Содержание материала

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 23 листопада 2006 р. N 456

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2007 р. за N 151/13418

ІНСТРУКЦІЯ
про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання (далі - Інструкція) складена відповідно до статей 5 і 14 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1540, з метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України) або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з виробництва, передачі і постачання електричної енергії.

Умови дії цієї Інструкції в період надзвичайного стану в державі визначаються нормативно-правовим актом, розробленим та затвердженим в установленому порядку відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

1.2. Інструкція визначає взаємодію державного підприємства Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - НЕК "Укренерго") та її регіональних електроенергетичних систем (далі - електроенергетична система), суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво, передачу, постачання електричної енергії (далі - підприємства електроенергетики), споживачів електричної енергії (далі - споживачі) у процесі розроблення та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів і протиаварійних систем зниження електроспоживання.

1.3. Інструкція встановлює порядок складання і застосування графіків обмеження електроспоживання та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання електроенергетичними системами та підприємствами електроенергетики у зонах електроенергетичних систем.

1.4. Інструкція є обов'язковою для НЕК "Укренерго", електроенергетичних систем, підприємств електроенергетики і споживачів незалежно від форм власності, а також організацій, що проектують системи зовнішнього і внутрішнього електропостачання споживачів.

1.5. Взаємовідносини між підприємствами електроенергетики і споживачами, електричне навантаження яких задіяне в графіках та протиаварійних системах зниження електроспоживання, обумовлюються у відповідному двосторонньому договорі (далі - Договір), укладеному згідно з вимогами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами).

Питання щодо недовідпуску електроенергії під час застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання розглядаються у порядку, передбаченому Правилами користування електричною енергією.

1.6. Робота з розроблення графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання у підрозділах НЕК "Укренерго", електроенергетичних системах та підприємствах електроенергетики регламентується внутрішніми розпорядчими документами.

2. Види графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання

2.1. З метою запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих частин внаслідок дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів, порушення допустимих режимів роботи гідроелектростанцій України, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня застосовуються такі графіки і протиаварійні системи зниження електроспоживання:

- графіки обмеження споживання електричної енергії (далі - ГОЕ);

- графіки обмеження споживання електричної потужності (далі - ГОП);

- графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії (далі - ГАВ);

- спеціальні графіки аварійних відключень (далі - СГАВ);

- автоматичне частотне розвантаження (далі - АЧР);

- спеціальна автоматика відключення навантаження (далі - САВН).

2.2. ГОЕ застосовуються у разі виникнення дефіциту палива (зниження експлуатаційних запасів палива на електростанціях до величини менше необхідної для десяти діб роботи) або гідроресурсів.

2.3. ГОП застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в ОЕС України або в її окремих частинах.

2.4. ГАВ застосовуються у разі:

- несподіваного виникнення аварійного дефіциту потужності та зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,6 Гц у режимі відокремленої роботи ОЕС України з енергооб'єднанням країн СНД та Балтії;

- порушення узгодженого графіка перетоків електроенергії з енергооб'єднанням країн СНД та Балтії у режимі паралельної роботи ОЕС України (або її окремої частини) та енергооб'єднання країн СНД і Балтії;

- порушення режимів граничних перетоків або недопустимого перевантаження устаткування, зниження рівня напруги в контрольних точках;

- необхідності запобігання порушенням граничнодопустимих режимів роботи гідроелектростанцій та водосховищ України;

- порушення узгодженого графіка перетоків до країн - учасників The Union for Coordination of Transmission Electricity (далі - UCTE), в режимі паралельної роботи "острова Бурштинської ТЕС" та UCTE у разі виникнення аварійного дефіциту потужності (застосовуються для споживачів, підключених до електромереж "острова Бурштинської ТЕС");

- якщо не вистачає часу для введення ГОП або введені обмеження є недостатньо ефективними.

2.5. СГАВ застосовуються за умов недостатньої ефективності введених ГАВ у разі:

- необхідності запобігання системним аваріям, пов'язаним із загрозою відокремлення ОЕС України від енергооб'єднання країн СНД та Балтії;

- порушення узгодженого графіка перетоків з енергооб'єднанням країн СНД та Балтії у режимі паралельної роботи ОЕС України (або її окремої частини) та енергооб'єднання країн СНД і Балтії;

- подальшого зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,4 Гц у режимі відокремленої роботи ОЕС України з енергооб'єднанням країн СНД та Балтії;

- загрози розділення ОЕС України по одному із внутрішніх перерізів електромережі;

- порушення узгодженого графіка перетоків з UCTE в межах "острова Бурштинської ТЕС" (застосовуються для споживачів, підключених до електромереж "острова Бурштинської ТЕС").

2.6. АЧР розробляється, застосовується та переглядається згідно з Правилами застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 N 714 (ГНД 34.20.567-2003) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 за N 1177/8498, для запобігання небезпечному зниженню частоти у разі виникнення дефіциту активної потужності, що загрожує розвитком аварії внаслідок порушення нормального режиму роботи механізмів власних потреб електростанцій чи порушення статичної стійкості енергосистем.

2.7. САВН розробляється та застосовується згідно з Правилами підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 N 449 (ГКД 34.35.511-2002) та зареєстрованимив Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 667/6955, для:

- збереження стійкості паралельної роботи ОЕС України з іншими енергетичними системами або її окремих дефіцитних частин з іншою частиною ОЕС України в післяаварійному режимі (після аварійного відключення одного із живильних зв'язків);

- забезпечення стійкості вузла навантаження із споживачами, які мають навантаження, що належить до особливої групи 1-ї категорії з надійності електропостачання (запобігання "лавині напруги" у вузлі навантаження) у післяаварійному режимі;

- забезпечення статичної, синхронної, динамічної або результативної стійкості під час роботи з недостатніми запасами зі стійкості в передаварійному й післяаварійному режимах для запобігання значним збиткам через тривалі обмеження споживачів або перевитрати палива і гідроресурсів, які неминуче мали б місце під час роботи з нормативними запасами зі стійкості без підключення електроустановок споживачів до САВН;

- ліквідації неприпустимого струмового перевантаження устаткування електричних мереж;

- ліквідації (запобігання) технологічних порушень в електроенергетичній системі (неприпустиме зниження рівня частоти або напруги, перевищення допустимих перетоків потужності) шляхом оперативного застосування кнопок (ключів) САВН.

3. Складання графіків обмеження, графіків аварійного відключення, спеціальних графіків аварійного відключення, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання

3.1. Загальна частина

3.1.1. Усі види графіків, складені підприємствами електроенергетики, діють з 1 жовтня поточного року до 1 жовтня наступного року.

3.1.2. ГОЕ, ГОП та ГАВ складаються підприємствами електроенергетики з урахуванням схем електропостачання споживачів і двосторонніх актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання, складених спільно підприємствами електроенергетики і споживачами.

Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання і повідомлення споживача про залучення до графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання є додатком до Договору.

3.1.3. Внесення змін і доповнень до ГОЕ, ГОП, ГАВ проводиться на підставі аналізу даних контрольних режимних вимірів навантаження на лініях (фідерах) споживачів, внесених до цих графіків.

Підприємство електроенергетики повинно забезпечувати постійний ефективний контроль за рівнем споживання електричної потужності для того, щоб ефективність зниження електроспоживання під час застосування графіків і відключення пристроями протиаварійної системи відповідала заданим величинам у відсотках до поточного споживання.

3.1.4. Під час складання та погодження графіків з місцевими органами виконавчої влади для мінімізації збитків від їх застосування слід враховувати: суспільне значення споживачів, їх технологічні особливості, схеми електропостачання, величини навантаження екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.

3.1.5. Підприємство електроенергетики розглядає обґрунтовані пропозиції споживачів, залучених до графіків обмеження і відключення, щодо зміни обсягів зниження споживання електричної енергії та потужності, заміни фідерів, вилучення з графіків окремих фідерів у разі зміни умов електропостачання або характеру їх виробничої діяльності. При цьому мають залишитися без зміни обсяги графіків у цілому по підприємству електроенергетики.

3.1.6. Якщо застосування ГАВ та СГАВ у повному обсязі не усунуло аварійну ситуацію в енергосистемі, споживачі відключаються САВН за допомогою кнопок (ключів).

3.1.7. Підприємства електроенергетики повинні щомісяця проводити контрольні виміри навантаження ліній (фідерів), залучених у ГАВ, СГАВ, САВН та верхні черги АЧР (третя середа місяця у години ранкового і вечірнього максимуму).

Відомості щомісячних контрольних вимірів зберігаються на підприємствах електроенергетики та у споживачів протягом року.

3.1.8. Електроспоживання споживачів може бути обмежено до рівня аварійної броні електропостачання у разі застосування ГОЕ, ГОП, ГАВ. У разі застосування СГАВ, САВН або спрацювання пристроїв АЧР постачання електричної енергії споживачам може бути припинено повністю.

3.1.9. Споживачі, залучені до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, САВН, АЧР, не пізніше 1 вересня мають бути письмово повідомлені підприємством електроенергетики про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов'язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків та (або) протиаварійних систем зниження електроспоживання.

Підприємство електроенергетики також письмово інформує місцеві органи виконавчої влади про можливість застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання.

Повідомлення підприємства електроенергетики щодо залучення споживачів до графіків зобов'язує останніх виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання (визначення струмоприймачів, які підлягатимуть обмеженню і відключенню, осіб, відповідальних за виконання встановлених режимів, порядку оповіщення персоналу), а також розробити організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел живлення.

3.2. Складання графіків обмеження

3.2.1. Графіки обмеження складаються щороку підприємством електроенергетики, затверджуються його керівництвом, погоджуються з відповідним територіальним органом Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд), а потім з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються відповідній електроенергетичній системі і територіальному представництву Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ). Інформацію про обсяги графіків обмеження у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - регіони) електроенергетичні системи надсилають НЕК "Укренерго" до 1 вересня.

3.2.2. ГОЕ складаються в обсязі не менше 25 % від добового споживання електричної енергії групи споживачів "Промисловість" (код 18 відомчої статистичної звітності форма 36-енерго, відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 14.10.99 N 289 "Про затвердження переліку форм відомчої статистичної звітності") кожного підприємства електроенергетики за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п'ять рівних черг. Величина обмеження споживання електричної енергії визначається у тис. кВтг на добу.

3.2.3. ГОП складаються в обсязі не менше 25 % від споживання електричної потужності в годину суміщеного максимуму ОЕС України групи споживачів "Промисловість" (код 18 відомчої статистичної звітності форма 36-енерго) кожного підприємства електроенергетики за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п'ять рівних черг. Величина обмеження споживання електричної потужності визначається у МВт.

3.2.4. Графіки обмеження мають містити:

- перелік споживачів;

- відомості про навантаження (кВт) за годину суміщеного максимуму ОЕС України або добове споживання електроенергії (кВтг) за даними дня режимного заміру грудня попереднього року;

- величини обмеження споживання електричної потужності (кВт) або обмеження споживання електроенергії (кВтг на добу);

- відомості про величини аварійної броні (кВт або кВтг на добу);

- списки осіб, відповідальних за введення обмеження, із зазначенням прізвищ і номерів контактних телефонів.

Якщо режимний день для окремих споживачів був нехарактерним (застосовувалися обмеження електроспоживання або протиаварійні заходи), то за домовленістю з підприємством електроенергетики для них призначається інший режимний день замірів.

До графіків обмеження можуть залучатися всі споживачі групи "Промисловість" незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

3.2.5. Обсяги електроспоживання для розроблення ГОЕ та ГОП в розрізі регіонів визначаються НЕК "Укренерго", затверджуються Мінпаливенерго і доводяться до підприємств електроенергетики не пізніше 1 червня.

3.2.6. За наявності на території регіону декількох підприємств електроенергетики обсяги на розробку ГОЕ та ГОП для них визначаються відповідними електроенергетичними системами НЕК "Укренерго" в межах завдань регіону, затверджених Мінпаливенерго.

3.2.7. Підприємство електроенергетики у разі необхідності може здійснювати коригування графіків обмеження для підтримання необхідного відсотку обсягу обмеження від поточного електроспоживання та про внесені зміни повідомляє в тижневий термін відповідну електроенергетичну систему.

Затвердження і погодження внесених до графіків змін відбувається в такому ж порядку, як і їх складання.

3.3. Складання графіків аварійного відключення

3.3.1. ГАВ складаються підприємством електроенергетики, затверджуються його керівництвом, погоджуються з відповідним територіальним органом Держенергонагляду, а потім з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються відповідній електроенергетичній системі і територіальному представництву НКРЕ. Інформацію про обсяги ГАВ у розрізі регіонів електроенергетичні системи надсилають НЕК "Укренерго" до 1 вересня.

3.3.2. ГАВ складаються в обсязі не менше 25 % від споживання електричної потужності в годину суміщеного максимуму навантаження ОЕС України в режимний день замірів грудня попереднього року кожного підприємства електроенергетики і повинні підтримуватися в обсязі не менше 25 % від поточного споживання. Графіки розподіляються (за можливості) на десять рівних черг.

3.3.3. Обсяги для розроблення ГАВ у розрізі регіонів визначаються НЕК "Укренерго", затверджуються Мінпаливенерго і доводяться до підприємств електроенергетики не пізніше 1 червня.

3.3.4. ГАВ мають містити перелік об'єктів електроенергетики (підстанції, станції) з напругою від 6 кВ до 35 кВ, диспетчерські найменування (номери) ліній, фідерів напругою 6 кВ - 35 кВ (в окремих випадках 110 кВ) із зазначенням навантаження (кВт) та способів відключення (безпосередньо черговим персоналом на місцях або дистанційно).

3.3.5. До перших п'яти черг ГАВ вносяться лінії і фідери, які живлять струмоприймачі II і III категорій та струмоприймачі I категорії, схеми живлення яких не відповідають вимогам "Правил устройства электроустановок, шестое издание, переработанное и дополненное", затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міненерго СРСР 5 жовтня 1979 року, та Договору. У разі включення до графіків споживачів, які мають живлення від кількох ліній, належить залишити поза графіком мінімальну кількість ліній для забезпечення необхідного навантаження аварійної броні. При цьому споживачам забороняється перемикати навантаження відключених ліній на лінії, які залишаються в роботі, а питання вибору живильних ліній, які підлягають відключенню, у цьому разі вирішується підприємством електроенергетики на підставі двостороннього акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.

У разі перемикання споживачем навантаження, відключеного під час застосування ГАВ, на лінії, які залишились у роботі, споживач після попередження підлягає повному відключенню. Відповідальність за можливі негативні наслідки цього відключення покладається на споживача.

Допускається внесення до ГАВ ліній і фідерів, які живлять струмоприймачі I категорії та аварійну броню електропостачання у разі їх сумарного навантаження менше 50 % від навантаження лінії, за умови наявності автоматичного перемикання живлення вказаних струмоприймачів на інші живильні центри або на лінії і фідери, не внесені до ГАВ.

Не вносяться до ГАВ лінії, які живлять струмоприймачі споживачів, віднесених до особливої групи I категорії з надійності електропостачання.

Допускається повне відключення споживачів III та II категорій з надійності електропостачання на термін ліквідації аварійної ситуації.

3.3.6. До шостої - десятої черг ГАВ вносяться лінії (фідери), які живлять інших споживачів, що живляться від підстанцій основної електромережі, та населені пункти і райони міст, у тому числі лінії та фідери, заведені під САВН та АЧР (крім спецчерги АЧР).

3.3.7. До ГАВ вносяться тільки лінії (фідери) електроустановок підприємств електроенергетики, електроенергетичних систем, які мають постійний черговий персонал або пристрої телеуправління та можливість оперативного контролю навантажень ліній, які залишились у роботі. Лінії (фідери) електроустановок електроенергетичних систем уносяться до ГАВ з шостої по десяту чергу.

3.3.8. Для підтримання затвердженого обсягу відключення у відсотках від поточного електроспоживання підприємство електроенергетики у разі необхідності може вносити зміни і доповнення до ГАВ (у тому числі з урахуванням фактора сезонності). Внесення та затвердження змін і доповнень до ГАВ відбувається у такому ж порядку, як і затвердження графіків.

3.3.9. Підприємствам електроенергетики забороняється вносити до ГАВ лінії (фідери), які живлять споживачів суміжних підприємств електроенергетики, лінії (фідери), що є резервом живлення власних потреб електростанцій та підстанцій напругою від 220 кВ і вище основної мережі ОЕС України, диспетчерські пункти електромереж та пристрої, що забезпечують їх оперативний зв'язок (радіорелейні лінії, антенні пристрої тощо).

3.3.10. За наявності на території регіону декількох підприємств електроенергетики обсяги на розроблення ГАВ для них визначаються відповідними електроенергетичними системами в межах завдань встановленого Мінпаливенерго регіону.

3.4. Складання спеціальних графіків аварійного відключення

3.4.1. Обсяги СГАВ визначаються НЕК "Укренерго" і доводяться до кожної електроенергетичної системи не пізніше 15 травня.

3.4.2. Обсяги навантаження, що відключається СГАВ, складають від 40 % до 50 % від сумарного споживання потужності підприємств електроенергетики (брутто) зони електроенергетичної системи в годину суміщеного максимуму навантаження ОЕС України в режимний день замірів грудня попереднього року. СГАВ розподіляється на три рівномірні черги.

3.4.3. СГАВ мають містити:

- перелік центрів живлення напругою 220 кВ - 330 кВ (в окремих випадках за погодженням з НЕК "Укренерго" до переліку можуть вноситися центри живлення напругою 110 кВ - 150 кВ з обов'язковим перебуванням на них чергового оперативного персоналу або за наявності телеуправління);

- диспетчерські найменування (номери) ліній напругою 110 кВ - 330 кВ (в окремих випадках напругою 6 кВ - 35 кВ), що відходять від підстанцій (електростанцій) основної мережі, вводів автотрансформаторів та трансформаторів підстанцій, секційних вимикачів, кнопок САВН із зазначенням класу напруги та визначенням навантаження (МВт) за кожним з приєднань, що відключається.

До СГАВ вносяться приєднання, що живлять споживачів незалежно від категорії з надійності електропостачання та наявності аварійної броні, у тому числі заведені під ГАВ, САВН, АЧР.

3.4.4. Кожна електроенергетична система розподіляє встановлений НЕК "Укренерго" обсяг навантаження між підприємствами електроенергетики, складає конкретний перелік центрів живлення напругою 220 кВ - 330 кВ і протягом 10 днів подає його до НЕК "Укренерго" для подальшого погодження Мінпаливенерго та доведення до підприємств електроенергетики до 1 червня.

3.4.5. На підставі погодженого Мінпаливенерго обсягу навантаження та переліку центрів живлення підприємства електроенергетики подають до 1 липня відповідним електроенергетичним системам перелік підстанцій напругою 110 кВ - 150 кВ, які можуть бути відключені СГАВ.

3.4.6. На підставі переліку підстанцій, які можуть бути відключені СГАВ, електроенергетичні системи разом з підприємствами електроенергетики розподіляють навантаження між центрами живлення, розробляють схеми та порядок виділення на радіальне живлення навантаження, що відключається.

3.4.7. Підприємства електроенергетики розробляють СГАВ і визначають черговість відключення ліній, враховуючи при цьому суспільне значення та технологічні особливості споживачів, що відключаються, резервування особливо відповідальних споживачів від місцевих джерел живлення (акумуляторні батареї, дизель-генератори тощо). Термін оперативного відключення споживачів (термін реалізації СГАВ) не повинен перевищувати трьох хвилин. СГАВ складається підприємством електроенергетики, підписується керівництвом і до 1 вересня подається відповідній електроенергетичній системі.

Електроенергетичні системи подають зведені СГАВ до НЕК "Укренерго" до 15 вересня.

3.4.8. З метою підвищення ефективності та оперативності застосування в аварійних ситуаціях СГАВ частина з них автоматизується (у разі зниження частоти автоматично відключаються відповідні приєднання на визначених підстанціях 220 кВ - 330 кВ). Перелік підстанцій, задіяних під автоматичне відключення приєднань, а також вимоги до уставок з частоти і витримки часу визначаються НЕК "Укренерго" і електроенергетичними системами, після чого доводяться до підприємств електроенергетики.

3.4.9. Розроблені СГАВ та порядок їх застосування доводяться підприємствами електроенергетики до керівництва місцевих органів виконавчої влади.

3.4.10. У разі необхідності підприємство електроенергетики може вносити до СГАВ зміни і доповнення з метою дотримання затвердженого обсягу навантаження. Внесення і затвердження змін і доповнень до СГАВ відбувається у тому ж порядку, як і їх затвердження.

3.4.11. Внесення змін і доповнень до СГАВ має проводитися на підставі аналізу даних цільових режимних вимірів навантаження на фідерах споживачів, внесених до цих графіків.