Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об\'єктах енергетики та промисловості - Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку

Оглавление
Концептуальні положення побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах енергетики та промисловості
Технічні вимоги до автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об'єктах побуту та сфери послуг
Терміни і визначення
Коротка характеристика деяких нормативних документів
Основні використані документи

Частина 2

1. Загальні положення

1.1. Справжні технічні вимоги є обов'язковими і достатніми при виборі технічних засобів, що використовуються для побудови автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

1.2. Технічні вимоги розроблені відповідно до Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України, затвердженої 27.03.97 р. на спільному засіданні науково-технічних рад Міненерго і НКРЕ.

1.3. На рівні об'єкта обліку АСКОЕ, що формує підсумкову інформацію про параметри енергоспоживання об'єкта обліку, повинна пройти державну метрологічну атестацію.

1.4. У АСКОЕ в ролі ЛЧ, перетворювачів імпульсів і ПО допускається використовування тільки тих засобів вимірювання, які занесені в Державний реєстр України.

1.5. Документи, що описують протоколи інформаційної взаємодії з ЛЧ, ПО, ЛУО, РУЗД і ЦУЗД, повинні знаходитися в розпорядженні організації, відповідальної за технічне забезпечення енергоринку.

1.6. ЛУО, РУЗД і ЦУЗД повинні мати можливість отримати індивідуальний ідентифікаційний код.

1.7. Первинні дані АСКОЕ в необробленому вигляді підлягають архівації і зберіганню без якого-небудь коректування.

1.8. АСКОЕ повинна зберігати працездатність при відключенні основної живильної мережі на період часу, вказаний у ПУЕ для споживачів відповідних категорій надійності електропостачання.

2. Вимоги до ЛЧ

Загальні вимоги

2.1. ЛЧ повинні відповідати вимогам чинних стандартів.

2.2. ЛЧ повинні мати високу надійність і стабільність метрологічних характеристик.

Міжперевірочний інтервал - не менш 6 років.

Термін служби - не менш 20 років.

2.3. Для забезпечення можливості автоматизованого збору інформації ЛЧ повинні мати імпульсний вихід типу "сухий контакт" і/або послідовний інтерфейсний вихід.

2.4. Конструкція ЛЧ повинна виключати можливість несанкціонованого впливу на результати вимірювань.

Основні вимоги до багатофункціональних ЛЧ

2.5. ЛЧ повинні забезпечувати вимірювання активної, реактивної енергії і усередненої потужності відповідно до встановлених користувачем періодів інтеграції.

2.6. ЛЧ повинні забезпечувати періоди інтеграції величин, що вимірюються за 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 хвилин.

2.7. ЛЧ повинні забезпечувати збереження інформації при втраті живлення не менш 40 діб.

2.8. ЛЧ повинні мати можливість зовнішньої синхронізації ходу внутрішніх годин.

2.9. ЛЧ повинні мати можливість підключення резервного живлення.

2.10. ЛЧ повинні зберігати в енергозалежній пам'яті інформацію як про всі випадки доступу до режиму параметрування, так і про нештатні ситуації.

2.11. База даних ЛЧ повинна формуватися з обов'язковою прив'язкою величин, що вимірюються до відповідної позначки часу.

2.12. ЛЧ повинні забезпечувати зберігання графіка навантаження за останні десять діб.

2.13. Похибка ходу годинника ЛЧ повинна бути не гірше 5 секунд за добу.

Примітка. Для забезпечення вказаних функцій допускається разом з ЛЧ використати додаткові технічні засоби, що розширюють функціональні можливості ЛЧ. В ролі додаткових технічних засобів повинні використовуватися тільки ті засоби, які занесені в Державний реєстр засобів вимірювань України.

3. Вимоги до ПО

3.1. ПО повинен забезпечувати введення даних від ЛЧ у вигляді імпульсів і/або даних.

3.2. Вихідні дані ПО повинні бути забезпечені: відповідною міткою часу і ознакою, що визначає їх якість.

3.3. ПО повинен мати вбудований таймер і забезпечувати облік енергії і потужності відповідно до заданих періодів інтеграції. Періоди інтеграції повинні вибиратися користувачем з ряду: 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 хвилин. Дані повинні оброблятися за наступні облікові періоди: півгодини/година, доба для оптового енергоринку; для роздрібного енергоринку - відповідно до діючих тарифів.

3.4. По кожній точці обліку ПО, при необхідності, повинні обчислюватися і бути доступними в поточний момент часу наступні параметри (для активної і реактивної складових):

• усереднена потужність, відповідно до заданого періоду інтеграції;

• графік навантаження, відповідно до заданого періоду інтеграції за останні десять діб;

• енергія і потужність за поточні і минулі облікові періоди;

• енергія і потужність по тарифних зонах за поточні і минулі облікові періоди;

• енергія, що відповідає показам лічильників.

3.5. Мінімальна глибина зберігання даних ПО повинна охоплювати значення за поточний і попередній обліковий період.

3.6. ПО повинен забезпечувати індикацію необхідних параметрів і параметрування в ручному режимі зі своєї клавіатури.

3.7. Конструкція і алгоритм функціонування ПО повинні забезпечувати захист від несанкціонованого впливу на результати вимірювань.

3.8. Події, пов'язані з нештатними змінами зовнішнього і внутрішнього середовища ПО, повинні бути ідентифіковані і збережені в ПО.

3.9. ПО повинен забезпечувати:

• погрішність обчислення енергії і потужності по каналах обліку не гірше 0.05 %;

• погрішність обчислення енергії і потужності по групах обліку не гірше 0.1 %;

• погрішність ходу годин повинна бути не гірше 5 секунд за добу.

3.10. ПО повинен мати можливість реалізації метрологічно атестованого алгоритму корекції погрішності обліку електроенергії.

3.11. ПО повинен забезпечувати синхронізацію ходу своїх внутрішніх годин і годин ЛЧ з зовнішніми сигналами.

3.12. ПО повинен мати не менше двох незалежних інтерфейсних виходів для організації зв'язку з обладнанням верхнього рівня.

3.13. ПО повинен забезпечувати підключення джерела резервного живлення.

3.14. При відключенні зовнішнього живлення ПО повинен забезпечити:

• фіксацію часу зникнення живлення;

• збереження даних, хід часу і календаря не менше, ніж протягом 40 днів;

• фіксацію часу відновлення живлення.

4. Вимоги до апаратних і програмних засобів на рівні ЛУО, РУЗД і ЦУЗД

4.1. Апаратні засоби повинні базуватися на обчислювальних засобах загального призначення підвищеної надійності, керованих стандартними операційними системами.

4.2. Програмне забезпечення, яке застосовується на рівнях ЛУО, РУЗД і ЦУЗД, повинно бути сертифіковано за місцем застосування.

4.3. Протоколи і дані для обміну інформацією між ЛУО, РУЗД і ЦУЗД повинні відповідати архітектурі відкритих систем.

4.4. Програмні і апаратні засоби на рівні ЛУО, РУЗД і ЦУЗД повинні забезпечувати:

• перевірку достовірності (верифікацію) даних з формуванням ознак якості даних;

• передачу даних з ознакою якості, часу і даті, яким вони відповідають;

• підтримку роботи з не менш, ніж двома незалежними інформаційними каналами;

• гнучке конфігурування і настройку користувачем своїх функцій;

• індикацію нештатних ситуацій;

• ідентифікацію і збереження з фіксацією дати і часу виникнення всіх подій, пов'язаних з нештатними змінами зовнішнього (переривання подачі живлення, відсутність зв'язку із зовнішнім середовищем, спроби несанкціонованого доступу) і внутрішнього (помилки в роботі, порушення цілісності даних, виняткові ситуації при обробці даних) середовища програмних і апаратних засобів (дані, що змінили свої якості під впливом таких подій, повинні бути помічені відповідною ознакою).

4.5. Одним з основних компонентів програмних засобів повинна бути інформаційна база даних (ІБД). Вона повинна будуватися на основі стандартної реляційної системи керування базами даних, що підтримує архітектуру "Клієнт/Сервер".

4.6. Логічна структура ІБД повинна містити наступні розділи:

• масив необроблених даних;

• масив даних ручного введення і розрахункових величин;

• масив звітних даних;

• масив нормативно-довідкової інформації (НДІ).

4.7. У масиві необроблених даних (МНД) зберігається початкова інформація, що збирається з об'єктів обліку програмою автоматичного і ручного збору даних. Ці дані не можуть бути змінені, допускається тільки вивантаження цих даних в архів і видалення з ІБД по закінченню терміну зберігання. При необхідності ці дані повинні завантажуватися в ІБД з архіву.

4.8. Процедура збереження даних і їх подальше відновлення з архіву повинна повністю виключати можливість зміни в порівнянні з оригіналом, а також забезпечити їх резервування.

4.9. Всі суб'єкти Енергоринку можуть мати регламентований доступ до необроблених даних тільки для читання.

4.10. Масив даних ручного введення і розрахункових величин служить для зберігання інформації, яка вводиться оператором системи обліку вручну або розраховується на основі необроблених даних і даних ручного введення.

4.11. Масив звітних даних служить для складання необхідних вихідних документів. Інформація, що зберігається в цьому масиві ділиться на:

• оперативну звітну інформацію;

• узгоджену звітну інформацію.

Оперативна звітна інформація формується на основі масиву необроблених даних і масиву даних ручного введення і розрахункових величин. Ця інформація використовується для оперативних звітів і попередніх розрахунків між суб'єктами Енергоринку. Всі суб'єкти Енергоринку можуть мати регламентований доступ до неї тільки для читання.

Узгоджена звітна інформація формується на основі масиву необроблених даних і узгодженій звітній інформації, введеній вручну. Узгодження повинно відбуватися по розробленій процедурі, зі всіма необхідними суб'єктами Енергоринку. Результати узгодження повинні вводитися в ІБД. Всі суб'єкти Енергоринку можуть мати регламентований доступ до неї тільки для читання.

4.12. Масив нормативно-довідкової інформації (НДІ) містить необхідну для нормального функціонування системи обліку інформацію. Введення її здійснюється згідно з спеціальною процедурою з фіксацією дій, що виконуються. Всі суб'єкти Енергоринку можуть мати регламентований доступ до неї тільки для читання.

4.13. Термін зберігання інформації ІБД повинен визначаться нормативним документом Енергоринку і забезпечувати проведення розрахунків, вирішення спірних питань, виконання функцій перспективного планування і прогнозування, а також статистичної звітності.

5. Вимоги до каналів і протоколів зв'язку між ПО, ЛУО, РУЗД і ЦУЗД

5.1. Для зв'язку між ПО, ЛУО, РУЗД і ЦУЗД повинна використовуватися каналостворювальна апаратура, що відповідає вимогам МККТТ для цифрових і каналів тональної частоти.

5.2. Протоколи передачі даних, що використовуються, повинні забезпечувати надійну і достовірну роботу АСКОЕ.

5.3. Для зв'язку між ПО, ЛУО, РУЗД і ЦУЗД необхідно використати існуючі і створювати нові мережі передачі даних (МПД), побудовані відповідно до національних (міжнародних) стандартів на основі високошвидкісних (більше за 9600 бод) каналів зв'язку.

5.4. МПД, що використовується, повинна забезпечувати час доставки звітної комерційної інформації (для суб'єктів енергоринку України) до 9-00 наступних за звітними діб.

5.5. МПД, що використовується, повинна мати резервні канали зв'язку і забезпечувати їх автоматичну маршрутизацію.

5.6. Організація - оператор МПД повинна забезпечувати і нести відповідальність за те, щоб параметри МПД відповідали вимогам, що пред'являються. 
« Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією   Методика визначення електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ »
электрические сети