Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Надання першої долікарської медичної допомоги - Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Оглавление
Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях швейних підприємств
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Види спецодягу і терміни його носіння для робочих професій швейних підприємств
Норми розміщення технологічного обладнання та інвентаря
Надання першої долікарської медичної допомоги

Примітка. Вздовж цеху (дільниці) повинен бути централізований прохід завширшки 2,0 - 2,5 м


Додаток 3
до Правил охорони праці підприємств
індпошиву і ремонту одягу

НАДАННЯ ПЕРШОї ДОЛІКАРСЬКОї МЕДИЧНОї
ДОПОМОГИ

1. Усі працюючі повинні бути ознайомлені з правилами надання першої допомоги.
2. При появі першої ознаки отруєння потерпілого потрібно негайно вивести із приміщення на свіже повітря і направити в медпункт.
3. При термічних опіках пошкоджене місце промивають свіжоприготованим розчином таніну або марганцевокислого калію.

4. Як правило, травми (забиті місця, поранення м'яких тканин, переломи кісток, струси мозку тощо) супроводжуються кровотечею (артеріальною, венозною, капілярною). Тому при наданні першої допомоги травмованому важливо швидко і правильно визначити вид кровотечі, аби зупинити її. Зупинення кровотечі досягається накладенням жгута, давлючої пов'язки на високопідняту частину тіла, або звичайної пов'язки (при капілярній кровотечі).
При переломах потерпілий відчуває сильний біль. Для його зменшення і попередження подальшого зміщення уражених участків кістки необхідно забезпечити нерухомість її у місці перелому. Це досягається накладенням іммобілізуючої пов'язки з використанням шин або усіляких підручних матеріалів (дощок, палиць, лінійок тощо).
При вивихах також рекомендується накласти шини на прості пов'язки.
При накладенні шин слід керуватися правилом, по якому необхідно забезпечити нерухомість не менше ніж двох суглобів (одного вище, другого нижче від місця перелому).
При всіх формах струсу мозку насамперед необхідно забезпечити підтримання життєвоважливих функцій дихання та серцевої діяльності.
5. При ураженні електричним струмом після звільнення потерпілого від його дії необхідно вжити таких заходів:
- якщо потерпілий знаходиться при свідомості, але до цього був непритомним чи на протязі тривалого часу знаходився під струмом, то його слід доставити до лікаря, аби запобігти погіршенню його стану;
- якщо потерпілий непритомний, його необхідно вкласти, розстібнути одяг, відчинити вікно, дати понюхати нашатирний спирт, розтерти і зігріти тіло, негайно викликати лікаря;
- при відсутності ознак життя (дихання, пульсу) чи у випадку, коли потерпілий дихає погано, дуже рідко та судорожно, слід негайно почати роботи штучне дихання способом "із рота в рот" або "із рота в ніс".
Кожне вдування повітря слід проводити різко через кожні 5 секунд, що відповідає частоті дихання, біля 12 разів за хвилину. Одночасно із штучним диханням слід підтримувати у потерпілого штучний кровообіг шляхом зовнішнього масажу серця, який полягає в ритмічному натисканні на передню частину грудної клітини. Для здійснення зовнішнього масажу серця потерпілого потрібно вкласти на низький стіл або на підлогу і оголити грудну клітину. Натискати на спідню третину грудей слід поштовхами приблизно один раз на секунду. Після кожного натискання руки повинні залишатися нерухомими 1-3 секунди.
У всіх випадках ураження електричним струмом незалежно від стану потерпілого, виклик лікаря є обов'язковим.
6. При тепловому ударі, що визваний перегрівом організму, потерпілого слід негайно вивести у прохолодне місце, на свіже повітря. При зупинці дихання або різкому його розладнанні робити штучне дихання. 
« Правила охорони праці для видавництв ї редакцій   Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті »
электрические сети