Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Терміни і визначення - Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Оглавление
Концептуальні положення побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах енергетики та промисловості
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах побуту та сфери послуг
Терміни і визначення
Коротка характеристика деяких нормативних документів
Основні використані документи

Термін

Умовне позначення

Визначення

Трансформатор струму

ТС

Засіб вимірювання, що здійснює масштабне вимірювальне перетворення струму для подальшого вимірювання.

Трансформатор напруги

ТН

Засіб вимірювання, що здійснює масштабне вимірювальне перетворення напруги для подальшого вимірювання.

Лічильник електричної енергії

ЛЧ

Засіб вимірювання, що здійснює безпосереднє вимірювання і облік електричної енергії.

Прилад обліку (ПО)

ПО

Засіб вимірювання, що збирає і обробляє вимірювальну інформацію з декількох лічильників електричної енергії. Забезпечує облік електричної енергії за різні інтервали часу.

Устаткування збору і обробки даних

УЗД

Обчислювальна система, яка збирає, обробляє і накопичує дані про параметри потоків електроенергії і потужності. Має три рівні: ЛУО (локальне устаткування збору і обробки даних, що відповідає рівню суб'єкта енергоринку); РУЗД і ЦУЗД (відповідно регіональне і центральне устаткування збору і обробки даних).

Точка обліку

Точка електричної мережі, що відповідає місцю встановлення лічильника електричної енергії.

Об'єкт обліку

ОО

Сукупність точок обліку, об'єднаних за допомогою ПО за технологічною/територіальною ознакою (станція, промислове підприємство тощо).

Комерційний розрахунковий облік

КО

Облік кількісних характеристик потоків енергії, що приймається за основу для фінансових розрахунків між продавцем і покупцем енергії.

Правила комерційного обліку

ПКО

Сукупність вимог до організації КО, доформування і використання інформації, що регламентує права і обов'язки учасників КО.

Канал передачі даних

КПД

Комплекс технічних і програмних засобів, що забезпечують передачу цифрової інформації різними середовищами:
- оптоволокна
- вита пара
- телефонна/телеграфна мережа
- радіо
- розподільчі мережі 0.4 - 35 кВ.

Умовно вони поділяються на:
- низькошвидкісні 50 - 1200 бод.
- средньошвидкісні 1200 - 9600 бод.
- високошвидкісні вище 9600 бод.

Обліковий період

ОП

Інтервал часу, за який фіксується значення параметра.

Якість вимірювальної інформації (даних)

Характеристика вимірювальної інформації, що визначається рівнем таких її параметрів як точність, достовірність, одночасність.

Маркірування якості вимірювальної інформації (даних)

Доповнення вимірювальної інформації ознаками, які характеризують якість інформації (даних).

Маневрене навантаження

МН

Навантаження споживачів електричної енергії, яке може бути відключено або включено, зменшено або збільшено за рахунок технологічних можливостей споживачів електричної енергії.

Верифікація

Комплекс процедур перевірки точності і достовірності інформації (даних).

Перетворювач імпульсів

ПІ

Технічний засіб, що забезпечує перетворення кількості оборотів диска ЛЧ в імпульсний сигнал.

Первинні дані

-

Дані, що формують ЛЧ і ПІ.

Вимірювальний перетворювач

ВП

Засіб вимірювання, що виконує безпосереднє вимірювання електричної енергії.

Пристрій з електронним платіжним засобом

ППЗ

Технічний засіб, що здійснює прийом платіжних даних з електронного платіжного засобу, ведення платіжного балансу, запис показників енергоспоживання на електронний носій і керування навантаженням.

Устаткування збору й обробки даних

УЗД

АСКОЕ для побуту і сфери послуг має два рівні: ЛУО і ЦУЗД.

Цифровий вимірювальний канал обліку

ЦВКО

Комплекс технічних і програмних засобів, що забезпечує вимірювання, передачу та обробку даних обліку в АСКОЕ з використанням електронних платіжних засобів.

Пластикова картка з електронним модулем

ЕК

Носій цифрової інформації, виконаний на базі електронних чіп-модулів. 
« Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією   Методика визначення електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ »
электрические сети