Содержание материала

 


 

Додаток А
до п. 5.2.1 стандарту Мінпаливенерго України "Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів (обов'язковий)

Форма дозволу (згоди) на виконання робіт в охоронній зоні об'єкта магістрального
(міжпромислового) трубопроводу

______________________________________________________________________
(підприємство магістрального трубопровідного транспорту)

 

Затверджую


(посада, прізвище, ім'я по батькові)


(підпис)

"____"______________200_ р.

ДОЗВІЛ (ЗГОДА) N
____від______________200__р.

на виконання робіт в охоронній зоні
об'єкта магістрального (міжпромислового) трубопроводу


______________________________________________________
(назва трубопроводу)
Дозвіл виданий_______________________________________________
______________________________________________________________________________
                                        (кому, повна назва організації, її адреса та номер телефону)
на виконання робіт з________________________________________________
(назва робіт)

Підстава видачі дозволу________________________________________
(лист-клопотання, проект виконання робіт тощо)
Місце виконання робіт_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
          (найменування об'єкта трубопроводу, його технічна характеристика км або пк траси)
Термін виконання робіт:
Початок: дата______________, год._____________ ____________

Закінчення: дата______________, год._____________
Відповідальним за виконання робіт згідно з
розпорядженням (листом)___________________________________,
призначений_______________________________________________________
                                        (назва організації)
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, номер телефону, домашня адреса)

 1. Умови виконання робіт: Земляні роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні магістрального або міжпромислового трубопроводу (по 2 метри з обох боків від нафтогазопроводу або крайніх нафтогазопроводів)_____________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                          (км або пк і позначення ділянок роботи)
  Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                          (км або пк і позначення ділянок роботи)
  з контрольним шурфуванням трубопроводу___________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                          (назва магістрального трубопроводу)

  Шурфування трубопроводу виконується силами Підрядника під наглядом представника
  ______________________________________________________________________________
                                (назва експлуатуючої організації)
  який викликається телефонограмою (номер телефону_________________) не пізніше ніж за три робочих дні до початку виконання робіт.
  За результатами шурфування складають акт уточнення траси трубопроводу.
  Роботи з відкопування трубопроводу без представника експлуатуючої організації не проводити, а у разі виявлення трубопроводу земляні роботи припинити і негайно повідомити диспетчера експлуатуючої організації за телефоном N ______________або аварійну службу за телефоном N_____________.
  Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки не дозволяється.
  Спеціальні умови виконання робіт______________________________________________
  ______________________________________________________________________________

  З правилами виконання робіт у межах охоронних зон магістральних та міжпромислових трубопроводів і щодо відповідальності за порушення Правил охорони магістральних трубопроводів ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.
  Відповідальний за виконання робіт_____________________________
  ____________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________
                                                    (посада, підпис,прізвище та ініціали)
  Дозвіл видав__________________________________________________
  (посада, підпис, прізвище та ініціали)
 2. Допуск до робіт
  З відповідальним за виконання робіт____________________________
  ______________________________________________________________________________
                                                    (прізвище та ініціали відповідального)
  на місці їх виконання проведено інструктування з правил охорони праці під час робіт в охоронних зонах магістральних (міжпромислових) трубопроводів, зазначені траси трубопроводів і безпечна зона виконання робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками.
  За результатами шурфування складено акт від_______________№__________ уточнення траси магістрального (міжпромислового) трубопроводу.
  Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:
  Представник експлуатуючої організації____________________________
  ______________________________________________________________________________
                                                    (посада, підпис, прізвище та ініціали)
  Роботи розпочав:
  Відповідальний за виконання земляних робіт_______________________
  ______________________________________________________________________________
                                                    (посада, назва організації, підпис, прізвище та ініціали)
  Дата_____________ год.______________________________
 3. Продовження робіт
  Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з
  _________________200__ р. до______________ 200_ р.
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                          (посада, підпис, прізвище та ініціали)
  Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт з
  _________________200__ р. до______________ 200__ р.
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                          (посада, підпис, прізвище та ініціали)

  Складений у двох примірниках
  1-й примірник - для___________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                          (назва організації, яка виконує роботи)
  2-й примірник - для___________________________________________
                                          (назва експлуатуючої організації)
 4. Закінчення робіт Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято ______________________________________________________________________________

(навести перелік робіт: відновлено стан загороджень, майданчиків;
грунт розрівняно, сміття вивезене тощо)
Відповідальний за виконання робіт______________________________
Представник експлуатуючої організації__________________________
_________________________________________________________________
                                        (підпис, прізвище, ініціали)
"____"_______________________200 _р.