Содержание материала

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ПРАВИЛАПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ

В ОХОРОННИХ ЗОНАХ МАГІСТРАЛЬНИХ ТА

МІЖПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВСОУ-Н МПЕ 60.3.006:2005Київ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
2005 р


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
№ 562 від 7 листопада 2005 р.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ
МАГІСТРАЛЬНИХ ТА МІЖПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ

1 Сфера застосування

1.1 Цей стандарт в розвиток постанови Кабінету Міністрів України від16.11.2002 № 1747 "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" установлює єдиний порядок організації безпечного виконання меліоративних земляних робіт, спорудження дамб, ставків, зрошувальних систем, пов'язаних з тимчасовим затопленням земель, планування ґрунту, пошукових робіт, пов'язаних з влаштуванням свердловин, робіт з будівництва підземних, наземних і повітряних комунікацій, влаштування (чи реконструкції) доріг, тощо на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон магістральних та міжпромислових трубопроводів.
1.2 Цей стандарт призначений для застосування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України, а також суб'єктів господарювання, які виконують роботи в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів.

2 Нормативні посилання
У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

 • Земельний кодекс України
 • Закон України "Про трубопровідний транспорт"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.96 № 135 "Правила охорони ліній зв'язку"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209 "Правила охорони електричних мереж"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.02 № 1747 "Правила охорони магістральних трубопроводів"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.03 № 1631 "Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами"
 • ДНАОП 0.00 -1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах
 • ДНАОП 0.00 - 1.35 - 03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
 • ДНАОП 0.00 - 4.12 - 99 Типове положення про навчання з питань охорони праці
 • ДНАОП 0.00 - 5.11 - 85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 • ДНАОП 5.2.30 - 1.06 - 98 Правилами безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення
 • ДНАОП 5.2.30 - 1.07 - 96 Правилами безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення
 • НАОП 1.1.21-1.02-85 Правила безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів, затверджені Міннафтопромом СРСР 07.12.85
 • НАОП 1.1.21-1.19-78 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів
 • НПАОП 1.1.23 - 1.03 - 04 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
 • ДСТУ 4329:2004 Магістральні трубопроводи. Знаки позначення трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
 • ГОСТ 23407 - 78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ (Огородження інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт)
 • ГОСТ 26887 - 87 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ
  (Площадки та сходи для будівельно-монтажних робіт)
 • ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні та знаки безпеки)
 • ГОСТ 12.4.059 - 89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огородження запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)
 • ДБН А.3.1 - 2 - 93 Управління, організація і технологія. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робот
 • ДБН А.3.1 - 5 - 96 Організація будівельного виробництва
 • ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
 • СНиП III - 4 - 80* Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)
 • СН 452 - 73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (Норми відводу земель для магістральних трубопроводів)

3 Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих Правилах, та визначення позначених ними понять:
Магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними нормами щодо магістральних трубопроводів. (Закон України "Про трубопровідний трагспорт")
Охоронна зона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту (далі - охоронна зона) - земельна ділянка, прилегла до об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, обмежена умовними лініями з обох боків трубопроводу паралельно його осі (об'єкту), на якій обмежується провадження господарської діяльності.
(Постанова КМУ № 1747 від 16.11.02. "Правила охорони магістральних трубопроводів")
Охоронна зона вдовжтрасових кабельних ліній зв'язку - це смуга землі вздовж ліній, обмежена паралельними лініями, віддаленими від траси підземних кабелів на відстані 2 метрів з кожного боку. (Постанова КМУ № 135 від 29.01.96. "Правила охорони ліній зв'язку.")
Охоронна зона уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - земельна ділянка, обмежена вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра. (Постанова КМУ № 209 від 04.03.97. "Правила охорони електричних мереж )
Підприємства магістрального трубопровідного транспорту (експлуатуючі організації) - підприємства, які здійснюють експлуатацію об'єктів магістрального трубопровідного транспорту. (Постанова КМУ № 1747 від 16.11.02. "Правила охорони магістральних трубопроводів)


4 Скорочення


КВК -

Контрольно-вимірювальна колонка

МТ -

Магістральний трубопровід

ПВР -

Проект виконання робіт