Стартовая >> Книги >> Правила >> Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Додаток 9, 10 - Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Оглавление
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
Проведення ремонтних робіт
Про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд
Додаток 1, 2, 3
Примірний перелік робіт з поточного ремонту будівель і споруд
Примірний перелік робіт з капітального ремонту будівель і споруд
Додаток 9, 10

Додаток 9
до пункту 6.1 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

Кошторис на капітальний ремонт
Підстава _____________________________________________________________________
(креслення, дефектні відомості, опис робіт)
Кошторисна вартість __________________________________________
Складено в цінах на ____________ рік
Балансова вартість об'єкта, який ремонтується ____________________


п/п

Обгрунтування (№ одиничних розцінок, шифр кошторисних норм і ін.)

Назва видів робіт(конструктивних елементів)

Одиниці виміру

Кількість

Вартість одиниці виміру

Загальна вартість

Заступник головного інженера підприємства (організації) з капітального ремонту (чи інша посадова особа, особа, що очолює службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд) _________________________________________________________
(підпис)

Начальник цеху __________________________
(підпис)
Склав __________________________
(підпис)

Додаток 10
до пункту 6.1 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

_________________________________
(назва підприємства)

Зведений опис робіт
з капітального (поточного) ремонту __________________________

станом на "____" __________ 199___ р.п/п

Назва робіт

Одиниці виміру

Кількість

Ціна

Вартість

Додатки 
« Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности   Положення про організацію пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію »
электрические сети