Содержание материала

 

 

 

 

9 Об'єкти загального призначення

Найменування приміщень, будівель, споруд

Категорія приміщень вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)

Клас зони з вибухо-і пожежонебезпеки за ДНАОП 0.00-1.32-01

Категорія та група вибухонебезпечної суміші згідно з ГОСТ 12.1.011-78

Речовини, матеріали, що є в наявності

Примітка


9.1 Об'єкти загального призначення

9.1.1

Головний щит управління (ГЩУ) компресорної станції магістральних газопроводів

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.1.2

Приміщення станції пожежогасіння або розміщення приймально-контрольних приладів (станцій) та вузлів керування технічними засобами протипожежного захисту

Д

НН

---

---“---

 

9.1.3

Приміщення пожежної насосної станції

Д

НН

---

---“---

 

9.1.4

Приміщення насосної:
• артсвердловини;
• господарчого питного водопостачання;
• технічного водопостачання;
• теплових мереж;
• каналізації

Д
Д
Д
Д
Д

НН
НН
НН
НН
НН

---
---
---
---
---

---“---

 


9.2 Адміністративно-побутові будівлі та приміщення, які входять до складу магістральних газопроводів

9.2.1

Службові кабінети

Д

НН

---

Робочі меблі

 

9.2.2

Комори зберігання паперу, канцелярських товарів

В

П-11А

---

ТГМ

 

9.2.3

Приміщення вентиляційних систем та кондиціонування повітря

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.2.4

Електрощитові приміщення

Д

НН

---

Електротехнічне обладнання

 

9.2.5

Складські приміщення магазинів з продажу горючих товарів або негорючих товарів в горючій упаковці (тарі)

В

П-11А

---

Горючі:
товари, упаковка, тара

 

9.2.6

Виробничі приміщення їдалень (за винятком комор та складів зберігання горючих товарів та негорючих товарів в горючій тарі)

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.2.7

Склади та комори їдалень для зберігання горючих продовольчих товарів або негорючих продовольчих товарів в горючий тарі

В

П-11А

---

Горючі продовольчі товари або негорючі продовольчі товари в горючій тарі

 

9.2.8

Приміщення лікувально-профілактичного напрямку (за винятком комор зберігання ліків та перев'язочного матеріалу)

Д

НН

---

Медичне обладнання

 

9.2.9

Приміщення комор зберігання ліків та перев'язочного матеріалу в лікувально-профілактичних закладах

В

П-11А

---

ГМ

 


9.3 Вузли зв'язку

9.3.1

Лінійно-апаратний цех

Д

-

---

 

 

9.3.2

Приміщення вводу кабелів

Д

-

---

 

 

9.3.3

Автоматний зал

Д

-

---

 

 

9.3.4

Крос

Д

 

---

 

 

9.3.5

Випрямна

Д

-

---

 

 

9.3.6

Акумуляторна

А/Д

2/НН

11С-Т1/відсутня

Газоподібний водень/відсутні

Категорія визначається розрахунком

9.3.7

Кислотна

Д

-

---

 

 

9.3.8

Дистиляторна

Д

-

---

 

 


9.4 Матеріальні склади які розташовані у приміщеннях

9.4.1

Склад аварійно-відновлювального пункту

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.2

Склад вузла зв'язку

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.3

Склад кабельної продукції

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.4

Склад електрослужби

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.5

Склад білизни та спецодягу

В

П-ІІа

---

Тканина

 

9.4.6

Склад гумотехнічних виробів

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.7

Склад горючих матеріалів або негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів та агрегатів в горючій тарі

В

П-І1а

---

ТГМ

 

9.4.8

Склад негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів та агрегатів в негорючій тарі

Д

НН

---

НМ

 

9.4.9

Склад порожньої тари (бочки, ящики, контейнери і т.ін.), виготовленої з горючих матеріалів

В

П-ІІа

---

ТГМ

 

9.4.10

Склад порожньої тари (бочки, ящики, контей-нери і т.ін.), виготовленої з негорючих матеріалів

Д

НН

---

НМ

 

9.4..11

Склад балонів з пропан-бутаном

А

2

ІІА-Т1

ГГ

 

9.4.12

Склад порожніх балонів з під пропан-бутану

Д

НН

---

НМ

 

9.4.13

Склад балонів з киснем та порожніх з під нього

Д

НН

---

НМ

п. 7.10.3.5
НАПБ А.01.001-95

9.4.14

Склад порожніх балонів для кисню

Д

НН

---

НМ

 

9.4.15

Склад балонів з негорючими вогнегасними газами (СО 2 , азот, хладон і т. і.) або порожніх балонів для цих газів

Д

НН

---

НМ

 

9.4.16

Склад ЛЗР (розчинники, нітролаки, нітрофарби) при зберіганні в банках або в бочках

А

2

11А-Т3

ЛЗР

 

 

Б

2

11А-Т3

ЛЗР

 

9.4.17

Склад ГР (розчинники, масляні фарби) при зберіганні в банках або в бочках

В

П-1

---

ГР

 

9.4.18

Склад карбіду кальцію в барабанах

Д

НН

---

НМ

п. 7.10.4.16, 7.10.4.23, 7.10.4.24
НАПБ А.01.001-95

9.4.19

Склад пиломатеріалів або виробів з деревини

В

П-11А

---

ГМ

 

9.4.20

Склад балонів з ацетиленом

А

2

11С-Т2

ГГ

п. 7.10.3.2, 7.10.3.7, 7.10.3.9
НАПБ А.01.001-95 *

9.4.21

Склад порожніх балонів з під ацетилену

Д

НН

---

---

 


9.5 Матеріальні склади , які розташовані на відкритих майданчиках або під навісами

9.5.1

Склад ЛЗР (резервуарний парк)

---

2

11А-Т3

ЛЗГ

п.4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01


9.6 Хімічна лабораторія

9.6.1

Приміщення аналізів горючих газів, зріджених вуглеводневих газів, змащувальних мастил

Д

НН

11А-Т1

ПГ, ЗВГ ,ЗМ

Робота виконується у витяжних шафах, об-ладнаних примусовою витяжкою вентиля-цією, включення якої здійснюється автома-тично від газоаналіза-торів встановлених у цих межах

9.6.2

Приміщення для зберігання проб, каліброваних ємностей з горючими газами

Д

НН

11А-Т1

ПГ, ЗВГ, ЗМ

Зберігання здійсню-ється у витяжних ша-фах, обладнаних при-мусовою витяжною вентиляцією, вклю-чення якої здійсню-ється автоматично від газоаналізаторів,
встановлених у цих шафах

9.6.3

Приміщення для зберігання хімреагентів

В

П-1

 

ГР, ГМ

 

9.6.4

Манометрична лабораторія

Д

НН

 

 

 

9.6.5

Лабораторія КВП і А

Д

НН

 

 

 

9.6.6

Лабораторія електровимірювань

Д

НН

 

 

 

9.6.7

Лабораторія високовольтних випробувань

Д

НН

 

 

 

9.6.8

Лабораторія телемеханіки

Д

НН

 

 

 

9.6.9

Рентгенлабораторія

Д

НН

 

 

 

9.6.10

Лабораторія ЕХЗ

Д

НН

 

 

 


9.7 Котельна

9.7.1

Котельний зал

Г

НН

 

ПГ

ПГ- використовують як паливо

9.7.2

Насосна мазуту

В

П-І

 

ГР

 

9.7.3

Повітряна компресорна

Д

НН

 

Стиснене повітря

 


9.8 Виробничі будинки та приміщення автотранспортного призначення

9.8.1

Кислотна

Д

НН

 

Кислота

 

9.8.2

Дистиляторна

Д

НН

 

Вода

 

9.8.3

Приміщення зарядки акумуляторів

Д

НН

11С-Т1

Газоподібний водень

Зарядка здійснюється у витяжних шафах обладнаних примусовою витяжною вентиляцією, зблокованою з зарядним пристроєм

9.8.4

Відкритий або під навісом майданчик для зберігання автотранспортних засобів

---

П-111

---

Автотранспорт

Автотранспорт працює на: бензині, дизельному паливі, стиснутому природному газі або зрідженому нафтовому газі

9.8.5

Приміщення для зберігання автотранспортних засобів

В

П-1

---

ГГ; ЛЗР; ГР; ЗМ; ГМ

---“---

9.8.6

Приміщення технічного обслуговування автомобілів

В

П-І

---

ГР; ЗМ; ГМ

Здійснюються роботи з технічного обслуго-вування крім:
миття та знежирю-вання; вулканізаційні, зварювальні, мідниць-ки, фарбувальні робо-ти

9.8.7

Приміщення для миття та знежирювання агрегатів, вузлів та деталей автотранспорту

Д

А

НН
2

---
11А-Т3

Негорючі миючі речовини.
ЛЗР; ГР

 

9.8.8

Вулканізаційне відділення

В

П-ІІа

11А-ТЗ

ТГМ, ЛЗР

п. 4.5.13; 5.3.6
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.8..9

Зварювальне-мідницьке відділення

Г

НН

 

 

 

9.8.10

Приміщення для виконання фарбувальних робіт та сушки автотранспорту (роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах)

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР; ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.8.11

Приміщення в якому здійснюється безкамерне фарбування автотранспорту

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР; ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від краю грат, свіжопо-фарбованих виробів і ємностей з ЛЗР.
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.8.12

Фарбування та сушка автотранспорту здійснюється за межами будівель, споруд – на відкритому майданчику

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР; ТГМ

Вибухонебезпечна зона вважається в межах до 5м по горизонталі від краю автотра-нспорту, який фарбується або сушиться ( з урахуванням напрямку та швидкості вітру

9.8.13

Токарна майстерня

Д

НН

 

 

 

9.8.14

Слюсарно-ремонтна дільниця

Д

НН

 

 

 

9.8.15

Шиномонтажне відділення

В

П-11а

 

ТГМ

 

9.8.16

Моторне відділення

В

П-1

 

ГР; ЗМ

 

9.8.17

Агрегатне відділення

В

П-1

 

ЗМ; ГР

 

9.8.18

Механічна майстерня

Д

НН

 

 

 

9.8.19

Електрична майстерня

Д

НН

 

 

 


9.9 Об'єкти забезпечення та розподілу електроенергії

9.9.1

Приміщення резервної електростанції

Г

НН

 

Тверді, рідкі, газоподібні горючі речовини спалюються

п.4.5.13; 5.3.6
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.9.2

Приміщення зберігання для резервної електростанції палива:
• твердого
• ГР
• ПГ

В
В
А

П-11а
П-1
2

11А-Т1

ТГМ
ГР
ПГ

 

9.9.3

Приміщення щитів керування енергетичним обладнанням

Д

НН

 

Технологічне обладнання

 

9.9.4

Кабельні споруди (тунелі, шахти, галереї)

Д

НН

 

---“---

За умови їх заповнення кварцовим піском

9.9.5

Трансформаторні камери з маслонаповненими трансформаторами і КТП

В

П-1

 

---“---

 

9.9.6

Трансформаторні камери з сухими трансформаторами і КТП

Д

НН

 

---“---

 

9.9.7

Приміщення розподільчих пристроїв до 1000 В

Д

НН

 

---“---

 

9.9.8

Приміщення розподільчих пристроїв понад 1000 В

Д

НН

 

---“---

 

9.9.9

Приміщення стаціонарних кислотних акумуляторних батарей

А/Д

2/НН

11С-Т1

Газоподібний водень тільки у верхній частині приміщення

Категорія приміщення вибухопожежної і пожежної небезпеки визначається розрахунком п.4.5.9
ДНАОП 0.00-1.32-01


9.10 Автозаправні станції (стаціонарні та контейнерні)

9.10.1

Підземні резервуари для прийому та зберігання ЛЗР

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона – 5 м по горизонталі і вертикалі від запобіжних та дихальних клапанів ємностей. п. 4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10.2

Підземні резервуари для прийому та зберігання ГР

---

П-111

---

ГР

Пожежонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від запобіжних та дихальних клапанів
п. 5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10..3

Простір навколо зливних та замірних труб резервуарів з ЛЗР

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від зрізу труб. п. 4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10.4

Операторна

Д

НН

---

Технологічне обладнання

 

9.10.5

Насосна станція ЛЗР

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона займає весь об'єм приміщення

9.10.6

Насосна станція ГР

В

П-1

---

ГР

 

9.10.7

Роздавальні колонки для ЛЗР

---

2

11А-ТЗ

ЛЗР

Вибухонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від колонок п. 4.5.12
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.10.8

Роздавальні колонки для ГР

---

П-111

---

ГР

Пожежонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від колонок п. 5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01


9.11 Об'єкти деревообробного виробництва

9.11.1

Розпилювальний цех

В

П-ІІ

 

ТГМ, горючий пил

 

9.11.2

Приміщення сушки деревини

В

П-11А

 

ТГМ

 

9.11.3

Заготівельний цех

В

П-ІІ

 

ТГМ, горючий пил

 

9.11.4

Цех зборки виробів

В

П-ІІ

 

ТГМ, горючий пил

 

9.11.5

Приміщення шліфування деревини

Б

22

 

Пил деревини

п. 4.5.8
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.6

Приміщення фарбування деревини ЛЗР, а також сушки після фарбування (роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах)

А

2

11А-ТЗ

ЛЗР, ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.7

Приміщення безкамерного фарбування та сушки деревини з використанням ЛЗР

А

2

11А-ТЗ

Пари , ЛЗР. ТГМ

Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від краю грат, свіжопо-фарбованих виробів і ємностей з ЛЗР.
п. 4.5.10
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.8

Приміщення фарбування деревини ГР, а також сушки після фарбування ( роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах)

В

П-1

---

ГР, ТГМ

Зона вважається пожежонебезпечною в межах до 3м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер. п.5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.9

Приміщення безкамерного фарбування деревини та сушки деревини з використанням ГР

В

П-1

---

ГР, ТГМ

Зона вважається пожежонебезпечною в межах до 3 м по гори-зонталі і вертикалі від краю грат свіжопофар-бованих виробів і ємностей з ГР. п.5.3.9
ДНАОП 0.00-1.32-01

9.11.10

Приміщення клеєварки

В

П-11А

---

ТГМ

 

9.11.11

Приміщення витяжної вентсистеми, а також припливної вентсистеми , що працює із застосуванням рециркуляції повітря і обслуговують зону класу П-11

В

П-11

---

Горючий пил