Стартовая >> Книги >> Правила >> Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Додаток 1, 2, 3 - Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Оглавление
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
Проведення ремонтних робіт
Про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд
Додаток 1, 2, 3
Примірний перелік робіт з поточного ремонту будівель і споруд
Примірний перелік робіт з капітального ремонту будівель і споруд
Додаток 9, 10

Додаток 1
до пункту 2.22 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

Рекомендований чисельний склад служби спостереження підприємства


Загальна площа виробничих будівель і споруд тис. кв. м, до

Кількість працівників у залежності від загальної площі виробничих будівель і споруд

50

Інженер-будівельник - 1 чол.

200

Інженер-будівельник - не менше 2 чол. Технік-будівельник - 1 чол.

350

Інженер-будівельник - не менше 2 чол. Технік-будівельник - не менше 2 чол.

500

Інженер-будівельник - не менше 3 чол. Технік-будівельник - не менше 2 чол.

700 і більше

Інженер-будівельник - не менше 4 чол. Технік-будівельник - не менше 2 чол.

Примітка. На підприємствах, де будівлі експлуатуються в агресивному середовищі чи з важким режимом кранових навантажень, а також розміщених на територіях, що підроблюються підземними гірничими виробками, або коли об'єкти розташовані на різних майданчиках, чисельність служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд може бути збільшена.


Додаток 2
до пункту 2.26 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

Служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд

"__" ____________________________

Припис № ___________________________

Пропоную виконати і після закінчення строку повідомити службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Строк виконання _____________________________________________

Начальник служби
спостереження __________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Цех № _____ повідомляє про виконання припису № ___ від "____"________________

Додаток 3
до пункту 3.2 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

Технічний журнал
з експлуатації будівлі (споруди)
__________________________________________________________________
Найменування підприємства
__________________________________________________________________
Найменування будівлі (споруди) за Паспортом технічного стану

Дата

Результати спостережень

Виконавці

1

2

3

Примітка. У стовпчик 2 записуються відомості про результати повсякденних спостережень за будівлею (спорудою) та її конструктивними елементами; результати інструментальних вимірів осадок, прогинів та інших деформацій окремих конструктивних елементів; висновки за результатами періодичних технічних оглядів будівлі (споруди); відомості про випадки суттєвих порушень правил експлуатації та заходи щодо їх запобігання. 
« Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности   Положення про організацію пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію »
электрические сети