Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Забезпечення безпеки виконання робiт вантажопідіймальними машинами - Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Оглавление
Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
Вимоги безпеки пiд час робiт
Забезпечення безпеки виконання робiт вантажопідіймальними машинами
Колiйнi роботи, суцільна заміна рейок
Електрифіковані лінії
Дозвіл на роботу, допуск на проведення гасіння пожежі, основні небезпечні виробничі фактори
Додаток 4

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ РОБIТ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ МАШИНАМИ БІЛЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ТА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ВСІХ ПРИЗНАЧЕНЬ І НАПРУГ

6.1. Установлення i робота високогабаритних вантажопiдiймальних машин та механiзмiв (кранiв, бурильних машин, екскаваторiв, телескопiчних вишок i iнших механiзмiв) для пiднiмання вантажiв та людей (далi – вантажопiдiймальнi машини) бiля КМ i ПЛ, що перебувають пiд напругою, проводяться згiдно з вимогами Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.97 № 209.
Для збереження i нормального утримування КМ i ПЛ, а також для забезпечення безпеки людей, що експлуатують вантажопiдiймальнi машини, Правилами охорони електричних мереж установлюються охороннi зони вздовж повітряних ліній електропередач, що визначаються відстанню вiд крайнiх проводiв за умови невідхиленого їх положення на відстань:

для лiнiй з напругою до:

1 кВ
20 кВ
35 кВ
110 кВ
150...220 кВ
330, 400, 500 кВ
750 кВ

2 м
10 м
15 м
20 м
25 м
30 м
40 м

Проводи КМ змiнного струму i зв'язане з ними обладнання напругою 27,5 кВ за допустимими вiдстанями (охороннi зони) належать до лiнiй з напругою 20 кВ.
6.2. Використання вантажопiдiймальних машин, механізмів на лiнії, що перебуває пiд напругою, або біля неї дозволяється, якщо вiдстань вiд підйомної або висувної частини її вантажозахоплювальних пристроїв, стропів, вантажів до струмопровідних частин у будь-якому положеннi, у тому числi й при найбiльшому, що дозволяє конструкцiя, пiдйомi або бічному вильотi, до найближчого проводу, що перебуває пiд напругою, буде не менше:

для лiнiй з напругою до:

1 кВ
1...20 кВ
35...110 кВ
150 кВ
220 кВ
330...550 кВ змiнного струму та
800 кВ постiйного струму

1,5 м
2 м
4 м
5 м
6 м

9 м

У разі експлуатації вантажопідіймальних машин забороняється підйом та поворот стріли, підйом телескопічної вишки або висувної драбини на висоту і кут, за яких відстані до струмопровідних частин виявляються меншими, ніж вищезазначені.
Виняток становлять роботи на лiнiях, що перебувають пiд напругою до 20 кВ, якi виконують з телескопiчних вишок та iнших механiзмiв для пiднiмання людей. Такi роботи дозволяються в тому випадку, коли з урахуванням можливих вiдхилень вишки (механiзму) забезпечується вiдстань не менше 1м вiд пiдйомної або висувної частин у будь-якому її положеннi, у тому числi i при найбiльшому, що дозволяє конструкцiя, пiдйомi чи бічному вильотi до ближнього проводу, що перебуває пiд напругою.
6.3. На виконання робiт в охороннiй зонi ПЛ або в межах розривiв, установлених Правилами охорони електричних мереж, потрібно мати письмовий дозвiл органiзації, що експлуатує цю ПЛ.
6.4. Роботи в охороннiй зонi ПЛ проводяться пiд безпосереднiм керiвництвом iнженерно-технiчного працiвника, відповідального за безпечне виконання робіт з переміщення вантажів кранами, призначеного пiдприємством і у віданні якого знаходиться кран на час виконання робіт. На виконання роботи видають наряд-допуск, у якому вказується прізвище керiвника робiт - особи, вiдповiдальної за безпечне виконання робiт з перемiщення вантажiв кранами. Наряд-допуск видається кранiвниковi перед початком роботи власником крана згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
У подорожньому листi кранiвника має стояти штамп пiдприємства, у власності якого перебуває цей кран, про заборону самочинно ставити кран для роботи бiля лiнії електропостачання без наряду-допуску.
Пiд час виконання працівниками ЕЧК робiт в охоронній зоні КМ наряд-допуск не видається. Робота виконується за нарядом, форма якого встановлена Правилами техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування ЦЕ/4506.
6.5. Пiд час виконання робiт з вантажопiдiймальними машинами в межах охоронної зони КМ або лiнії, що належить дистанції електропостачання, нагляд за дотриманням заходiв електробезпеки виконує її представник (ЕЧК або ЕЧС).
6.6. У разi виконання робiт з використанням вантажопiдiймальних машин у межах охоронної зони лiнії, що перебуває пiд напругою, цi машини мають бути заземленi за допомогою заземлювача, який забивають у землю на глибину не менше 1 м i на вiдстанi не ближче 2 м вiд крайньої рейки. Працівник, що вiдповiдає за безпеку перемiщення вантажiв кранами, перед початком роботи має обов'язково перевiрити правильнiсть установлення та заземлення крана.
6.7. У pазi випадкового доторкання робочого органу машини до проводу лiнії, що перебуває пiд напругою, або виникнення мiж ними електричного розряду забороняється до вiдключення напруги в лiнії або вiдведення робочого органу на безпечну вiдстань торкатися машини, стоячи на землi, сходити з неї на землю або пiднiматися на неї.
Якщо внаслiдок доторкання до ПЛ або електричного розряду машина загориться і перебування в ній буде небезпечним, то слід, не тримаючись руками за частини машини, стрибнути на землю обома ногами i залишатись на одному мiсцi, поки не буде знята напруга з лiнії. Вiдходити вiд машини до зняття напруги з лiнії дозволяється тiльки малими кроками, щоб ступні весь час торкались одна одної.
6.8. Не допускається робота вантажопiдiймальних машин бiля ПЛ у разi посилення вiтру до швидкості, що викликає вiдхилення вільних (без вантажів) тросів і канатів, з допомогою яких підіймається вантаж у напрямку проводів ПЛ на відстань, меншу, ніж указано в наряді, виданому відповідно до ПБЕЕС.
У темний перiод доби робота з вантажо-пiдiймальними машинами може проводитись тiльки при вiдключеннi ПЛ згідно з Типовою інструкцією з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів при освiтленнi не менше 20 лк. 
« Правила безопасности систем газоснабжения Украины   Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу »
электрические сети