Содержание материала

Додаток 1 до п.2.3. Методичних рекомендацій

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки та спроможності суб’єкта господарювання їх експлуатувати

1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності.

2. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві:

  • Положення про навчання з питань охорони праці
  • інструкції з питань безпечного ведення робіт;
  • Положення про службу охорони праці (за необхідності).

4. Перелік нормативних документів, що регламентують безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

5. Документи, що підтверджують навченість керівників, ІТР та працівників з питань охорони праці, безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

6. Експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення, розрахунки).

7. Висновок експертного обстеження (технічного діагностування) – щодо обладнання, яке вже було в експлуатації, або не було введено в експлуатацію протягом року з дати виготовлення.

8. Сертифікати УкрСЕПРО (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань.

9. Технічні умови на виготовлення, узгоджені та затверджені в установленому порядку – для вітчизняного обладнання.

10. Для обладнання, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі – сертифікат вибухозахищеності.