Содержание материала

2. ОБОВ'ЯЗКОВІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

2.1. Дані, які члени ринку повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків

2.1.1. Дані, які повинні надавати всі члени ринку:

а) повна юридична назва члена ринку та його ЗКПО;

б) вид підприємницької діяльності, якою займається член ринку;

в) місцезнаходження (повна адреса) члена ринку;

г) дата вступу члена ринку в Договір;

д) дата виходу члена ринку з Договору.

2.1.2. Дані, які повинні надавати теплові електростанції та теплоелектроцентралі (для кожного блока):

а) найменування електростанції;

б) номер блока;

в) точки обліку електричної енергії;

г) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

д) межа балансової належності;

е) встановлена потужність блока (Руб, МВт);

ж) максимальна потужність блока (Рмб, МВт);

з) технічний мінімум навантаження блока (Рнminб, МВт);

і) корисний відпуск блока (Роб, %), у відсотках від фактичного виробітку блока Эфб;

к) тип палива;

л) перелік блоків, які знаходяться в консервації;

м) мінімальна тривалість часу між послідовними пусками різних блоків (корпусів);

н) регламентна тривалість пуску (Тпускб, год.) та графіки-завдання пуску блока (корпусу) з різних теплових станів (гарячого, двох напівпрохолодних та холодного);

о) мінімальна кількість блоків по "живучості" електростанції на весняно-літній та осінньо-зимовий період;

п) швидкість зміни навантаження блока (корпусу) в нормальному та аварійному режимі;

р) перелік блоків, які приймають участь у первинному регулюванні частоти та/або підключених до системи АРЧП;

с) енергетичні характеристики обладнання блоків, затверджені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці;

(пункт 2.1.2 підрозділу 2.1 доповнено підпунктом "с"
згідно з постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

т) форму 3-ТЕХ та дані щодо ціни натурального палива (вугілля, газ, мазут) по кожній електростанції, що експлуатується Виробником, за останній звітний місяць до 25 числа розрахункового місяця.

(пункт 2.1.2 підрозділу 2.1 доповнено підпунктом "т"
згідно з постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

2.1.3. Дані, які повинні надавати гідроелектростанції (в цілому для кожної електростанції):

а) найменування електростанції;

б) точки обліку електричної енергії;

в) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

г) межа балансової належності;

д) встановлена потужність електростанції (Рус, МВт);

е) корисний відпуск електростанції (Рос, %), у відсотках від фактичного виробітку Эфс.

2.1.4. Дані, які повинні надавати атомні електростанції (для кожного блока):

а) найменування електростанції;

б) номер блока;

в) точки обліку електричної енергії;

г) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

д) межа балансової належності;

е) максимальна потужність блока (Рмб, МВт);

ж) технічний мінімум навантаження блока (Рнminб, МВт);

з) корисний відпуск блока (Роб, %), у відсотках від фактичного виробітку Эфб.

2.1.5. Дані, які повинні надавати вітрові електростанції:

а) найменування електростанції;

б) точки обліку електричної енергії;

в) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

г) межа балансової належності;

д) встановлена потужність електростанції (Рус, МВт);

е) корисний відпуск електростанції (Рос, %), у відсотках від фактичного виробітку Эфс.

2.1.6. Дані, які повинні надавати оператори зовнішніх перетоків:

а) найменування зовнішнього перетока;

б) точки обліку електричної енергії;

в) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

г) межа балансової належності;

д) напруга зовнішнього перетока;

е) пропускна здатність зовнішнього перетока (Рвні, МВт).

2.1.7. Дані, які повинні надавати Постачальники:

а) найменування постачальника;

б) точки обліку електричної енергії;

в) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

г) межа балансової належності.

2.2. Зміни

2.2.1. Всі члени оптового ринку електричної енергії повинні змінювати фізичні дані, які їх стосуються та зазначені вище в підрозділі 2.1, приводячи їх у відповідність з фізичними характеристиками.

2.2.2. Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб при зміні будь-яких фізичних даних всі дані, що залежать від цих змін, були змінені відповідно.

2.2.3. Розпорядник системи розрахунків повинен занести дані, приведені вище, до системи розрахунків протягом двох днів з моменту отримання повідомлення про ці дані чи внесення змін до них.