Содержание материала

Додаток 7

до пункту 7.6.36 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Єдині форми протоколів вимірювань

Штамп
організації
ПРОТОКОЛ
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах
і заземленнях магістралей і устаткування

«_______»_____________________200___ р.

Замовник _____________________________________________________________________________
Об’єкт ________________________________________________________________________________
1. Основні дані вимірювальних приладів____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань _____________________
______________________________________________________________________________________
3. Спосіб виконання заземлення __________________________________________________________
4. Дані вимірювань _____________________________________________________________________

№ п/п

Вимірюваний об’єкт

Опір, Ом

Примітка

розтікання

перехідний

ВИСНОВОК
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _______________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _______________________________________________________________

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

Протокол

перевірки ізоляції _______________________________________________________________________
Робоча напруга _______________________ Ізоляція виміряна мегомметром _____________________ заводський № __________________________________________________________________________

№ п/п

Назва устаткування або кабелів, проводів

Переріз
і марка

Ізоляція, МОм

Висновок

А-О

В-О

С-О

АВ

ВС

СА

Висновок ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.

Керівник робіт _____________________________________________

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп «_____»___________________200___ р.
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

ПРОТОКОЛ №
перевірки повного опору петлі фаза-нуль

Характеристика живильної мережі _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(напруга, потужність трансформатора)

№ п/п

Найменування захищуваного об’єкту

Спосіб або засіб
захисту

Номінальна сила струму зворотно-залежного захисту або струмовідсічки, А

Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту,А

Максимально допустимий опір Zn, Ом

Виміряний опір Zn, Ом, або сила
струму, А

Примітка

Висновок: _____________________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об’єкти, зазначені в позиціях __________________________________
б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі _____________________________________________

Випробування провадили: ______________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _________________________________