Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Пожежна безпека - Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Оглавление
Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях швейних підприємств
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Види спецодягу і терміни його носіння для робочих професій швейних підприємств
Норми розміщення технологічного обладнання та інвентаря
Надання першої долікарської медичної допомоги

8. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

8.1. Пожежна безпека підприємств індпошиву і ремонту одягу регламентується СНиП 2.09.02-85 Производственные здания, Правилами пожежної безпеки в Україні.
8.2. Пожежна безпека підприємства забезпечується:
- системою попередження пожежі (комплексом організаційних заходів та технічних засобів, направлених на попередження виникнення пожежі);
- системою пожежного захисту (комплексом організаційних заходів та технічних засобів, направлених на попередження дії на працюючих небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальної шкоди від неї).
8.3. Основними причинами виникнення пожежі на підприємстві можуть бути:
- порушення правил пожежної безпеки, інструкцій щодо експлуатації техногологічного обладнання;
- несправність технологічного обладнання;
- порушення правил ведення вогневих (зварювальних) робіт у виробничих приміщеннях;
- необережне поводження з відкритим вогнем, паління в неустановлених місцях;
- несправність електроустановок, електропроводки,
вентиляційних систем та опалювальних приладів;
- загазованість виробничих приміщень пожежонебезпечними парами;
- самозагоряння горючих речовин і матеріалів;
- розряди статичної та атмосферної електрики (грозові розряди тощо).
8.4. Попередження можлливості виникнення пожежі
забезпечується виконанням таких основних вимог:
8.4.1. Дороги, проїзди та протипожежні розриви між виробничими будовами і спорудами забороняється використовувати для складування обладнання та матеріалів. До всіх об'єктів підприємства завжди повинен бути вільний доступ і під'їзд.
8.4.2. Територія підприємства і всі будови та споруди, розташовані на ній, необхідно обладнувати пожежним водопроводом або мати у достатній кількості пожежні водойми (ємкості з водою). Внутрішні пожежні крани слід установлювати переважно біля виходів, на площадках сходових кліток, що опалюються, в вестибюлях кліток, проходах та інших найбільш доступних місцях. Пожежні крани установлюються на висоті 1,35 м над рівнем підлоги приміщення і розміщуються в шафах, що мають отвори для провітрювання, двері пристосовані для їх опломбування, і що мають напис "ПК".
8.4.3. Входи в будови (приміщення), внутрішні проходи та проїзди, тамбури, сходові клітки, запасні (евакуаційні) виходи повинні бути вільними - не захаращуватися обладнанням, сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва.
8.4.4. Горищні приміщення не можна використовувати у виробничих потребах або для збереження матеріалів. Ці приміщення повинні бути постійно замкненими, а ключі від замків слід зберігати у визначеному місці, доступному для одержання їх в будь-який час доби.
8.4.5. Стаціонарні пожежні драбини, перехідні площадки на них та огородження на дахах будівель і споруд необхідно постійно підтримувати у справному стані.
8.4.6. На території підприємства і у виробничих приміщеннях паління допускається лише у спеціально відведених місцях. Тут установлюються урни та резервуари з водою, вивішується табличка з написом "Місце для паління".
8.4.7. Будови та споруди підприємства необхідно оснащувати первинними засобами пожежогасіння. Вид, кількість та розміщення первинних засобів (вогнегасників, полотен, ящиків з піском, діжок з водою тощо) визначаються ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования.
8.4.8. Експлуатацію як підприємства в цілому, так і окремих його підрозділів, обладнання установок та інструменту необхідно здійснювати у строгій відповідності з установленими інструкціями і правилами пожежної безпеки.
8.4.9. Виконання технологічного процесу, організація
виробництва, розташування обладнання та інвентаря повинні
забезпечувати у випадку виникнення пожежі можливість швидкої
евакуації людей.
8.4.10. Системи опалення та вентиляції необхідно постійно підтримувати у справному стані, своєчасно ремонтувати та обслуговувати.
8.4.11. Необхідно систематично здійснювати контроль за станом ізоляції електрообладнання, слідкувати за його справністю, наявністю запобіжних та заземлюючих пристроїв; не допускати установлення в пошивочних цехах світильників відкритого типу.
8.4.12. Усі приміщення та територію підприємства необхідно забезпечувати вказівниками і знаками безпеки у відповідності до вимог ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности, а також мати плани евакуації людей та матеріальних цінностей.
8.4.13. Будови та споруди підприємства, незалежно від його географічного розташування, необхідно обладнувати блискавкозахистом.
8.4.14. Усі виробничі, адміністративні, складські та допоміжні приміщення підприємства забезпечуються засобами зв'язку для можливого термінового виклику професійної пожежної команди.
8.4.15. З метою залучення широких мас робочих, службовців та інженерно-технічних працівників підприємства до участі в проведенні протипожежних профілактичних заходів на кожному швейному підприємстві утворюються добровільні пожежні дружини (ДПД).
8.4.16. Усі члени ДПД повинні уміти користуватися засобами гасіння пожежі:
пінними і сухими вогнегасниками, пожежними кранами, викидними рукавами і стволами, кошмами і піском. 
« Правила охорони праці для видавництв ї редакцій   Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті »
электрические сети