Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об\'єктах побуту та сфери послуг - Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Оглавление
Концептуальні положення побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах енергетики та промисловості
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах побуту та сфери послуг
Терміни і визначення
Коротка характеристика деяких нормативних документів
Основні використані документи

Частина 3

1. Загальні положення

1.1. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії для побуту і сфери послуг є ієрархічною системою, що забезпечує автоматизований облік електричної енергії на основі даних, одержуваних безпосередньо від лічильників і/або вимірювальних перетворювачів електричної енергії.

1.2. Основною метою створення АСКОЕ є вирішення на основі точної й оперативно одержуваної інформації питань підвищення ефективності і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів енергозбереження, а також вирішення питань фінансових взаємовідносин.

1.3. Апаратно-програмні засоби АСКОЕ повинні забезпечувати збирання і оперативну дистанційну передачу по різноманітних каналах зв'язку всього необхідного обсягу даних для оперативного контролю і комерційних розрахунків за споживання електроенергії за диференційованим за часом доби або сезонам тарифам.

1.4. Дані технічні вимоги є обов'язковими і достатніми при виборі технічних засобів, використовуваних для побудови АСКОЕ.

1.5. Технічні вимоги розроблені відповідно до Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України, затвердженої 27.03.97 р. на спільному засіданні науково-технічної ради Міненерго і НКРЕ.

1.6. На рівні об'єкта обліку АСКОЕ, що формує підсумкову інформацію про параметри енергоспоживання об'єкту обліку, повинна пройти державну метрологічну атестацію.

2. Основні вимоги до АСКОЕ

2.1. АСКОЕ повинна забезпечувати:

- збирання і збереження облікової інформації;

- обмін обліковою інформацією з платіжними системами для забезпечення регулювання споживання електроенергії абонентами.

2.2. АСКОЕ повинна забезпечувати періоди інтегрування вимірюваних величин - 15, 30 і 60 хвилин.

2.3. АСКОЕ повинна забезпечувати багатотарифний облік енергії:

- облік спожитої енергії для кожної тарифної зони зростаючим підсумком за поточні і минулі облікові періоди - добу, місяць;

- визначення максимальної потужності періоду інтегрування для кожної тарифної зони за поточні і минулі облікові періоди - добу, місяць;

- дистанційне програмування тарифних зон і чинних тарифів.

2.4. База даних АСКОЕ повинна містити:

- значення сумарної спожитої енергії;

- значення сумарної спожитої енергії для кожної тарифної зони;

- значення усередненої потужності відповідно до заданого періоду інтегрування;

- значення максимальної потужності періоду інтегрування протягом доби, місяця;

- значення максимальної потужності періоду інтеграції для кожної тарифної зони протягом доби, місяця;

- значення спожитої енергії за поточні і минулі облікові періоди - добу, місяць;

- графік навантаження відповідно до заданого періоду інтеграції;

- значення спожитої енергії по кожній тарифній зоні за поточні і минулі облікові періоди - добу, місяць;

- інформацію про події, пов'язані із позаштатними змінами зовнішнього і внутрішнього середовища (кількість відключень мережі живлення, кількість відключень навантаження внаслідок перевантаження струмом, кількість несанкціонованих спроб доступу);

- дані параметризації (тип приладу, заводський номер, код споживача, кількість змін даних, дата і час останньої зміни параметрів, корекція ходу таймера, інтервал інтегрування, константи).

2.5. АСКОЕ повинна забезпечувати ведення бази даних вимірювальної інформації платежів і споживачів електроенергії.

2.6. Первинні дані АСКОЕ в неопрацьованому вигляді підлягають архівуванню та збереженню без будь-яких корегувань.

2.7. База даних АСКОЕ повинна формуватися з обов'язковою прив'язкою вимірюваних величин до відповідної мітки часу.

2.8. АСКОЕ, побудовані з використанням пристрою з електронними платіжними засобами (ППЗ), повинні складатися із сукупності цифрових вимірювальних каналів обліку (ЦВКО), до складу якої входять лічильник (ЛЧ), (ППЗ), канал передачі даних (КПД) і устаткування збору і обробки даних (УЗД).

Примітка. КПД можуть бути реалізовані із застосуванням електронних пластикових карток (ЕК) або інших носіїв даних.

2.9. АСКОЕ повинна забезпечувати збереження даних при відключенні основної мережі живлення протягом не менше 60 діб і автоматичне відновлення працездатності при вмиканні живлення.

2.10. У АСКОЕ в якості ЛЧ, вимірювальних перетворювачів (ВП), перетворювачів імпульсів і приладу обліку (ПО) допускається використовувати тільки засоби вимірювання, занесені до Державного реєстру України, або такі, що пройшли державну метрологічну атестацію.

2.11. Документи, що описують протоколи інформаційної взаємодії з ЛЧ, ВП, ПО, локальним устаткуванням збору й обробки даних (ЛУО) і центральним устаткуванням збору й обробки даних (ЦУЗД), повинні знаходитися в розпорядженні організації, відповідальної за технічне забезпечення.

3. Вимоги до ЛЧ і ВП

Загальні вимоги

3.1. ЛЧ повинні відповідати вимогам чинних стандартів.

3.2. ЛЧ і ВП повинні мати високу надійність і стабільність метрологічних характеристик.

3.3. Для забезпечення можливості автоматизованого знімання інформації ЛЧ і ВП повинні мати імпульсний вихід типу "сухий контакт" і/або послідовний інтерфейсний вихід.

3.4. Конструкція ЛЧ і ВП повинна виключати можливість несанкціонованого впливу на результати вимірювань.

3.5. Основні вимоги до багатофункціональних ЛЧ:

3.5.1. ЛЧ повинні забезпечувати вимірювання і багатотарифний облік активної і/або реактивної енергії і усередненої потужності відповідно до встановлених періодів інтегрування.

3.5.2. ЛЧ повинні забезпечувати збереження інформації при втраті живлення не менше одного року.

3.5.3. ЛЧ повинні забезпечувати індикацію:

- інформації, що зберігається в базі даних;

- діючого тарифу;

- поточного часу, дати.

3.5.4. ЛЧ повинен мати можливість зовнішньої синхронізації ходу внутрішнього таймера.

3.5.5. Похибка ходу внутрішнього таймера ЛЧ повинна бути не більше 5 секунд за добу.

3.5.6. ЛЧ повинні забезпечувати можливість, при наявності відповідних прав доступу, дистанційного програмування параметрів лічильника (корекція поточного часу, часових тарифних зон).

3.5.7. Забезпечувати автоматичне і/або дистанційне керування навантаженням (вмикання, вимикання, обмеження потужності).

3.5.8. ЛЧ повинен мати можливість підключення резервного живлення.

3.5.9. ЛЧ повинні зберігати в енергозалежній та некорегуючій пам'яті інформацію як про всі випадки доступу до режиму параметрування, так і про нештатні ситуації.

3.5.10. База даних ЛЧ повинна формуватися з обов'язковою прив'язкою величин, що вимірюються, до відповідної позначки часу.

Примітка. Для забезпечення вказаних функцій допускається разом з ЛЧ використати додаткові технічні засоби, що розширюють функціональні можливості ЛЧ. В ролі додаткових технічних засобів повинні використовуватися тільки ті засоби, які занесені в Державний реєстр засобів вимірювань України.

3.6. Пристрої з електронними платіжними засобами (ППЗ) повинні:

3.6.1. Забезпечувати приймання електронного платіжного засобу, збереження знятої інформації в базі даних, корегування внутрішнього платіжного балансу.

3.6.2. Зменшувати внутрішній платіжний баланс відповідно до споживання електроенергії.

3.6.3. Забезпечувати можливість, при наявності відповідних прав доступу, дистанційне програмування чинних тарифів.

3.6.4. Формувати попереджувальний звуковий і/або світловий сигнали при залишку оплаченого кредиту менше запрограмованої величини з можливістю переривання звукового сигналу абонентом.

3.6.5. Забезпечувати невимикання споживача у вечірній і нічний час, вихідні і святкові дні.

Примітка. Допускається для забезпечення зазначених функцій використовувати ППЗ у складі ЛЧ, разом із ЛЧ або ПО.

4. Вимоги до ПО

4.1. ПО повинен забезпечувати приймання даних від ЛЧ у вигляді імпульсів або цифрових даних.

4.2. Вихідні дані ПО повинні супроводжуватися відповідною міткою часу і ознакою, що визначає їх якість.

4.3. ПО повинен мати вбудований таймер і забезпечувати облік енергії і потужності відповідно до заданих періодів інтегрування. Періоди інтегрування повинні вибиратися користувачем. Дані повинні оброблятися відповідно до чинних тарифів за такі облікові періоди: година, доба і таке інше.

4.4. Мінімальна глибина збереження даних ПО повинна охоплювати значення за поточний і попередній обліковий період, не менше 60 діб.

4.5. Конструкція та алгоритм функціонування ПО повинні забезпечувати захист від несанкціонованого впливу на результати вимірювань.

4.6. Події, пов'язані з позаштатними змінами зовнішнього і внутрішнього середовища ПО, повинні бути ідентифіковані і збережені в ПО.

4.7. ПО повинен забезпечувати:

- сумарну внесену похибку обчислення енергії і потужності не більше 0,1 %;

- похибку ходу таймера не більш 5 секунд на добу.

4.8. ПО повинен мати незалежне джерело резервного живлення.

4.9. При вимкненні зовнішнього живлення ПО повинен забезпечити:

- фіксацію часу зникнення живлення;

- збереження даних, хід часу і календаря протягом не менше 60 діб;

- фіксацію часу відновлення живлення;

- автоматичний перехід на резервне джерело електроживлення.

4.10. ПО повинен забезпечувати індикацію необхідних параметрів і параметрування в ручному режимі зі своєї клавіатури.

4.11. ПО повинен мати можливість реалізації метрологічного атестованого алгоритму корекції погрішності обліку електроенергії.

5. Вимоги до апаратних і програмних засобів на рівні ЛУО і ЦУЗД

5.1. Апаратні засоби повинні базуватися на обчислювальних засобах загального призначення підвищеної надійності під керуванням стандартних операційних систем.

5.2. Програмне забезпечення, яке застосовується на рівнях ЛУО, РУЗД і ЦУЗД, повинно бути сертифіковано за місцем застосування.

5.3. Протоколи і дані для обміну інформацією між ЛУО і ЦУЗД повинні відповідати вимогам до архітектури відкритих систем.

5.4. ЛУО і ЦУЗД повинні забезпечувати індикацію необхідних параметрів і параметрування.

5.5. ЛУО повинно мати не менше двох незалежних інтерфейсних виходів для організації зв'язку з устаткуванням верхнього рівня.

5.6. Програмні і апаратні засоби на рівні ЛУО і ЦУЗД повинні забезпечувати:

- перевірку достовірності (верифікацію) даних із формуванням ознак якості даних;

- передачу даних з ознакою якості, часом і датою, яким вони відповідають;

- часову синхронізацію з устаткуванням на об'єктах обліку;

- гнучке конфігурування та настройку функцій користувачем;

- індикацію позаштатних ситуацій;

- ідентифікацію і зберігання з фіксацією дати і часу виникнення всіх подій, пов'язаних із позаштатними змінами зовнішнього (переривання подачі живлення, відсутність зв'язку з зовнішнім середовищем, спроби несанкціонованого доступу) і внутрішнього (помилки в роботі, порушення цілісності даних, виняткові ситуації при обробці даних) середовища програмних і апаратних засобів (дані, що змінили свої якості під впливом таких подій, повинні бути позначені відповідною позначкою).

5.6.1. Програмні і апаратні засоби системи обліку енергії з електронними платіжними засобами повинні додатково забезпечувати:

- програмування електронних платіжних засобів із ідентифікаційними кодами ЛЧ і користувача;

- запис на електронний платіжний засіб тарифного розкладу і чинних тарифів;

- ведення бази даних емітованих електронних платіжних засобів;

- формування переліку ЕПЗ, що вилучені з обігу;

- знімання даних з електронних платіжних засобів.

5.7. ЛУО і ЦУЗД повинні мати можливість встановлення індивідуального ідентифікаційного коду.

5.8. Одним з основних компонентів програмних засобів повинна бути інформаційна база даних (ІБД). Вона повинна будуватися на основі стандартної реляційної системи керування базами даних.

5.9. Логічна структура ІБД повинна містити такі поділи:

- масив неопрацьованих даних;

- масив даних ручного введення і розрахункових величин;

- масив звітних даних;

- масив нормативно-довідкової інформації.

5.10. У масиві неопрацьованих даних зберігається вихідна інформація, що збирається з об'єктів обліку програмою автоматичного і ручного збору даних. Ці дані не можуть бути змінені, можливе лише занесення цих даних до архіву і видалення з ІБД після закінчення терміну збереження. При необхідності ці дані повинні завантажуватися в ІБД з архіву.

5.11. Процедура зберігання даних і їх наступне відновлення з архіву повинні цілком виключати можливість зміни в порівнянні з оригіналом, а також забезпечити їх резервування.

5.12. Всі суб'єкти АСКОЕ можуть мати регламентований доступ до неопрацьованих даних тільки для читання.

5.13. Масив даних ручного введення і розрахункових величин служить для збереження інформації, що вводиться оператором системи обліку вручну або розраховується на основі неопрацьованих даних і даних ручного введення.

5.14. Масив звітних даних служить для упорядкування необхідних вихідних документів. Інформація, збережена в цьому масиві, ділиться на оперативну звітну інформацію та узгоджену звітну інформацію.

Оперативна звітна інформація формується на основі масиву неопрацьованих даних і масиву даних ручного введення і розрахункових величин. Ця інформація використовується для оперативних звітів і попередніх розрахунків між суб'єктами АСКОЕ. Всі суб'єкти АСКОЕ можуть мати регламентований доступ до неї тільки для читання.

Узгоджена звітна інформація формується на основі масиву неопрацьованих даних і узгодженої звітної інформації, введеної вручну. Узгодження повинно відбуватися щодо розробленої процедури, із усіма необхідними суб'єктами АСКОЕ. Результати узгодження повинні вводитися в ІБД. Всі суб'єкти АСКОЕ можуть мати регламентований доступ до неї тільки для читання.

5.15. Масив нормативно-довідкової інформації містить необхідну для нормального функціонування системи обліку інформацію. Введення її здійснюється відповідно до спеціальної процедури з фіксацією виконуваних дій. Всі суб'єкти АСКОЕ можуть мати регламентований доступ до неї тільки на читання.

5.16. Термін збереження інформації ІБД повинен визначатися нормативним документом і забезпечувати проведення розрахунків, вирішення суперечних питань, виконання функцій перспективного планування і прогнозування, а також статистичної звітності.

6. Вимоги до каналів і протоколів зв'язку між ПО, ЛУО і ЦУЗД

6.1. В цифрових каналах і каналах тональної частоти для зв'язку між ПО, ЛУО і ЦУЗД повинна використовуватися каналоутворююча апаратура, що відповідає вимогам Міжнародного консультативного комітету з телефонії і телеграфії (МККТТ).

6.2. Протоколи, що використовуються для передавання даних, повинні забезпечувати надійну і достовірну роботу АСКОЕ.

6.3. Для зв'язку між ЛУО і ЦУЗД необхідно використовувати існуючі і створювати нові мережі передачі даних, побудовані відповідно до чинних стандартів.

7. Вимоги до електронного платіжного засобу

7.1. В якості електронного платіжного засобу можуть використовуватися картки пластикові з електронним модулем (ЕК), що відповідають ДСТУ 3617-97 (ISO 7816), або інші носії інформації.

7.2. ЕК повинні забезпечувати виконання системостворюючих функцій - обмін інформацією між ППЗ і іншими об'єктами системи обліку електроенергії.

7.3. У процесі обміну з зовнішніми пристроями ЕК повинні контролювати цілісність і достовірність інформації і забезпечувати її захист від несанкціонованого доступу і модифікації.

7.4. ЕК багаторазового використання повинна мати енергонезалежну пам'ять із кількістю циклів перезапису не менше 100000.

7.5. Обсяг пам'яті ЕК одноразової картки повинен бути достатнім для переносу платіжної інформації в ППЗ.

7.6. Обсяг пам'яті ЕК багаторазової картки повинен бути достатнім для збереження ідентифікаційних кодів, переносу платіжної інформації в ППЗ, переносу основної інформації з показників енергоспоживання з ППЗ в ОСД.

7.7. Обсяг енергонезалежної пам'яті мікропроцесорної ЕК повинен бути достатнім для збереження такої інформації:

- ідентифікаційна інформація (ідентифікатори постачальника електроенергії, платника, ППЗ і самої ЕК);

- платіжна інформація (дата, час, сума останнього платежу; ідентифікатор платіжного термінала; дані про попередні платежі);

- керуюча інформація, що передається із системи обліку в ППЗ і пункт прийому платежів (пільги і субсидії платника, тарифи; параметри ППЗ);

- облікова інформація, що передається з ППЗ в систему обліку (дані про споживання електроенергії; зміну параметрів ППЗ; введення та читання даних з ППЗ; технічний стан ППЗ; спроби несанкціонованого доступу). 
« Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією   Методика визначення електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ »
электрические сети