Содержание материала

Додаток 2 до п.2.3. Методичних рекомендацій

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки

  • Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
  • Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
  • Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки).

4. Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві:
- Положення про службу охорони праці ;
- Положення про навчання, з питань охорони праці;

  • інструкції з питань безпечного ведення робіт.

5. Інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції).

6. Документи, що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також по професіям, які пов’язані з підвищеною небезпекою.

8. Перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, акти та протоколи їх випробувань.

9. Експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки, що використовується для проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення). Документи, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання підвищеної небезпеки.