Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Додаток 4 - Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Оглавление
Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
Вимоги безпеки пiд час робiт
Забезпечення безпеки виконання робiт вантажопідіймальними машинами
Колiйнi роботи, суцільна заміна рейок
Електрифіковані лінії
Дозвіл на роботу, допуск на проведення гасіння пожежі, основні небезпечні виробничі фактори
Додаток 4

Додаток 4
до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Схема заземлення контактної мережi

Рис.1. Схема заземлення контактної мережi перед виходом персоналу на верхнiй пояс колiєукладального крана:
1 - заземлювальна штанга; 2 - контактна мережа; 3 - заново встановлена заземлювальна штанга;
4- колiєукладальний або колiєрозбiрний кран; 5 - рейкова колiя; 6 - шунтувальні штанги.

Схема встановлення перемичок

Рис.2. Схема встановлення поперечних та поздовжнiх перемичок перед вiд'єднанням перемички дросель-трансформатора в разi вiдключення напруги в контактнiй мережi:
1 - iзолювальний стик; 2 - поперечна перемичка; 3 - поздовжня перемичка.

Установлення поперечних перемичок

Рис.3. Установлення поперечних перемичок пiд час замiни рейки на дiлянцi, що обладнана автоблокуванням:
1 - рейка, яку замiнюють; 2 - поперечна перемичка.

Продовження додатка 4
до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Установлення перемичок при замiнi рейок

Рис.4. Установлення перемичок при замiнi рейок в iзолювальному стику при постiйному (а) та змiнному (б) струмi:
1 - рейка, яку замiнюють; 2 - iзолювальний стик ; 3 - поперечна перемичка; 4 - перемичка, що з'єднує середнiй вивiд дроселя з рейкою.

Установлення перехiдної перемички

Рис.5. Установлення перехiдної перемички при замiнi рейки на дiлянцi, що не обладнана автоблокуванням:
1 - рейка, яку замiнюють; 2 - обхiдна перемичка.

Установлення дублювальних перемичок

Рис.6. Установлення дублювальних перемичок перед зняттям заземлення опор контактної мережi із заземленої рейки електрифiкованої дiлянки з автоблокуванням (а), без автоблокування (б):
1 - рейка, що замінюється; 2 - опора контактної мережi; 3 - заземлення опори;
4 - дублювальна перемичка; 5 - обхiдна перемичка (на дiлянках, якi не обладнанi автоблокуванням), 6 – поперечна перемичка.
Продовження додатка 4
до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Знак-указiвник небезпечного мiсця

Рис.7. Знак-указiвник небезпечного мiсця i затиск для приєднання проводу робочого заземлення до рейки:
1 - провiд робочого заземлення; 2 - затиск заземлення; 3 - знак-указiвник небезпечного мiсця.

Заземлення довгомiрних зварних рейок

Рис.8. Заземлення довгомiрних зварних рейок, що розташованi в середині рейкової колії (а) i на кiнцях шпал (б) при змiнному струмi:
1 - колiйнi рейки; 2 - довгомiрнi зварнi рейки; 3 - поперечна перемичка.

Схема заземлення контактної мережi

Рис. 9. Схема заземлення контактної мережi на одно- та двоколійній дiлянцi при постiйному струмi, а також одноколiйнiй дiлянцi при змiнному струмi:
1 - поперечна перемичка; 2 - заземлювальні штанги; 3 - контактна мережа,
4 – рейки.

Продовження додатка 4
до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Схема заземлення контактної мережi

Рис.10. Схема заземлення контактної мережі на двоколійній ділянці при змінному струмі та наявності розривів у колійних нитках:
1 – заземлювальні штанги на початку та в кінці фронту робіт; 2 – додаткові заземлювальні штанги; 3 – контактна мережа; 4 – колійні рейки ; 5 – поперечна перемичка.

Схема заземлення контактної мережi


Рис.11. Схема заземлення контактної мережі на двоколійній дiлянцi при змiнному струмi й одиночних розривах у рейкових нитках:
1 - заземлювальні штанги на початку та в кiнцi фронту робiт; 2 - додатковi заземлювальні штанги; 3 - контактна мережа; 4 - рейки колії; 5 - поперечні перемички.

Схема заземлення контактної мережi

Рис.12. Схема заземлення контактної мережi на iзолюювальному з'єднаннi на дiлянцi постiйного та змiнного струму:
1 – контактна мережа; 2 – увімкнений секційний роз'єднувач;
3 – повiтряний промiжок; 4 – заземлювальні штанги; 5 – рейки;
6 – поперечна перемичка.
Продовження додатка 4
до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Схема заземлення контактної мережi

Рис.13. Схема заземлення контактної мережi на iзолювальних з'єднаннях нейтральної вставки на дiлянках змiнного струму:
1 - контактна мережа; 2 – увімкнений секційний роз'єднувач;
3 - повiтряний промiжок;4 – заземлювальні штанги; 5 - рейки;
6 - поперечнi перемички; 7 – неввімкнений секційний роз’єднувач;
8 - нейтральна вставка. 
« Правила безопасности систем газоснабжения Украины   Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу »
электрические сети