Содержание материала

9 Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації  газорозподільних станцій

9.1 Екологічна безпека роботи ГРС гарантується розробленням та здійсненням  комплексу технічних, організаційних та інших заходів щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.

9.2 Керівники підрозділів, об'єктів і філій ДК "Укртрансгаз" несуть відповідальність за дотримання норм і правил екологічної безпеки, раціональне використання та відновлення до рівня встановлених нормативів земель, вод, інших природних ресурсів, а також за додержання встановлених нормативів викидів і скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та розміщення в ньому відходів.

9.3 Основними джерелами забруднення довкілля на ГРС є:

-       продувальна свічка одоризаційної установки під час стравлювання газу із підземної місткості та розхідного бачка для заповнення їх одорантом;

-       продувальна свічка місткості для збирання конденсату під час стравлювання газу в атмосферу в періоди її заповнення, ремонту, внутрішнього огляду і гідравлічних випробувань;

-       свічка запобіжних клапанів, що скидає в атмосферу метан під час ППР регулювальних клапанів, перекривної арматури, пиловловлювачів, фільтрів, замірних діафрагм, у разі настроювання запобіжних клапанів на необхідний тиск спрацьовування;

-       труби підігрівачів газу або котлів опалення ГРС (в опалювальний сезон), що скидають в атмосферу продукти спалювання природного газу: окис вуглецю,, окис та двоокис азоту.

Річні розрахунки фактичних викидів забруднювальних речовин на ГРС повинні здійснювати спеціалісти служби ГРС на підставі "Типового проекту нормативів гранично – допустимих викидів для ГРС МГ України".

9.4 З метою недопущення попадання одоранту і газового конденсату в повітря і на грунт  керівники виробничих підрозділів та їх служб зобов’язані забезпечити:

-       виконання операцій із зливання і наливання, транспортування, зберігання і застосування одоранту закритим способом;

-       очищення суміші парів одоранту з природним газом в установці нейтралізації або її утилізацію під час заповнення одорантом підземної місткості і витратного бачка;

-       безпечне зберігання запасу одоранту, необхідного для одоризації газу, в герметичній підземній місткості;

-       зливання вловленого конденсату в підземні місткості, а в подальшому – перекачування його в пересувну місткість (автоцистерну тощо) для перевезення і використання за призначенням.

9.5 Згідно з "Правилами охорони магістральних трубопроводів" навколо проммайданчика ГРС встановлюється охоронна зона радіусом (100 – 350) м залежно від діаметра газопроводу – відгалуження і робочого тиску.

9.6 Керівники філій і підрозділів ДК "Укртрансгаз" зобов’язані:

-       забезпечити збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

-       не допускати скидання стічних вод із проммайданчика ГРС, використовуючи рельєф місцевості (балки, кар’єри, пониззя тощо);

-       забезпечити дотримання відповідного санітарного стану на території ГРС і не допускати винесення дощовими водами сміття, продуктів ерозії грунтів, сировини тощо;

-       організовувати проведення в установленому порядку еколого-теплотехнічних обстежень ГРС.

9.7 Проммайданчик ГРС після закінчення будівельно-монтажних робіт, прибирання будівельного сміття та вертикального планування підлягає озелененню згідно з проектом.