Содержание материала


 
Додаток Б
(Довідковий)
1 КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ ТА БУДИНКІВ ЩОДО ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
(Витяг з НАПБ Б. 07.005-86)


Таблиця Б1


Категорія приміщення

Характеристика речовин та матеріалів, які знаходяться (обертаються) у приміщенні

А
вибухопожежонебезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С, у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, які здатні до вибуху і горіння в разі взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним у такій кількості, що розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Б
вибухопожежонебезпечна

Горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище за 28 С, горючі рідини в такій кількості, що здатні утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа.

В
пожежонебезпечна

Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини та матеріали, здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, за умови, що приміщення, в яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорій А і Б.

Г

Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному та розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор і полум'я; горючі гази, рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.

Д

Негорючі рідини і матеріали у холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолодження та гідроприводу обладнання, в кількості не більше 60 кг на одиницю обладнання у разі тиску не більше 0,2 МПа; кабельні електропровідники до обладнання, окремі предмети меблів на місцях.2 Категорії будинків щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки
2.1. Будинок відноситься до категорії А, якщо в ньому сумарна площа приміщень категорій А перевищує 5% площі всіх приміщень чи 200м2.
Допускається не відносити будинок до категорії А, якщо сумарна площа приміщень категорії А в будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 1000 м2), і ці приміщення обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.2. Будинок відноситься до категорії Б, якщо одночасно виконані дві умови:
а) будинок не відноситься до категорії А;
б) сумарна площа приміщень категорій А и Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень чи 200 м2. Допускається не відносити будинок до категорії Б, якщо сумарна площа приміщень категорій А и Б у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 1000 м2), і ці приміщення обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.3. Будинок відноситься до категорії В, якщо одночасно виконані дві умови:
а) будинок не відноситься до категорій А чи Б;
б) сумарна площа приміщень категорій А, Б и В перевищує 5% (10%, якщо в будинку відсутні приміщення категорій А и Б) сумарної площі всіх приміщень.
Допускається не відносити будинок до категорії В, якщо сумарна площа приміщень категорій А, Б и В у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 3500 м2), і ці приміщення обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.4. Будинок відноситься до категорії Г, якщо одночасно виконані дві умови:
а) будинок не відноситься до категорії А, Б чи В;
б) сумарна площа приміщень категорій А, Б, В и Г перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень.
Допускається не відносити будинок до категорії Г, якщо сумарна площа приміщень категорій А, Б, В и Г у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 5000 м2), і приміщення категорій А, Б, В обладнаються установками автоматичного пожежегасіння.
2.5 Будинок відноситься до категорії Д, якщо воно не відноситься до категорії А, Б, В чи Г.


УДК 614.841.1; 622.279.8

Ключові слова: перелік, приміщення, установка, категорія, клас зони з вибухо- та пожежонебезпеки, камера, відкритий технологічний майданчик.