повірки _________. 

Висновок про допуск на підключення електроустановки

        На підставі наданої технічної документації та обстеження електроустановки (а)

_________________________________________________________________________________

                                                          (назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)

можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Акт допуску складено на _____ аркушах у _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа

організації, що проводила огляд: 

________________

(посада) 

________________________________

(П. І. Б.) 

_________________

(підпис) 

Під час огляду присутній: 

Замовник 

________________________________

(П. І. Б.) 

_________________

(підпис)  
« Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям   Правила техники безопасности в библиотеках »
электрические сети