Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Види спецодягу і терміни його носіння для робочих професій швейних підприємств - Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Оглавление
Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях швейних підприємств
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Види спецодягу і терміни його носіння для робочих професій швейних підприємств
Норми розміщення технологічного обладнання та інвентаря
Надання першої долікарської медичної допомоги


Додаток 1

до Правил охорони праці підприємств
індпошиву і ремонту одягу

ВИДИ СПЕЦОДЯГУ І ТЕРМІНИ ЙОГО НОСІННЯ ДЛЯ РОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ ШВЕЙНИХ ПІДПРИґМСТВ


Найменування
професій

Найменування спецодягу

Термін
носіння,
місяці

1

2

3

Прасувальник

Халат бавовняний (волого-теплова обробка за допомогою праски)
Фартух бавовняний з нагрудником (волого-теплова обробка при робо­ті на пресах)

12
12

Кравець з пошиття одягу,
кравець з ремонту
одягу,
швачка-ручниця,
швачка-мотористка

Фартух бавовняний з нагрудником

12

Штопальщик, приймальник замов­лень

Халат бавовняний

12

Плісирувальник, гофрувальник
Комірник, підсобний (тран­спортний) робо­чий

Фартух бавовняний з водостійким просякненням
Рукавиці комбіновані
Халат бавовняний

12
чергові
до зносу
12

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані

12
2

Електромонтер, що обслуговує електрооблад­нання

Напівкомбінезон бавовняний
Рукавички діелектричні
Галоші діелектричні

12 чергові до зносу Те саме

Комплектувальник, модистка-шапоч­ниця,
штопальщик, зай-
нятий художньою
та простою
текстильною
штопкою

Халат бавовняний

12

1

2

3

Контролер сирови­ни та напівфабрикатів (у кушнірному виробництві)

Фартух прогумований з нагрудни­ком
Рукавички гумові

6
3

Робочий, зайнятий чищенням сухих забруднень (чищення кишень, швів)
Кушнір

Халат бавовняний
Фартух бавовняний з нагрудником

12
12

Швачка-ручниця, зайнята пошиттям хутряних виробів

Те саме

12

Швачка-мотористка, зайнята пошиттям хутряних виробів

Фартух бавовняний з нагрудником

12 
« Правила охорони праці для видавництв ї редакцій   Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті »
электрические сети