Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Норми розміщення технологічного обладнання та інвентаря - Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Оглавление
Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях швейних підприємств
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Види спецодягу і терміни його носіння для робочих професій швейних підприємств
Норми розміщення технологічного обладнання та інвентаря
Надання першої долікарської медичної допомоги

Додаток 2
до Правил охорони праці підприємств
індпошиву і ремонту одягу

НОРМИ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАРЯ

-------------------------------------------------------------------
Найменування    |    Мінімальні відстані між
обладнання |
------------------------------------------------------------
| стіною і не- | стіною і тор-| робочими | робочою | робочою | торцевими | неробочими
| робочою сто- | цевою сторо- | сторонами | стороною | стороною | сторонами | сторонами
| роною облад- | ною обладнан-| обладнання, | обладнання | обладнання | обладнання, | обладнання,
| нання, м | ня, м | м | і стіною, м | і неробочою | м | м
| | | | | іншого, м | |
----------------------------------------------------------------
Промірювальний стіл 0,8 0,8 1,5 1,0 1,0 0,8 1,2
Бракувально-промірювальна 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,2
машина
Розкрійний стіл - - 1,5 0,8 0,8 - -
Універсальна чи спеціальна 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 1,5 0,8 - - -
машина (зі столом)
Стіл для ручних робіт - - 1,5 0,8 - - -
Прасувальний стіл - - 1,5 0,8 - - -
Прес 1,0 0,6 1,5 1,0 1,0 0,6 0,6
Відпарювальний апарат 1,0 0,6 1,5 1,5 1,0 0,6 0,8
Пароповітряний манекен 1,2 1,2 - 1,5 1,5 - 2,0 1,5 1,0 - 1,5 0,5 0,8
Стелажі з ручним заванта-
женням - - 1,2 - 1,2 - -
Стелажі із завантаженням
кранами-штабелерами - - 1,5 - 2,0 - 1,5 - 2,0 - -
Стелажі механізовані
(елеватори) 0,6 0,6 2,0 1,5 1,5 0,6 0,6


 
« Правила охорони праці для видавництв ї редакцій   Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті »
электрические сети