Содержание материала

Додаток В
до Правил Оптового ринку електричної енергії України

1. Розрахунок середньозваженої ціни умовного палива

1.1. Середньозважена ціна умовного палива на виробництво електричної енергії (, грн./т.у.п.) розраховується за формулою:

Середньозважена ціна умовного палива на виробництво електричної енергії

де:

k - вид натурального палива (вугілля, газ, мазут), підрядковий індекс;

- ціна натурального палива з урахуванням витрат на транспортування (без ПДВ), грн./т, грн./тис. м3;

- тепломісткість натурального палива, ккал/кг;

- відсоток використання натурального палива на виробництво електроенергії, %.

1.2. Середньозважена ціна умовного палива на пуск блоку (, грн./т.у.п.) розраховується за формулою:

де - відсоток використання натурального палива на пуск блоку, %.

2. Розрахунок вартості пуску блоку

2.1. Для моноблоків розраховуються чотири вартості пусків блоку із відповідних теплових станів блоку - гарячого, двох напівпрохолодних та холодного (, грн.) за формулою:

Розрахунок вартості пуску блоку

де - витрати умовного палива на пуск моноблоку з відповідного теплового стану, т. у. п.

2.2. Для двокорпусних блоків розраховуються:

а) чотири вартості пусків першого корпусу котла з турбоагрегатом із відповідних теплових станів (, грн.) за формулою:

де - витрати умовного палива на пуск першого корпусу котла з турбоагрегатом з відповідного теплового стану, т. у. п.;

б) вартість пуску (підключення) другого корпусу котла з турбоагрегатом (, грн.) за формулою:

вартість пуску

де - витрати умовного палива на пуск (підключення) другого корпусу котла з турбоагрегатом, т.у.п.

2.3. Витрати умовного палива на пуск моноблоку (), витрати умовного палива на пуск першого корпусу котла з турбоагрегатом () та витрати умовного палива на пуск (підключення) другого корпусу котла з турбоагрегатом () визначаються Виробниками згідно із затвердженими центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, енергетичними характеристиками обладнання блоків, які експлуатуються виробниками.

3. Розрахунок прирощених цін на відпущену електроенергію

3.1. Виробник здійснює вибір не менше двох та не більше чотирьох опорних точок потужностей блоку (корпусу) (, МВт) за умови, що в усіх розрахункових періодах доби , де - мінімальна заявлена робоча потужність блока.

3.2. Витрати умовного палива за годину роботи блоку (корпусу) на відповідних опорних точках потужності (Bбх, кг/год.) розраховуються за формулою:

де - прогнозовані питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію, г/кВт.год.

3.3. Прогнозовані питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію () визначаються за такими правилами:

а) якщо

б) якщо

де:

- вихідні нормативні питомі витрати умовного палива на відпущену електроенергію, що визначаються за кривою графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного типу блоку (корпусу), затвердженою центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, г/кВт.год.;

- сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію, г/кВт.год.

3.4. Сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію () визначається за формулою:

Сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію

де - j-та поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію щодо прогнозованих на наступну розрахункову добу умов роботи блока (корпуса), що відрізняються від умов, згідно з якими побудована крива графіка вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного типу блоку (корпусу), г/кВт.год.

3.5. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності моноблоку (, кг/МВт*год.) розраховуються за формулою:

а) для першої опорної точки потужності ():

Прирости витрат умовного палива на зміну потужності моноблоку

де - витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на холостому ході, що визначається згідно з пунктом 4.1.2 цього порядку, грн./год.;

б) для інших опорних точок потужностей блоку ():

3.6. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності двокорпусного блоку () розраховуються за формулою:

а) для першої опорної точки потужності ():

б) для другої опорної точки потужності ():

(формула підпункту "б" пункту 3.6 додатка B в
редакції постанови НКРЕ від 10.12.2004 р. № 1193)

в) для третьої опорної точки потужності ():

г) для четвертої опорної точки потужності ():

,

(формула підпункту "г" пункту 3.6 додатка B в
редакції постанови НКРЕ від 10.12.2004 р. № 1193)

де та - витрати умовного палива за годину роботи двокорпусного блоку в однокорпусному та двокорпусному режимі на холостому ході, що визначається згідно з пунктом 4.2.2 цього порядку, грн./год.

3.7. Якщо в результаті розрахунку не виконується умова монотонного зростання приростів витрат умовного палива на зміну потужності, Виробник вибирає інші опорні точки потужності блоку (корпусу), для яких здійснює перерахунок приростів витрат умовного палива на зміну потужності.

Для двокорпусних блоків умова монотонного зростання приростів витрат умовного палива між другою та третьою опорними точками потужності може не виконуватись у випадку, коли перша і друга опорні точки потужності відповідають роботі двокорпусного блоку в однокорпусному режимі, а третя і четверта опорні точки потужності - роботі блоку в двокорпусному режимі. Цей розрив має відповідати нормативним характеристикам конкретного тепломеханічного обладнання.

3.8. Для вибраних опорних точок потужності, для яких виконується умова монотонного зростання приростів витрат умовного палива на зміну потужності, розраховуються прирощені ціни блоку (корпусу) (, грн./МВт*год.) за формулою:

4. Розрахунок ціни холостого ходу блоку

4.1. Розрахунок ціни холостого ходу для моноблоків

4.1.1. Ціна холостого ходу для моноблоків (, грн./год.) розраховується за формулою:

4.1.2. Витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на холостому ході () визначаються за такими правилами:

а) якщо в розрахункові періоди, що знаходяться в інтервалі End ≤ p ≤ Start, виконуються умови

Витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на холостому ході

де:

- технічний мінімум навантаження моноблоку, МВт;

- максимальна заявлена робоча потужність блока, МВт;

- мінімальна робоча потужність, яка в усіх випадках більше нуля та визначається як мінімальна із мінімальних заявлених робочих потужностей блоку () в розрахункових періодах, що знаходяться в інтервалі End ≤ p ≤ Start, за формулою:

(визначення позначення підпункту "а" підпункту 4.1.2 пункту 4.1 додатка В
із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕ від 10.12.2004 р. № 1193)

- опорна точка потужності, наступна після мінімальної робочої потужності моноблока визначається за формулою:

- приріст потужності, МВт;

- витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на мінімальній робочій потужності (), кг/год.;

- витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на опорній точці потужності, наступній після мінімальної робочої потужності (), кг/год.;

- коригуючий коефіцієнт холостого ходу, = 0,9;

б) в інших випадках:

де:

- опорна точка потужності, наступна після технічного мінімуму моноблоку, визначається за формулою:

- витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на технічному мінімумі навантаження (), кг/год.;

- витрати умовного палива за годину роботи моноблоку на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму навантаження (), кг/год.

4.2. Розрахунок ціни холостого ходу для двокорпусних блоків

4.2.1. Ціна холостого ходу для двокорпусних блоків розраховується за формулою:

а) для однокорпусного режиму роботи блоку:

де - витрати умовного палива за годину роботи блоку на холостому ході в однокорпусному режимі, кг/год.;

б) для двокорпусного режиму роботи блоку:

де - витрати умовного палива за годину роботи блоку на холостому ході в двокорпусному режимі, кг/год.

4.2.2. Витрати умовного палива за годину роботи двокорпусного блоку на холостому ході розраховуються за формулою:

а) для однокорпусного режиму роботи блоку:

де:

- технічний мінімум навантаження першого корпусу, МВт;

- опорна точка потужності, наступна після технічного мінімуму навантаження першого корпусу, визначається за формулою:

- витрати умовного палива за годину роботи блоку на технічному мінімумі навантаження першого корпусу (), кг/год.;

- витрати умовного палива за годину роботи блоку на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму навантаження першого корпусу (), кг/год.;

б) для двокорпусного режиму роботи блоку:

де:

- технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку, МВт;

- опорна точка потужності, наступна після технічного мінімуму навантаження двокорпусного блоку, визначається за формулою:

- витрати умовного палива за годину роботи блоку на технічному мінімумі навантаження двокорпусного блоку (), кг/год.;

- витрати умовного палива за годину роботи блоку на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму навантаження двокорпусного блоку (), кг/год.

4.3. Визначення приросту потужності

4.3.1. Приріст потужності () визначається за такими правилами:

= 5 МВт - для моноблоків ≤ 210 МВт та однокорпусного режиму двокорпусних блоків 210 < ≤ 325 МВт;

= 10 МВт - для моноблоків та двокорпусного режиму блоків 210 < ≤ 325 МВт;

= 15 МВт - для однокорпусного режиму двокорпусного блоку 325 < ≤ 800 МВт;

= 20 МВт - для моноблоків та двокорпусного режиму двокорпусних блоків 325 < ≤ 800 МВт,

де - встановлена потужність блоку, МВт.

4.4. Встановлення технічного мінімуму навантаження блоку (корпусу)

4.4.1. Технічний мінімум навантаження моноблоку (), двокорпусного блоку () та першого корпусу двокорпусного блоку () встановлюється згідно з узгодженим рішенням технічних керівників виробника на підставі даних заводів-виробників устаткування, умов і режимів роботи, зазначених в інструкції з експлуатації, та доведений до відома диспетчерського центру.

(Правила доповнено додатком В згідно з
постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)