Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Коротка характеристика деяких нормативних документів - Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Оглавление
Концептуальні положення побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах енергетики та промисловості
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах побуту та сфери послуг
Терміни і визначення
Коротка характеристика деяких нормативних документів
Основні використані документи


п/п

Найменування НД

Основний зміст вимог

Класи вимог

Структурні

Технічні*

1.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) / Минэнерго СССР. М.: Энергоатомиздат, 1986. 640 с.

Раздел 1.5. Учет электроэнергии. Общие требования и определения.

Пункти встановлення засобів обліку електроенергії. При наявності двох або більше пунктів обліку є необхідним застосування автоматизованих систем обліку електроенергії.

• Вимоги до розрахункових лічильників. Допустимі класи точності розрахункових лічильників активної електроенергії:

• генератори потужністю більше 50 МВт, міжсистемні лінії електропередачі 220 кВ і вище, трансформатори потужністю 63 МВ·А і більше - 0.5;

• генератори потужністю 12 ¸ 50 МВт, міжсистемні лінії електропередачі 110 ¸ 150 кВ, трансформатори потужністю 10 ¸ 40 МВ·А - 1.0;

• інші об'єкти обліку - 2.0.

Облік із застосуванням вимірювальних трансформаторів. Клас точності трансформаторів струму і напруги для приєднання розрахункових лічильників електроенергії повинен бути не більшим за 0.5. Допускається використання трансформаторів напруги класу точності 1.0 для ввімкнення розрахункових лічильників класу точності 2.0.

Вимоги до функцій

Вимоги до метрологічних характеристик

КР,
ПР,
МП,
ЕС

Навантаження вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів, до яких приєднуються лічильники, не повинно перевищувати номінальних значень.

Падіння напруги на вторинних обмотках трансформаторів напруги не повинно перевищувати номінальних значень.

Вимоги до якісних характеристик

Глава 1.6. Измерение электрических величин.

Загальні вимоги.
Вимірювання струму.
Вимірювання напруги.
Вимірювання потужності.

Вимоги до якісних і метрологічних характеристик

2.

Правила користування електричною енергією. НКРЕ України. Київ. 1996

Розділ 2. Технічні умови на підключення електроустановок споживачів.

В технічних умовах зазначаються вимоги до обліку електроенергії. Користування електричною енергією здійснюється на основі договору.

Розділ 4. Взаємовідносини сторін при експлуатації електроустановок.

З метою забезпечення надійної, економічної і безпечної експлуатації електроустановок споживач зобов'язаний забезпечувати необхідний облік електроенергії і потужності відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Споживач оперативно сповіщає енергонагляд про порушення схеми обліку електроенергії, несправності в роботі розрахункових систем і приладів обліку.

Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ персоналу енергонагляду до приладів обліку електроенергії.

Розділ 5. Встановлення та експлуатація технічних засобів обліку та управління електроспоживанням.

Електроустановки споживачів електроенергії повинні бути оснащеними необхідними приладами обліку електроенергії для розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до вимог ПУЕ.

Приєднання до мереж електропостачальної організації електроустановок, які не мають розрахункових засобів обліку, забороняється.

Для розрахунків застосовуються прилади, диференційованого за періодами часу, обліку електроенергії та прилади однотарифного обліку.

Місця встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ.

Облік електроенергії здійснюється відповідно до діючої тарифної системи розрахунків.

Засоби і системи розрахункового обліку повинні бути атестовані.

Вимоги до функцій

Вимоги до якісних характеристик

Вимоги до функцій та якісних характеристик

КР,
ПР,
ЕС,
МП,
МА

3.

Тарифи на електричну енергію. Міненерго України. 1991 р. (замість прейскуранта № 09-01)

Розділ 2. Види тарифів і групи споживачів.

Одноставочні тарифи.
Двоставочні тарифи.
Диференційовані за зонами доби тарифи.
Всі споживачі поділяються на 9 тарифних груп.
Види тарифів по групах споживачів.

Вимоги до функцій та якісних характеристик

КР,
ПР,
МА,
ЕС

4.

Методика встановлення одноставочних тарифів, диференційованих за періодами часу. Міненерго України. 1994 р.

Одноставочні тарифи, диференційовані за періодами часу, можуть бути установлені для всіх тарифних груп.

Всі розрахунки здійснюються вимірювальною системою із застосуванням спеціального програмного забезпечення.

Класифікація графіків навантаження.

Вимоги до функцій та якісних характеристик

ПР,
МА,
ЕС

5.

Типова програма, Львів, 1990 р.

Програма метрологічної атестації вимірювальних каналів Інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) контролю, обліку і управління електроспоживанням.

Вимоги до функцій і метрологічних характеристик

МА

6.

МИ 8.221-90
Методичні вказівки. Львів, 1990 р.

Повірка вимірювальних каналів ІВС контролю, обліку і управління електроспоживанням.

Те ж саме

Те ж саме

7.

ГОСТ 8.259-77

Лічильники електричної активної і реактивної енергії індукційні. Методи і засоби повірки.

Те ж саме

Те ж саме

8.

ГОСТ 6570-75

Лічильники електричної активної і реактивної енергії індукційні. Загальні технічні умови.

Те ж саме

Те ж саме

9.

ГОСТ 7746-89 (МЭК 185)

Трансформатори струму. Загальні технічні умови.

Те ж саме

Те ж саме

10.

ГОСТ 1983-89 (МЭК 186)

Трансформатори напруги. Загальні технічні умови.

Те ж саме

Те ж саме

11.

ГОСТ 26035-83

Лічильники електричної енергії змінного струму, електронні. Загальні технічні умови.

Те ж саме

Те ж саме

12.

ГОСТ 8.216-88

Трансформатори напруги. Методика повірки.

Те ж саме

Те ж саме

13.

ГОСТ 8.217-87

Трансформатори струму. Методика повірки.

Те ж саме

Те ж саме

14.

ДСТУ 2708-94

Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення.

Те ж саме

Те ж саме

15.

ГОСТ 8.438-81

Системи інформаційно-вимірювальні. Повірка. Загальні положення.

Те ж саме

Те ж саме

16.

МИ 162-78

Системи інформаційно-вимірювальні. Організація і порядок проведення метрологічної атестації.

Те ж саме

Те ж саме

17.

РД 34.11.325-90

Методичні вказівки щодо визначення похибки вимірювання активної електроенергії при її виробництві і розподілі.

Те ж саме

Те ж саме

____________
* За змістом аналіз НД відповідає загальному напрямку розробленої Концепції використання інформаційно-вимірювальної техніки для обліку електричної енергії в умовах функціонування ринку в Україні. На основі змістовного критерію оцінки НД, перш за все, здійснено її відбір і формальна структуризація основних вимог. Повнота аналізу НД забезпечується його проведенням з позиції нормативно-технічного забезпечення послідовності етапів систематології створення засобів і систем вимірювання, що складають класи вимог до: конструювання (КР); технології виготовлення (ТВ); проектних робіт (ПР); монтажу і пусконалагодження (МП); державних приймальних випробувань, повірки та державної метрологічної атестації (МА); експлуатації (ЕС). 
« Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією   Методика визначення електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ »
электрические сети