Содержание материала

ДОДАТОК 1
до Правил безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

ПЕРЕЛІК
НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ,
ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ’Я
ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РС

Група фізичних факторів:
рухомі частини обладнання РС;
підвищені або знижені температури поверхні вузлів і агрегатів РС;
підвищені рівні шуму, вібрації, інфразвуку на робочих місцях;
підвищена або знижена температура та вологість повітря робочої зони; підвищена швидкість руху повітря;
підвищене значення напруги в електричному колі;
напруженість електромагнітних коливань;
недостатня освітленість робочої зони;
знижена контрастність;
раптове пошкодження кабіни машиніста від ударів з вантажем, що вийшов із габариту зустрічного поїзда чи з частинами колійних машин, зруйнованих елементів контактної мережі, штучних споруд залізниці тощо.
Група хімічних факторів:
перевищення гранично допустимих концентрацій акролеіну, азоту-діоксиду, сірки діоксиду, оксиду вуглецю, вуглеводнів, а також пилу.
Група психофізіологічних факторів:
нервово-психічні перевантаження із розумовим перенапруженням на фоні монотонної праці із періодичними емоційними стресами.