Содержание материала

6.4. Роботи під час обслуговування електродвигунів

6.4.1. Під час роботи, пов’язаної з доторканням до струмовідних частин електродвигуна або до частин електродвигуна, що обертаються, і механізму, який вони приводять у рух, необхідно зупинити електродвигун і на його пусковому пристрої або ключі керування вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»
6.4.2. Під час роботи на електродвигуні напругою понад 1000 В або механізмі, що приводиться ним у рух, пов’язаної з доторканням до струмовідних, або тих, що обертаються, частин, з електродвигуна має бути знята напруга згідно з вимогами пунктів 4.2.2 і 6.3.13 цих Правил.
Під час роботи на електродвигуні заземлення встановлюється на кабелі (з від’єднанням або без від’єднання його від електродвигуна) або на його приєднанні в РУ.
Під час роботи на електродвигуні напругою до 1000 В або механізмі, який приводиться ним у рух, зняття напруги і заземлення струмовідних жил кабелю слід виконувати згідно з пунктами 4.2.6, 4.2.7, 4.6.7 цих Правил.
6.4.3. Перед допуском до роботи на електродвигунах насосів, димососів і вентиляторів, якщо можливе обертання електродвигунів від з’єднаних з ними механізмів, слід зачинити і замкнути на замок засувки і шибери цих механізмів, а також вжити заходів щодо гальмування роторів електродвигунів.
6.4.4. Забороняється знімати огородження тих частин електродвигунів, що обертаються, під час їх роботи.
6.4.5. Операції з вимикання і вмикання електродвигунів напругою понад 1000 В пусковою апаратурою з приводами ручного керування слід проводити з ізолювальної основи із застосуванням діелектричних рукавичок.
6.4.6. Обслуговувати щітковий апарат електродвигуна, що працює, допускається одноособово оперативному працівнику або виділеному для цього навченому працівнику з групою ІІІ. В цьому разі необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
– працювати в головному уборі і застебнутому спецодязі, остерігаючись захвату його частинами машини, що обертаються;
– користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимками;
– не торкатися руками одночасно до струмовідних частин двох полюсів або струмовідних і заземлених частин.
Кільця ротора допускається шліфувати на електродвигуні, що обертається, лише за допомогою колодок з ізоляційного матеріалу, із застосуванням захисних окулярів.
6.4.7. У багатошвидкісного електродвигуна, що працює, обмотка, яка не використовується, і кабель, що її живить, слід розглядати як такі, що перебувають під напругою.
6.4.8. Під час роботи на електродвигуні заземлення може бути встановлене на будь-якій дільниці кабельної лінії, що з’єднує електродвигун з РУ (збіркою). Під час роботи на механізмі, не пов’язаній з доторканням до частин, що обертаються, і у випадку роз’єднання з’єднувальної муфти, заземлювати кабельну лінію не слід.
Якщо на відключеному електродвигуні роботи не провадять або їх перервано на кілька днів, то від’єднана від нього кабельна лінія має бути заземлена з боку електродвигуна. В тих випадках, коли перетин жил кабелю не дозволяє застосовувати переносні заземлення, допускається у електродвигунів напругою до 1000 В заземлювати кабельну лінію мідним провідником, перетином не меншим від перетину з жили кабелю, чи з’єднувати між собою жили кабелю та ізолювати їх. Таке заземлення і з’єднання жил кабелю слід враховувати в оперативному журналі нарівні з переносним заземленням.
6.4.9. На однотипових або близьких за габаритом електродвигунах, встановлених поряд з тим, на якому провадять роботи, слід вивісити плакати «Стій! Напруга» незалежно від того, перебувають вони в роботі чи у резерві.
6.4.10. Випробування електродвигуна спільно з виконавчим механізмом слід провадити з дозволу начальника зміни технологічного цеху, в якому вони встановлені.
Під час видавання дозволу робиться запис в оперативному журналі технологічного цеху, а про отримання цього дозволу – в оперативному журналі цеху (дільниці), що провадить випробування.
6.4.11. Ремонт і налагоджування електросхем електроприводів, не з’єднаних з виконавчим механізмом, регулювальних органів і запірної арматури, можна проводити за розпорядженням. Дозвіл на їх випробування дає працівник, який дав розпорядження на виведення електроприводу в ремонт, налагодження. Про це слід зробити запис під час оформлення розпорядження.
6.4.12. Вмикання електродвигуна для випробування до повного закінчення роботи здійснюється після виведення бригади з робочого місця.
Після випробування провадиться повторний допуск з оформленням у наряді.
Під час виконання роботи за розпорядженням на повторний допуск розпорядження дається знову.